Zmarł Wojciech Dębowski, wieloletni działacz Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”

W środę, 18 listopada, zmarł Wojciech Dębowski, wieloletni Prezes Oddziału Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” w Bielsku-Białej, organizator Zimowych Igrzysk Polonijnych, lubiany i doceniany przez uczestników. Przyjaciel Polonii i Polaków za Granicą, oddany sprawom Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”, wieloletni członek Rady Krajowej Stowarzyszenia.

Wojciech Dębowski był m.in. wieloletnim Prezesem Oddziału Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” oraz organizatorem Zimowych Igrzysk Polonijnych
| Fot. A. Pawłowska, Polonijna Agencja Informacyjna

„Organizator wielu przedsięwzięć łączących środowisko bielskie i śląskie z Polakami na Kresach. Wypróbowany partner naszego Oddziału. Z najbliższymi i zasmuconymi z daleka i bliska łączymy się w głębokim żalu” – poinformowało Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”.

Poniżej przedstawiamy treść listu Prezesa Stowarzyszenia, Dariusza Piotra Bonisławskiego, opublikowanego ku pamięci zmarłego:

Szanowni Prezesi, Członkowie władz wszystkich szczebli, Członkowie „Wspólnoty Polskiej”, Przyjaciele i Partnerzy Polonijni,

Wczoraj dotarła do nas smutna wiadomość o śmierci Wojciecha Dębowskiego – człowieka, który zapisał na kartach Wspólnoty wiele pięknych działań służących realizacji naszej misji. W sposób szczególny kojarzy się jednak z ideą Zimowych Światowych Igrzysk Polonijnych, których był niestrudzonym propagatorem i organizatorem. Przez wiele lat jego ukochane Beskidy były miejscem zmagań sportowców polonijnych, ale też miejscem kojarzonym z serdecznością i otwartością głównego Gospodarza. Idea sportu i Igrzysk, pomimo że była najważniejszą, to przecież nie jedyną z jego aktywności. Polacy na Zaolziu, na Wileńszczyźnie, dziesiątki turnusów dzieci polskiego pochodzenia przyjeżdżających na wakacyjny wypoczynek… można by długo wymieniać listę jego aktywności. Zdobywane latami doświadczenie przekazywał innym. Miałem zaszczyt korzystać z rad i pomocy w czasie wspólnego zasiadania w różnych ciałach statutowych „Wspólnoty Polskiej”, co nie było bez wpływu na powstanie ważnych inicjatyw kierowanych do Polonii. Do końca, właściwie do dnia śmierci odzywał się jak nie z radą czy pytaniem, to z chęcią podzielenia się uśmiechem i życzliwością… „dobrego dnia”, „smacznej kawy”… Tak po prostu.

Tak jak wielu z nas, zapamiętam Wojtka jako prawego, dobrego człowieka, zawsze lojalnego i chętnego do pomocy. Dlatego chciałbym, aby oprócz pamięci pozostała po nim trwała pamiątka. Może taką, z której i on ucieszyłby się żyjąc, byłoby ustanowienie na kolejnych Zimowych Igrzyskach Polonijnych Nagrody Fair Play im. Wojciecha Dębowskiego? Będę o to wnioskował do Zarządu Krajowego i Komitetu Organizacyjnego Igrzysk.

Drodzy, pożegnanie naszego Przyjaciela odbędzie się w czasie trudnym, z licznymi ograniczeniami i zagrożeniami, więc nie wiem na ile będzie możliwy szeroki udział reprezentacji „Wspólnoty Polskiej”. Wiem jednak, że Wojtek jako osoba bardzo wierząca najbardziej liczy na to, co teraz najważniejsze i co możemy mu bez względu na pandemię ofiarować – szczerą modlitwę w intencji Jego Duszy, do czego z serca wszystkich zachęcam. Kieruję jednocześnie, w imieniu Zarządu Krajowego, prośbę do J.E. ks. biskupa Wiesława Lechowicza, członka Rady Patronackiej „Wspólnoty Polskiej” o odprawienie w tejże intencji Mszy Świętej, w której będziemy mogli uczestniczyć online.

Łącząc się w powadze i zadumie towarzyszącej stracie, jaką ponieśliśmy,

Prezes Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”
Dariusz Piotr Bonisławski

Warszawa, dnia 19 listopada 2020 r.

Wojciech Dębowski zmarł w Bielsku-Białej w wieku 76 lat.


Na podst.: PAI, Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”, PAP