Pierwsza dama RP spotkała się z prezesem Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie”

Wczoraj w Pałacu Prezydenckim gościł Mikołaj Falkowski, Prezes Zarządu Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie”. Spotkanie z Pierwszą Damą oraz ministrem Adamem Kwiatkowskim dotyczyło m.in. stałego wsparcia działań Kancelarii Prezydenta RP w realizacji Akcji Pomocy Polakom na Wschodzie organizowanej pod patronatem Pary Prezydenckiej i skierowanej do naszych Rodaków mieszkających na Wschodzie.

| Fot. prezydet.pl, Grzegorz Jakubowski

W trakcie rozmowy podjęto temat realizacji zadań fundacji w czasie pandemii. Organizacja zajmuje się m.in. aktywizacją środowisk polskich na Wschodzie, pielęgnowaniem i rozwojem kultury polskiej, w tym wsparciem polskich mediów. Sprzyja też działalności służącej podtrzymywaniu i doskonaleniu znajomości języka polskiego wśród środowisk polskich.

W pierwszym roku pandemii fundacja kontynuowała działalność we wszystkich dotychczasowych obszarach, przeprowadziła także nowe projekty inwestycyjne na terenie m.in. Łotwy, Litwy i Ukrainy.

Promocja polskich wartości i patriotyzmu

W Pałacu Prezydenckim mówiono o programie wsparcia edukacji i ochronie polskiego dziedzictwa kulturowego oraz o zachowaniu miejsc pamięci narodowej. Działania fundacji to także promocja polskiej historii, języka, polskich wartości i patriotyzmu.

Dzięki akcji „Bon Pierwszaka” setki uczniów klas pierwszych zaczynających naukę w szkołach polskiej mniejszości na Wschodzie otrzymały pierwszą szkolną wyprawkę oraz tornistry. Wsparcie otrzymują także nauczyciele, którzy biorą udział w szkoleniach podejmujących problematykę nauczania adekwatnie do specyfiki kraju zamieszkania.

W tym kontekście dyskutowano o metodach nauczania języka polskiego poza granicami kraju oraz tworzenia odpowiednich podręczników, z uwzględnieniem wymagań, jakie stawia przed pedagogami i uczniami charakterystyka nauczania języka używanego lub słyszanego w domu, ale także jako zupełnie obcego.

Czytaj więcej: Nowe podręczniki dla polskich szkół

Także działalność charytatywna

Fundacja realizowała także potrzeby zgłaszane na bieżąco przez rodaków, kierowała do nich pomoc charytatywną i socjalną oraz pomagała przeciwdziałać skutkom pandemii.

| Fot. prezydet.pl, Grzegorz Jakubowski

W obszarze działalności charytatywnej fundacja nadal wspierała Hospicjum im. bł. ks. Michała Sopoćki, prowadzone przez siostrę Michaelę Rak oraz ośrodki hospicyjne i sprawujące opiekę paliatywną, wychowawczą i opiekuńczą na Ukrainie, Litwie czy w Kazachstanie.

Rozmawiano także o planach pracy fundacji na kolejny rok oraz o najnowszych projektach skierowanych do Polaków ze Wschodu.

Fundacja „Pomoc Polakom na Wschodzie” została powołana w 1992 roku jako fundacja Skarbu Państwa, działająca pod nadzorem merytorycznym Ministra Spraw Zagranicznych.

Czytaj więcej: Fundacja „Pomoc Polakom na Wschodzie” działa na Wileńszczyźnie na wielu płaszczyznach


Na podst.: prezydent.pl