Więcej

  Spotkanie Samorządu Rejonu Wileńskiego z Kujawsko-Pomorską Szkołą Wyższą w Bydgoszczy

  Czytaj również...

  9 czerwca przedstawiciele Samorządu Rejonu Wileńskiego z mer Marią Rekść na czele i Kujawsko-Pomorskiej Wyższej Szkoły w Bydgoszczy rozmawiali w Wilnie o możliwościach współpracy w zakresie prowadzenia szkoleń dla nauczycieli rejonu wileńskiego pracujących z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

  Podczas spotkania w Wilnie podjęto decyzję o współpracy i rozpoczęciu realizacji omówionych i zaplanowanych podczas spotkania działań w najbliższym czasie.
  | Fot. vrsa.lt

  Jednym z głównych celów spotkania zainicjowanego przez gości z uczelni bydgoskiej i Poradnię Pedagogiczno-Psychologiczną Rejonu Wileńskiego było przeprowadzenie szkolenia kwalifikacyjnego dla nauczycieli rejonu wileńskiego w zakresie pomocy dydaktycznej.

  Goście przedstawili uczelnię, opowiedzieli o kompetencjach i kwalifikacjach szkoleniowców. W roku szkolnym 2021–2022 planowane jest zorganizowanie bezpłatnych szkoleń (edukacja włączająca, integracja sensoryczna, wczesna interwencja w rozwój dzieci za pomocą metod neurofizjologicznych) dla nauczycieli i specjalistów rejonu wileńskiego. Po 40 godzinach uczestnikom szkolenia zostaną przyznane akredytowane świadectwa kwalifikacji ważne na Litwie i w Polsce.

  Inicjatywa dla potrzebujących

  Mer Maria Rekść podziękowała za cenną inicjatywę, z której niewątpliwie skorzystają nauczyciele pracujący z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, ale przede wszystkim dzieci, które potrzebują szczególnej uwagi i pomocy w nauce.

  – Samorząd stara się zaspokoić potrzeby poznawcze uczniów z różnymi potrzebami edukacyjnymi. Dlatego w Oddziale Nauczania Początkowego w Rostynianach Szkoły Podstawowej im. Mariana Zdziechowskiego w Suderwie oraz Oddziale Nauczania Podstawowego w Ciechanowiszkach Gimnazjum w Zujunach powołano specjalne klasy dla uczniów z zaburzeniami intelektu i rozwoju – z polskim i litewskim językami nauczania. Obie szkoły są przystosowane dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, mają specjalne sale z wyposażeniem multisensorycznym, w których dzieci rozwijają funkcje sensoryczne i poznawcze – powiedziała mer Rekść.

  Czytaj więcej: Maria Rekść: Ks. Obrembski był wspaniałym darem dla Wileńszczyzny

  Okazja do przekazania wiedzy

  Zofia Siegień, kierownik Wydziału Oświaty Samorządu Rejonu Wileńskiego, i Roman Juchniewicz, dyrektor Poradni Pedagogiczno-Psychologicznej, przedstawili sytuację szkolnictwa w rejonie wileńskim oraz sposób zorganizowania procesu nauczania dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

  Powiedzieli o braku specjalistów i nie wątpili, że inicjatywa i propozycja Kujawsko-Pomorskiej Wyższej Szkoły w Bydgoszczy jest doskonałą okazją do przekazania nauczycielom nie tylko wiedzy teoretycznej, lecz przede wszystkim praktycznych umiejętności pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach.

  – Prawo stanowi, że uczniowie ze specjalnymi potrzebami mogą uczęszczać do szkoły należącej lub wybranej ze względu na miejsce zamieszkania. W tym celu został opracowany plan działań, powoli są czynione pierwsze kroki w kierunku jego wdrożenia, ale brakuje wykwalifikowanych specjalistów. Nie zaplanowano jeszcze wystarczająco środków na osiągnięcie tego celu, ale mamy sporo aspiracji i chęci, więc wierzę, że współpracując i realizując szkolenia potrafimy zapewnić wszystkie niezbędne warunki dzieciom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – powiedział Roman Juchniewicz.

  Czytaj więcej: Roman Juchniewicz: Program nauczania języka litewskiego zniechęca uczniów


  Na podst.: ASRW, L24.lt

  Afisze

  Więcej od autora

  Bezpieczeństwo mieszkańców w ramach planowanej reorganizacji policji

  Na początku spotkania komisarz generalny Policji Litewskiej Renatas Požėla wraz z zastępcą Arūnasem Paulauskasem przedstawili planowaną reorganizację systemu policji. Planowane jest, że w 2024 r. organy policji zostaną scalone w jeden podmiot prawny, a zamiast obecnych dziesięciu komisariatów okręgowych...

  Prace nad wzniesieniem dobudówki w polskim gimnazjum w Bezdanach

  W dwupiętrowej dobudówce, oprócz sali sportowej, znają się: szatnia, prysznic, toalety, pokój nauczycielski oraz scena. Dobudówkę zaprojektowano od strony boiska sportowego z osobnym wejściem i dojazdem, wybudowanie sali wpłynie na większą aktywność środowiska polskiego, zapewnienie miejsca na zajęcia nie...

  IV Targi Edukacyjne Szkół Polskich na Litwie „100 barw”

  Polska szkoła zawsze była, jest i będzie najlepszym miejscem dla dziecka. W szkole polskiej jest bezpiecznie i dobrze. Dzieci czują się komfortowo – powiedział Józef Kwiatkowski, prezes Stowarzyszenia Nauczycieli Szkół Polskich na Litwie „Macierz Szkolna”, otwierając targi. Wśród uczestników targów...

  Uroczystość z okazji 200-lecia kościoła w Suderwie

  Uroczystą mszę św. w językach polskim i litewskim celebrował biskup pomocniczy archidiecezji wileńskiej Darius Trijonis. Nabożeństwo koncelebrowali: ks. Kęstutis Masevičius proboszcz suderwskiej parafii, dziekan dekanatu kalwaryjskiego ks. Jerzy Witkowski, ks. Ronald Kuźnicki z parafii bł. Jerzego Matulewicza w Wilnie...