Usługa opieki wytchnieniowej dla rodziców i opiekunów wychowujących niepełnosprawne dzieci

Usługa opieki wytchnieniowej jest świadczona w ramach pomocy domowej, dziennej opieki społecznej lub krótkoterminowej opieki społecznej. W sumie na jedno dziecko może przypaść do 720 godzin usług rocznie
| Fot. pixabay.com

Mieszkańcy rejonu wileńskiego wychowujący lub opiekujący się niepełnosprawnymi dziećmi mogą się zwrócić do samorządu o tzw. usługę opieki wytchnieniowej. Zostanie ona udzielona w domu osoby, nad którą sprawowana jest opieka, lub w wybranej instytucji społecznej.

Usługa opieki wytchnieniowej to krótkoterminowa usługa opieki społecznej świadczona dzieciom niepełnosprawnym, których wychowują lub którymi się opiekują mieszkający z nimi krewni lub opiekunowie. – Krótkie wakacje, wieczór w teatrze, czas na poprawę zdrowia czy zwykły odpoczynek – tego zwykle potrzebują rodzice z niepełnosprawnymi dziećmi. Dyżurowanie przez cały rok, cierpliwe pielęgnowanie i poświęcanie wszystkich sił fizycznych i psychicznych dla dobrego samopoczucia niepełnosprawnego dziecka to ogromne wyzwanie. Dlatego cieszymy się, że możemy zapewnić rodzicom lub opiekunom czas, by mogli gdzieś wyjechać, a w koniecznych przypadkach możemy zapewnić niepełnosprawnemu dziecku profesjonalną pomoc i wszechstronną opiekę – mówi Iwona Stasiłowicz, st. specjalistka w Wydziale Opieki Społecznej dla Rodziny i Dzieci Samorządu Rejonu Wileńskiego.

Prawo do korzystania z usługi mają członkowie rodziny oraz krewni, którzy mieszkają w domu z niepełnosprawnym dzieckiem w wieku poniżej 18 lat, które jest przez nich wychowywane lub jest pod ich opieką. Osoby, które chciałyby otrzymać usługę opieki wytchnieniowej, powinny się zwrócić do Wydziału Opieki Społecznej dla Rodziny i Dzieci Samorządu Rejonu Wileńskiego i wypełnić wniosek o pomoc społeczną.

Krewni dziecka z niepełnosprawnością muszą okazać dokument tożsamości, dokumenty stwierdzające niepełnosprawność dziecka, harmonogram dnia dziecka niepełnosprawnego w dowolnej formie oraz ewentualnie dokumenty, które pozwolą na uznanie danej sytuacji za priorytetową.

Przy świadczeniu usługi opieki wytchnieniowej jako priorytetowe mogą zostać potraktowane następujące sytuacje:

• co najmniej jeden z krewnych dziecka będącego pod opieką jest przewlekle chory;

• w rodzinie dorasta małoletnie dziecko lub dziecko poniżej 14. roku życia, lub inna osoba niepełnosprawna;

• niepełnosprawne dziecko jest wychowywane lub  objęte opieką przez jedną osobę;

• program dnia przynajmniej jednego z członków rodziny, krewnych mieszkających z dzieckiem niepełnosprawnym zmienił się ze względu na różne okoliczności związane z zatrudnieniem (np. w związku z poszukiwaniem nowej pracy);

• przynajmniej jeden z członków rodziny, krewnych mieszkających z dzieckiem niepełnosprawnym doświadczył kryzysu (np. rozwodu lub problemów zdrowotnych).

Usługa opieki wytchnieniowej jest świadczona na terenie Samorządu Rejonu Wileńskiego przez:

• IB Centrum Pomocy Społecznej Rejonu Wileńskiego, ul. Bažnyčios 21, m. Niemenczyn; tel. (85) 215 3447, e-mail info@vrspc.lt;

• Wileński Dom Dzieci z Niepełnosprawnością Rozwojową – Centrum Pomocy „Dolina Rodziny”, ul. Žolyno 47, Wilno; tel. (85) 234 0300, e-mail administracija@kudikiunamai.lt;

• Centrum Dobrobytu Rodziny i Dziecka Rejonu Wileńskiego, ul. Mokyklos 64, wieś Giejsiszki; tel. +370 627 99208, e-mail info@svgc.lt.

Usługa opieki wytchnieniowej jest finansowana z budżetu samorządu lub ze środków budżetu państwa w postaci dotacji celowych na organizację usług społecznych.