Pomóż wileńskiemu hospicjum pomagać innym

Hospicjum bł. ks. Michała Sopoćki w Wilnie opublikowało spot promocyjny, w którym przedstawiciele placówki kierują apel o pomoc.

Czytaj więcej: Wileńskie restauracje wspierają hospicjum

„Pomóżcie nam, żebyśmy mogli pomagać naszym wielkim Bohaterom, którzy swoje życie przeliczają już na miesiące, tygodnie, na godziny, a może – minuty, ale są w pełni ludźmi potrzebującymi naszej miłości. Proszę, pomóżcie nam” – mówi w filmie założycielka i dyrektor hospicjum s. Michaela Rak.

Hospicjum bł. ks. Michała Sopoćki w Wilnie od 2012 r. niesie profesjonalną pomoc osobom w terminalnej fazie choroby nowotworowej i innych rodzajów chorób. Wszelka pomoc jest udzielana bezpłatnie.

Czytaj więcej: Organizowanie pomocy trudno jest traktować jak zwykłą pracę

Hospicjum zatrudnia 60 pracowników. Przeważającą większość personelu stanowią zawodowi lekarze i pielęgniarki. Miesięczne utrzymanie placówki wynosi ok. 85 tys. euro. 40 000 tys. daje państwo, tymczasem 45 tys. euro, czyli ponad połowę, hospicjum musi uzyskać samodzielnie. I tak co miesiąc.

Hospicjum dziękuje osobom, które przyczyniły się do powstania tego filmu: za zdjęcia, udostępnienie materiałów archiwalnych oraz montaż spotu – portalowi Wilnoteka i Tomaszowi Maksymowiczowi. Muzykę do spotu skomponował Paweł Biełous.


Hospicjum bł. ks. Michała Sopoćki w Wilnie