Późniący się z deklarowaniem zasiewów nie będą karani

Minister gospodarki rolnej Kęstutis Navickas podpisał rozkaz, żeby nie stosować kar wobec wnioskodawców, którzy wnioski o zasiewach oraz innych użytkach rolnych na rok 2021 złożą z opóźnieniem, po upływie głównego okresu deklarowania zasiewów, tj. od 8 czerwca do 2 lipca, lub/oraz we wskazanym okresie zmienią dane wniosku deklaracji zasiewów i innych użytków rolnych.

Przypominamy, że w tym roku główny okres deklarowania zasiewów trwa do 7 czerwca. Przewidywano, że wobec późniących się wniosków (od 8 czerwca do 2 lipca) będzie zmniejszana kwota wypłat o 1 procent za każdy dzień opóźnienia, ale, biorąc pod uwagę trwającą wciąż w 2021 roku pandemię COVID-19 na Litwie i wynikające z tego problemy, z powodu których ogłoszona została powszechna kwarantanna, minister gospodarki rolnej odwołał stosowanie kar, zatem rolnicy mogą deklarować zasiewy do 2 lipca.


Zam.2365