Prezentacja Strategii „Wileńszczyzna 2040” w DKP [GALERIA]

Polski Klub Dyskusyjny zaprezentował strategię dotyczącą rozwoju Wilenszczyzny polskim działaczom na Litwie
| Fot. Marian Paluszkiewicz

Polski Klub Dyskusyjny w minioną sobotę (24 lipca) w Domu Kultury Polskiej zorganizował spotkanie z przedstawicielami polskich organizacji społecznych, instytucji oraz z działaczami społecznymi, na którym została zaprezentowana Strategia Zachowania i Rozwoju Języka Polskiego i Polskiej Społeczności na Litwie „Wileńszczyzna 2040”.

Wcześniej pisaliśmy o założeniach przygotowanego dokumentu oraz o podstawowych akcentowanych kwestiach. Szczegóły można znaleźć tutaj: Strategia Wileńszczyzna 2040

Strategia powstawała w latach 2018–2020. Projekt został zainicjowany i koordynowany przez Polski Klub Dyskusyjny. W przygotowaniu dokumentu wzięli udział poszczególni członkowie większości najważniejszych organizacji społeczności polskiej na Litwie (Stowarzyszenia Naukowców Polaków na Litwie, Stowarzyszenia Nauczycieli Szkół Polskich na Litwie „Macierz Szkolna”, Europejskiej Fundacji Praw Człowieka, Polskiego Forum Przedsiębiorców „Korona”, Polsko-Litewskiej Izby Gospodarczej, Radia „Znad Wilii”, dziennika „Kurier Wileński”, TVP Wilno i wielu innych), naukowcy, eksperci z Litwy i Polski. „Obecna sytuacja oraz zachodzące na Litwie zmiany społeczne, gospodarcze, kulturowe oraz demograficzne wymagają głębszego zastanowienia się nad przyszłością polskości na Litwie, a zwłaszcza na Wileńszczyźnie, zwarcie zamieszkanej przez mniejszość polską. Jeśli zostanie utrzymana dotychczasowa taktyka polskiej mniejszości na Litwie, nakierowana na zachowanie status quo, na pewno w przyszłości dojdzie do gwałtownego zanikania polskiej kultury, języka polskiego oraz polskości na Wileńszczyźnie. Dlatego istnieje niewątpliwa potrzeba mobilizacji potencjału intelektualnego Polaków na Litwie w celu określenia długofalowej wizji rozwoju, jego strategii oraz określenia konkretnych działań i celów” – można przeczytać w dokumencie.

Sobotnie spotkanie, które odbyło się w oparciu o regułę Chatham House, było poświęcone omówieniu strategii z osobami, które ją współtworzyły. Na prezentacji byli obecni m.in. doradca prezydenta Litwy Jarosław Niewierowicz oraz przedstawiciel ambasady RP na Litwie. Członkowie Polskiego Klubu Dyskusyjnego zaprezentowali zebranym główne założenia strategii oraz złożyli sprawozdanie z przebiegu spotkań z litewskimi partiami politycznymi i instytucjami państwowymi w ramach prezentacji strategii. W trakcie spotkania uczestnicy postanowili, że w najbliższym czasie, po uprzednich konsultacjach z przedstawicielami polskich organizacji społecznych, zostanie powołany Komitet Strategiczny, który co roku dokona przeglądu założeń strategii – w ramach publicznych konsultacji społecznych i eksperckich – i w razie potrzeby dokona w niej zmian oraz poprawek.

Od października 2020 r. strategia została zaprezentowana większości partii ogólnolitewskich, odbyły się także spotkania z prezydentem Litwy Gitanasem Nausėdą, przewodniczącą Sejmu Viktoriją Čmilytė-Nielsen oraz premier Ingridą Šimonytė.

Czytaj więcej: Prezes Orlenu Daniel Obajtek odwiedził wileńskie hospicjum i DKP

Strategia jest dokumentem, który omawia aktualną sytuację Polaków mieszkających na Litwie w dziedzinie demografii, języka, edukacji, kultury, mediów, społeczeństwa obywatelskiego i gospodarki Wileńszczyzny oraz analizuje SWOT (mocne i słabe strony, zagrożenia i szanse) we wszystkich wymienionych obszarach. Poza tym dokument przedstawia wizję społeczności polskiej na Litwie w 2040 r. oraz cele operacyjne do osiągnięcia w dziedzinie demografii, języka, edukacji, kultury, mediów, społeczeństwa obywatelskiego i gospodarki Wileńszczyzny, przedstawia także konkretne działania (państwa litewskiego i polskiego, samorządów, a przede wszystkim społeczności polskiej na Litwie) potrzebne do realizacji wyznaczonych zadań.

Projekt „Wileńszczyzna 2040” był wspierany finansowo przez: Fundację „Pomoc Polakom na Wschodzie”, Senat RP, Kancelarię Prezesa Rady Ministrów RP oraz Departament Mniejszości Narodowych przy Rządzie RL.

Fot. Marian Paluszkiewicz


Inf. wł.