Festiwal „Chopin en Vacances 2021” na Litwie — w Zatroczu i Bystrampolu

Festiwal Chopin en Vacances organizowany każdego lata, nieprzerwanie od 2017 roku, w tym roku zaprasza do Zatrocza w rejonie trockim oraz do Bystrampola w rejonie poniewieskim. Festiwal ma przypominać o wakacjach młodego Fryderyka Chopina, które spędzał koncertując na dworach szlachty i artystokracji.

| Fot. organizatorzy

„Występy podczas Chopin en Vacances nie są konkursowe. To pozbawiona stresu współzawodnictwa, wakacyjna forma koleżeńskich spotkań muzycznych w przyjacielskim gronie młodych wybitnie uzdolnionych muzyków. Wszystkie występy pod względem artystycznym, odbywają się mimo to pod czujnym okiem i w ścisłej konsultacji z gronem najwybitniejszych profesorów prowadzących poszczególnych młodych artystów” — czytamy o festiwalu na oficjalnej stronie.

Głównym organizatorem Festiwalu jest Fundacja Ochrony Dziedzictwa, Kultywowania Tradycji, Wspierania Kultury i Rozwoju Lokalnego „Ziemia Dobrzyńska”, w partnerstwie strategicznym ze Związkiem Szlachty Polskiej oraz partnerami lokalnymi. Wydarzenie jest finansowane przez Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu Rzeczypospolitej Polskiej.

Zatrocze

Na Litwie odbędą się dwie części festiwalu. Polsko-Litewskie Dni Młodej Muzyki Fortepianowej w Zatroczu zaprasza gości na dwa koncerty 25 czerwca o godzinie odpowiednio 12:00 i 18:00.

Współorganizator: Dyrekcja Trockiego Historycznego Parku Narodowego — Park i pałac na terenie byłej ordynacji hr. Tyszkiewiczów w Zatroczu.

Bystrampol

Polsko-Litewskie Dni Młodej Muzyki Fortepianowej w Bystrampolu (dziś wieś Kucze), 31 lipca o godzinie 17:00.

Współorganizator: spółka pożytku publicznego „Bistrampolio dvaras” w parku i dworze baronów Bystramów w Bystrampolu.

Festiwal jest objęty patronatem honorowym Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu oraz Związku Szlachty Polskiej oraz Fundacji Polska-Europa-Polonia.


Dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury w ramach programu „Promocja kultury polskiej za granicą”, realizowanego przez Departament Współpracy z Zagranicą.

Projektas finansuojamas Lenkijos kultūros, nacionalinio paveldo ir sporto ministerijos iš Kultūros populiarinimo fondo pagal programą „Lenkų kultūros viešinimas užsienyje”, vykdomą Tarptautinių ryšių departamento.


Na podst.: organizatorzy