Więcej

  Usługa opieki wytchnieniowej dla rodziców i opiekunów wychowujących niepełnosprawne dzieci

  Czytaj również...

  Usługa opieki wytchnieniowej jest świadczona w ramach pomocy domowej, dziennej opieki społecznej lub krótkoterminowej opieki społecznej. W sumie na jedno dziecko może przypaść do 720 godzin usług rocznie
  | Fot. pixabay.com

  Mieszkańcy rejonu wileńskiego wychowujący lub opiekujący się niepełnosprawnymi dziećmi mogą się zwrócić do samorządu o tzw. usługę opieki wytchnieniowej. Zostanie ona udzielona w domu osoby, nad którą sprawowana jest opieka, lub w wybranej instytucji społecznej.

  Usługa opieki wytchnieniowej to krótkoterminowa usługa opieki społecznej świadczona dzieciom niepełnosprawnym, których wychowują lub którymi się opiekują mieszkający z nimi krewni lub opiekunowie. – Krótkie wakacje, wieczór w teatrze, czas na poprawę zdrowia czy zwykły odpoczynek – tego zwykle potrzebują rodzice z niepełnosprawnymi dziećmi. Dyżurowanie przez cały rok, cierpliwe pielęgnowanie i poświęcanie wszystkich sił fizycznych i psychicznych dla dobrego samopoczucia niepełnosprawnego dziecka to ogromne wyzwanie. Dlatego cieszymy się, że możemy zapewnić rodzicom lub opiekunom czas, by mogli gdzieś wyjechać, a w koniecznych przypadkach możemy zapewnić niepełnosprawnemu dziecku profesjonalną pomoc i wszechstronną opiekę – mówi Iwona Stasiłowicz, st. specjalistka w Wydziale Opieki Społecznej dla Rodziny i Dzieci Samorządu Rejonu Wileńskiego.

  Prawo do korzystania z usługi mają członkowie rodziny oraz krewni, którzy mieszkają w domu z niepełnosprawnym dzieckiem w wieku poniżej 18 lat, które jest przez nich wychowywane lub jest pod ich opieką. Osoby, które chciałyby otrzymać usługę opieki wytchnieniowej, powinny się zwrócić do Wydziału Opieki Społecznej dla Rodziny i Dzieci Samorządu Rejonu Wileńskiego i wypełnić wniosek o pomoc społeczną.

  Krewni dziecka z niepełnosprawnością muszą okazać dokument tożsamości, dokumenty stwierdzające niepełnosprawność dziecka, harmonogram dnia dziecka niepełnosprawnego w dowolnej formie oraz ewentualnie dokumenty, które pozwolą na uznanie danej sytuacji za priorytetową.

  Przy świadczeniu usługi opieki wytchnieniowej jako priorytetowe mogą zostać potraktowane następujące sytuacje:

  • co najmniej jeden z krewnych dziecka będącego pod opieką jest przewlekle chory;

  • w rodzinie dorasta małoletnie dziecko lub dziecko poniżej 14. roku życia, lub inna osoba niepełnosprawna;

  • niepełnosprawne dziecko jest wychowywane lub  objęte opieką przez jedną osobę;

  • program dnia przynajmniej jednego z członków rodziny, krewnych mieszkających z dzieckiem niepełnosprawnym zmienił się ze względu na różne okoliczności związane z zatrudnieniem (np. w związku z poszukiwaniem nowej pracy);

  • przynajmniej jeden z członków rodziny, krewnych mieszkających z dzieckiem niepełnosprawnym doświadczył kryzysu (np. rozwodu lub problemów zdrowotnych).

  Usługa opieki wytchnieniowej jest świadczona na terenie Samorządu Rejonu Wileńskiego przez:

  • IB Centrum Pomocy Społecznej Rejonu Wileńskiego, ul. Bažnyčios 21, m. Niemenczyn; tel. (85) 215 3447, e-mail info@vrspc.lt;

  • Wileński Dom Dzieci z Niepełnosprawnością Rozwojową – Centrum Pomocy „Dolina Rodziny”, ul. Žolyno 47, Wilno; tel. (85) 234 0300, e-mail administracija@kudikiunamai.lt;

  WIĘCEJ NIŻEJ | Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  • Centrum Dobrobytu Rodziny i Dziecka Rejonu Wileńskiego, ul. Mokyklos 64, wieś Giejsiszki; tel. +370 627 99208, e-mail info@svgc.lt.

  Usługa opieki wytchnieniowej jest finansowana z budżetu samorządu lub ze środków budżetu państwa w postaci dotacji celowych na organizację usług społecznych.


  Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  Afisze

  Więcej od autora

  W Samorządzie Rejonu Wileńskiego odbyła się akcja bezpłatnego krwiodawstwa

  Podczas akcji krew oddało 28 osób, w tym kilka osób, które oddały krew nie po raz pierwszy.  – Cieszę się, że pracownicy samorządu chętnie włączyli się w akcję i pomogli potrzebującym krwi. Im więcej będzie dawców, tym większe szanse na...

  Samorząd Rejonu Wileńskiego zdobył odznakę Rady Europy za doskonałe zarządzanie demokratyczne 

  W tym roku Samorząd Rejonu Wileńskiego po raz pierwszy wyraził chęć udziału w projekcie „Wdrożenie zasad dobrego rządzenia na Litwie”, realizowanego przez Centrum Eksperckie Dobrego Rządzenia Rady Europy i Ministerstwo Spraw Wewnętrznych RL. Mieszkańcy samorządu, radni i pracownicy administracji samorządu,...

  W Rudominie odbyła się otwarta dyskusja na temat różnorodności kulturowej Litwy

  Zgromadzonych powitał mer Robert Duchniewicz. Jako przedstawiciel wielokulturowego regionu i wspólnoty narodowej podkreślił znaczenie wspólnoty i potrzebę łączenia aspektów różnorodności kulturowej w wizji przyszłości. – Cieszę się, że ta dyskusja toczy się w bogatym, wielokulturowym rejonie wileńskim, że możemy...

  Ważne zagadnienia infrastruktury drogowej podczas wizyty ministra transportu w rejonie wileńskim

  Najwięcej uwagi poświęcono omówieniu możliwości finansowania odcinków dróg lokalnych z Programu Utrzymania i Rozwoju Dróg. Rozmawiano także o budowie pawilonów oczekiwania dla pasażerów na drogach o znaczeniu państwowym, konieczności uproszczenia procedury przyjętej przez Dyrekcję Dróg, która umożliwiłaby samorządowi w...