Jak rozumiem patriotyzm? Konkurs fotografii patriotycznej „Kuriera Wileńskiego”

Ogłaszamy konkurs fotografii patriotycznej „Kuriera Wileńskiego”. Zdjęcie może być wykonane dowolną techniką. Musi dotyczyć szeroko rozumianej tematyki patriotycznej i odpowiadać na wbrew pozorom trudne pytanie — jak rozumiem patriotyzm?

Ilustracja na konkurs fotografii patriotycznej „Kuriera Wileńskiego”
| Fot. Marian Paluszkiewicz

Każdy może wziąć udział — a dla zwycięzców przewidziane są atrakcyjne nagrody, dostarczone przez Fundację „Pomoc Polakom na Wschodzie” we współpracy ze oddziałem Instytutu Pamięci Narodowej w Szczecinie!

Masz pomysł na zrekonstruowanie obrazu Wojciecha Kossaka lub zainscenizować scenę ze starego zdjęcia? A może chcesz opowiedzieć historię starego drzewa przy domu, pod którym zatrzymali się żołnierze Armii Krajowej? Jedynym ograniczeniem jest Twoja wyobraźnia!

Prace konkursowe należy przesłać na adres konkurs@kurierwilenski.lt do 15 marca 2021 roku.

Regulamin konkursu:

  1. Organizatorem konkursu jest „Kurier Wileński”, wydawany przez VšĮ „Kurier Wilenski” z siedzibą: Birbynių 4a, LT-02121 Wilno, Litwa. Dalej – Organizator.
  2. Nadsyłając pracę na konkurs, Uczestnik potwierdza, że jest autorem pracy konkursowej i dysponuje wszelkimi prawami do niej.
  3. Praca musi być wykonana w okresie od ogłoszenia konkursu do jego zakończenia — to jest od 16 lutego do 15 marca 2021 roku. Zdjęcie musi być nigdzie wcześniej niepublikowane.
  4. Uczestnik, nadsyłając pracę na konkurs, zgadza się na jej publikację wraz z imieniem i nazwiskiem autora na łamach dziennika i wydania magazynowego „Kurier Wileński” oraz należących do Organizatora zasobów w internecie.
  5. Uczestnik, nadsyłając pracę na konkurs, wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie jego danych osobowych przez Organizatora w zakresie potrzebnym dla przeprowadzenia konkursu. Dane te nie będą przekazywane przez Organizatora innym osobom ani podmiotom.

Fundatorzy nagród: