Więcej

  Spotkanie Samorządu Rejonu Wileńskiego z Kujawsko-Pomorską Szkołą Wyższą w Bydgoszczy

  Czytaj również...

  9 czerwca przedstawiciele Samorządu Rejonu Wileńskiego z mer Marią Rekść na czele i Kujawsko-Pomorskiej Wyższej Szkoły w Bydgoszczy rozmawiali w Wilnie o możliwościach współpracy w zakresie prowadzenia szkoleń dla nauczycieli rejonu wileńskiego pracujących z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

  Podczas spotkania w Wilnie podjęto decyzję o współpracy i rozpoczęciu realizacji omówionych i zaplanowanych podczas spotkania działań w najbliższym czasie.
  | Fot. vrsa.lt

  Jednym z głównych celów spotkania zainicjowanego przez gości z uczelni bydgoskiej i Poradnię Pedagogiczno-Psychologiczną Rejonu Wileńskiego było przeprowadzenie szkolenia kwalifikacyjnego dla nauczycieli rejonu wileńskiego w zakresie pomocy dydaktycznej.

  Goście przedstawili uczelnię, opowiedzieli o kompetencjach i kwalifikacjach szkoleniowców. W roku szkolnym 2021–2022 planowane jest zorganizowanie bezpłatnych szkoleń (edukacja włączająca, integracja sensoryczna, wczesna interwencja w rozwój dzieci za pomocą metod neurofizjologicznych) dla nauczycieli i specjalistów rejonu wileńskiego. Po 40 godzinach uczestnikom szkolenia zostaną przyznane akredytowane świadectwa kwalifikacji ważne na Litwie i w Polsce.

  Inicjatywa dla potrzebujących

  Mer Maria Rekść podziękowała za cenną inicjatywę, z której niewątpliwie skorzystają nauczyciele pracujący z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, ale przede wszystkim dzieci, które potrzebują szczególnej uwagi i pomocy w nauce.

  – Samorząd stara się zaspokoić potrzeby poznawcze uczniów z różnymi potrzebami edukacyjnymi. Dlatego w Oddziale Nauczania Początkowego w Rostynianach Szkoły Podstawowej im. Mariana Zdziechowskiego w Suderwie oraz Oddziale Nauczania Podstawowego w Ciechanowiszkach Gimnazjum w Zujunach powołano specjalne klasy dla uczniów z zaburzeniami intelektu i rozwoju – z polskim i litewskim językami nauczania. Obie szkoły są przystosowane dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, mają specjalne sale z wyposażeniem multisensorycznym, w których dzieci rozwijają funkcje sensoryczne i poznawcze – powiedziała mer Rekść.

  Czytaj więcej: Maria Rekść: Ks. Obrembski był wspaniałym darem dla Wileńszczyzny

  Okazja do przekazania wiedzy

  Zofia Siegień, kierownik Wydziału Oświaty Samorządu Rejonu Wileńskiego, i Roman Juchniewicz, dyrektor Poradni Pedagogiczno-Psychologicznej, przedstawili sytuację szkolnictwa w rejonie wileńskim oraz sposób zorganizowania procesu nauczania dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

  Powiedzieli o braku specjalistów i nie wątpili, że inicjatywa i propozycja Kujawsko-Pomorskiej Wyższej Szkoły w Bydgoszczy jest doskonałą okazją do przekazania nauczycielom nie tylko wiedzy teoretycznej, lecz przede wszystkim praktycznych umiejętności pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach.

  – Prawo stanowi, że uczniowie ze specjalnymi potrzebami mogą uczęszczać do szkoły należącej lub wybranej ze względu na miejsce zamieszkania. W tym celu został opracowany plan działań, powoli są czynione pierwsze kroki w kierunku jego wdrożenia, ale brakuje wykwalifikowanych specjalistów. Nie zaplanowano jeszcze wystarczająco środków na osiągnięcie tego celu, ale mamy sporo aspiracji i chęci, więc wierzę, że współpracując i realizując szkolenia potrafimy zapewnić wszystkie niezbędne warunki dzieciom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – powiedział Roman Juchniewicz.

  Czytaj więcej: Roman Juchniewicz: Program nauczania języka litewskiego zniechęca uczniów


  Na podst.: ASRW, L24.lt

  Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  Afisze

  Więcej od autora

  W Awiżeniach uroczyście zaprezentowano heraldyczne symbole miejscowości 

  Święto tradycyjnie rozpoczęło się wspólną modlitwą i poświęceniem symboli heraldycznych. Uczestniczący w uroczystości mer rejonu wileńskiego Robert Duchniewicz cieszył się z kolejnej ważnej uroczystości dla rejonu. Mer podkreślił, że nowa heraldyka będzie znaczącą tożsamością Awiżeń, które będą reprezentować je...

  W Samorządzie Rejonu Wileńskiego odbyła się akcja bezpłatnego krwiodawstwa

  Podczas akcji krew oddało 28 osób, w tym kilka osób, które oddały krew nie po raz pierwszy.  – Cieszę się, że pracownicy samorządu chętnie włączyli się w akcję i pomogli potrzebującym krwi. Im więcej będzie dawców, tym większe szanse na...

  Samorząd Rejonu Wileńskiego zdobył odznakę Rady Europy za doskonałe zarządzanie demokratyczne 

  W tym roku Samorząd Rejonu Wileńskiego po raz pierwszy wyraził chęć udziału w projekcie „Wdrożenie zasad dobrego rządzenia na Litwie”, realizowanego przez Centrum Eksperckie Dobrego Rządzenia Rady Europy i Ministerstwo Spraw Wewnętrznych RL. Mieszkańcy samorządu, radni i pracownicy administracji samorządu,...

  W Rudominie odbyła się otwarta dyskusja na temat różnorodności kulturowej Litwy

  Zgromadzonych powitał mer Robert Duchniewicz. Jako przedstawiciel wielokulturowego regionu i wspólnoty narodowej podkreślił znaczenie wspólnoty i potrzebę łączenia aspektów różnorodności kulturowej w wizji przyszłości. – Cieszę się, że ta dyskusja toczy się w bogatym, wielokulturowym rejonie wileńskim, że możemy...