Więcej

  Usługa opieki wytchnieniowej dla rodziców i opiekunów wychowujących niepełnosprawne dzieci

  Czytaj również...

  Usługa opieki wytchnieniowej jest świadczona w ramach pomocy domowej, dziennej opieki społecznej lub krótkoterminowej opieki społecznej. W sumie na jedno dziecko może przypaść do 720 godzin usług rocznie
  | Fot. pixabay.com

  Mieszkańcy rejonu wileńskiego wychowujący lub opiekujący się niepełnosprawnymi dziećmi mogą się zwrócić do samorządu o tzw. usługę opieki wytchnieniowej. Zostanie ona udzielona w domu osoby, nad którą sprawowana jest opieka, lub w wybranej instytucji społecznej.

  Usługa opieki wytchnieniowej to krótkoterminowa usługa opieki społecznej świadczona dzieciom niepełnosprawnym, których wychowują lub którymi się opiekują mieszkający z nimi krewni lub opiekunowie. – Krótkie wakacje, wieczór w teatrze, czas na poprawę zdrowia czy zwykły odpoczynek – tego zwykle potrzebują rodzice z niepełnosprawnymi dziećmi. Dyżurowanie przez cały rok, cierpliwe pielęgnowanie i poświęcanie wszystkich sił fizycznych i psychicznych dla dobrego samopoczucia niepełnosprawnego dziecka to ogromne wyzwanie. Dlatego cieszymy się, że możemy zapewnić rodzicom lub opiekunom czas, by mogli gdzieś wyjechać, a w koniecznych przypadkach możemy zapewnić niepełnosprawnemu dziecku profesjonalną pomoc i wszechstronną opiekę – mówi Iwona Stasiłowicz, st. specjalistka w Wydziale Opieki Społecznej dla Rodziny i Dzieci Samorządu Rejonu Wileńskiego.

  Prawo do korzystania z usługi mają członkowie rodziny oraz krewni, którzy mieszkają w domu z niepełnosprawnym dzieckiem w wieku poniżej 18 lat, które jest przez nich wychowywane lub jest pod ich opieką. Osoby, które chciałyby otrzymać usługę opieki wytchnieniowej, powinny się zwrócić do Wydziału Opieki Społecznej dla Rodziny i Dzieci Samorządu Rejonu Wileńskiego i wypełnić wniosek o pomoc społeczną.

  Reklama (dobiera algorytm zewnętrzny na podst. ustawień czytelnika)

  Krewni dziecka z niepełnosprawnością muszą okazać dokument tożsamości, dokumenty stwierdzające niepełnosprawność dziecka, harmonogram dnia dziecka niepełnosprawnego w dowolnej formie oraz ewentualnie dokumenty, które pozwolą na uznanie danej sytuacji za priorytetową.

  Przy świadczeniu usługi opieki wytchnieniowej jako priorytetowe mogą zostać potraktowane następujące sytuacje:

  • co najmniej jeden z krewnych dziecka będącego pod opieką jest przewlekle chory;

  • w rodzinie dorasta małoletnie dziecko lub dziecko poniżej 14. roku życia, lub inna osoba niepełnosprawna;

  • niepełnosprawne dziecko jest wychowywane lub  objęte opieką przez jedną osobę;

  • program dnia przynajmniej jednego z członków rodziny, krewnych mieszkających z dzieckiem niepełnosprawnym zmienił się ze względu na różne okoliczności związane z zatrudnieniem (np. w związku z poszukiwaniem nowej pracy);

  • przynajmniej jeden z członków rodziny, krewnych mieszkających z dzieckiem niepełnosprawnym doświadczył kryzysu (np. rozwodu lub problemów zdrowotnych).

  Usługa opieki wytchnieniowej jest świadczona na terenie Samorządu Rejonu Wileńskiego przez:

  • IB Centrum Pomocy Społecznej Rejonu Wileńskiego, ul. Bažnyčios 21, m. Niemenczyn; tel. (85) 215 3447, e-mail info@vrspc.lt;

  • Wileński Dom Dzieci z Niepełnosprawnością Rozwojową – Centrum Pomocy „Dolina Rodziny”, ul. Žolyno 47, Wilno; tel. (85) 234 0300, e-mail administracija@kudikiunamai.lt;

  • Centrum Dobrobytu Rodziny i Dziecka Rejonu Wileńskiego, ul. Mokyklos 64, wieś Giejsiszki; tel. +370 627 99208, e-mail info@svgc.lt.

  Usługa opieki wytchnieniowej jest finansowana z budżetu samorządu lub ze środków budżetu państwa w postaci dotacji celowych na organizację usług społecznych.


  Reklama (dobiera algorytm zewnętrzny na podst. ustawień czytelnika)

  Afisze

  Więcej od autora

  Dostępność usług edukacyjnych oraz ich jakość to priorytetowa dziedzina działalności Samorządu

  W Samorządzie Rejonu Wileńskiego oświata jest uważana za dziedzinę priorytetową i na jej finansowanie przeznacza się prawie połowę całego budżetu samorządu. Samorząd Rejonu Wileńskiego przykłada dużą wagę do środowiska edukacyjnego i infrastruktury placówek oświatowych: powstają nowe placówki oświatowe, a...

  Statystyki Wydziału Stanu Cywilnego w 2022 roku: współczynnik urodzeń, imiona noworodków i śluby

  W 2022 r. w Wydziale Stanu Cywilnego Rejonu Wileńskiego łącznie sporządzono 1 057 aktów urodzenia (w 2021 r. – 995), z czego 151 aktów urodzenia dzieci obywateli Republiki Litewskiej urodzonych za granicą. Urodziło się więcej dziewczynek Obserwowana w ostatnich latach wyższa...

  Osoby niepełnosprawne w Niemenczynie mają do dyspozycji nowy autokar

  Centrum Dziennego Pobytu Osób Niepełnosprawnych w Niemenczynie dysponuje obecnie dostosowanym mikrobusem, a na dalsze podróże placówka wynajmowała większe autokary turystyczne. – Nasza wspólnota jest bardzo aktywna, często podróżujemy. Byliśmy w sąsiednich rejonach, udajemy się nad Bałtyk, byliśmy w Polsce, Włoszech,...

  Dostosowanie mieszkań do indywidualnych potrzeb osób niepełnosprawnych

  W 2022 r. dla osób niepełnosprawnych mieszkających w rejonie wileńskim dostosowano 16 mieszkań, w których prowadzono prace ułatwiające poruszanie się w środowisku mieszkalnym: w domu jednorodzinnym zainstalowano windę na drugie piętro z przystankiem na pierwszym piętrze i wyjściem na...