Każdy pierwszoklasista otrzyma Konstytucję Dziecka

Konstytucja Dziecka jest nie tylko użytecznym źródłem wiedzy dla dzieci, ale także przypomnieniem dla rodziców, aby dbali o swoje dzieci, chronili je i zapewniali dobre i bezpieczne dzieciństwo
| Fot. Marian Paluszkiewicz

Państwowa Służba Ochrony Praw Dziecka i Adopcji przy Ministerstwie Opieki Społecznej i Pracy z okazji 1 września pierwszoklasistom przekaże Konstytucję Dziecka – w książeczce zamieszczone są podstawowe prawa dziecka i wynikające z nich obowiązki.


– To bardzo dobra tradycja. Każde dziecko powinno znać swoje obowiązki, ale też i swoje prawa. Żyjemy w państwie demokratycznym, należymy do Unii Europejskiej, więc jest bardzo ważne, aby najmłodsi zapoznawali się ze swoimi prawami. Rodzice powinni pomagać dzieciom w tym. Po otrzymaniu tych książeczek dobrze byłoby, aby rodzice porozmawiali na ten temat z dziećmi, wytłumaczyli, co to jest prawo, jak powinno być przestrzegane, kiedy jest naruszane – mówi dla „Kuriera Wileńskiego” Katarzyna Macuk z Gimnazjum im. Stanisława Moniuszki w Kowalczukach.

Ilma Skuodienė, dyrektorka Państwowej Służby Ochrony Praw Dziecka i Adopcji przy Ministerstwie Opieki Społecznej i Pracy w rozmowie z „Kurierem Wileńskim” powiedziała, że najważniejszym celem tej akcji jest edukacja dzieci, rodziców i nauczycieli na temat praw i obowiązków dzieci.

– Chcemy zachęcić, aby jak najwięcej dyskutowano na temat praw i obowiązków dzieci. Najmłodsi powinni wiedzieć, że mają obowiązek uczyć się, ale też mają prawo do odpoczynku. Ważne jest, aby powiedzieć, że życie dziecka i jego przygotowanie do życia społecznego nie ogranicza się do przestrzeni rodzinnej. Dziecko powinno być przygotowane do życia w społeczeństwie, powinno także znać swoje prawa nie tylko w najbliższym otoczeniu, ale także będąc poza nim. Należy wytłumaczyć, że naruszanie praw dziecka to nie tylko kary cielesne, ale też mogą one być naruszane w inny sposób – zaznacza Ilma Skuodienė.

Czytaj więcej: Dzieci są ważne…

Należy zauważyć, że uprawnienia przewidziane w Konstytucji Dziecka uzupełniają wynikające z nich obowiązki. Na przykład, każde dziecko ma prawo do nauki, ale to również zobowiązuje go do uczęszczania do szkoły i nauki. W broszurze dzieci znajdą również główne kontakty pomocy, gdzie każde dziecko może się zwrócić w przypadku naruszenia ich praw (vaikoteises.lt, pagalbavaikams.lt, bepatyciu.lt, Vaikų linija tel. 116 111).

– Taki prezent zachęci dzieci do stawiania pierwszych kroków w edukacji obywatelskiej i zapoznania się z ich podstawowymi prawami. Kwestie praw człowieka zaczynają się przede wszystkim od tego, jak dobrze każdy zna swoje i szanuje prawa oraz wolności innych. Dlatego od lat przekazujemy dzieciom broszurę, która wyjaśnia, czym są prawa dzieci; napisana jest ona prostym, przyjaznym dzieciom językiem. Mamy nadzieję, że Konstytucja Dziecka pomoże dzieciom lepiej zrozumieć ich prawa i wynikające z nich obowiązki, zrozumieć, przed czym dorośli muszą je chronić i gdzie zwrócić się o pomoc w razie trudności – komentuje dyrektorka.

Każde dziecko musi przeżyć prawdziwe dzieciństwo, odpoczywać, bawić się i być chronione przed ciężką, wyczerpującą pracą
| Fot. Marian Paluszkiewicz

W tym roku Konstytucja Dziecka dotrze do prawie 30 tys. pierwszoklasistów na początku września. Broszura przeznaczona jest dla młodszych dzieci w wieku szkolnym i zawiera wiele ilustracji ułatwiających zrozumienie tekstu. Publikacja opiera się na Konwencji ONZ o prawach dziecka, najbardziej kompleksowym dokumencie dotyczącym praw dziecka, którego celem jest zapewnienie wszystkim dzieciom na świecie szczęśliwego dzieciństwa.

– Konstytucja dziecka jest nie tylko użytecznym źródłem wiedzy dla dzieci, ale także przypomnieniem dla rodziców, aby dbali o swoje dzieci, chronili je i zapewniali dobre i bezpieczne dzieciństwo. Zapraszamy dorosłych i dzieci do przeczytania tej broszury, przedyskutowania jej i omówienia opisanych w niej praw oraz tego, jak cała rodzina może je wspólnie zapewnić – zachęca Ilma Skuodienė.

Kolorowa Konstytucja Dziecka ma przypominać, że ​​każde dziecko, bez względu na płeć, wyznanie, zamożność, kolor skóry, ma równe prawa do własnego imienia i obywatelstwa, rodziny, opieki zdrowotnej, wykształcenia, a jeśli jest niepełnosprawne, do specjalnej opieki.

Czytaj więcej: Spadła liczba adoptowanych dzieci. Rodzinę znalazło prawie co 10. dziecko

– Każde dziecko musi przeżyć prawdziwe dzieciństwo, odpoczywać, bawić się i być chronione przed ciężką, wyczerpującą pracą. Ma też prawo do wyrażania swojej opinii i wyrażania jej w bezpiecznych formach, a także wiele innych praw – podkreśla dyrektorka Państwowej Służby Ochrony Praw Dziecka i Adopcji przy Ministerstwie Opieki Społecznej i Pracy.

Konstytucja Dziecka została przygotowana w 2015 r. przez Państwową Służbę Ochrony Praw Dziecka i Adopcji przy Ministerstwie Opieki Społecznej i Pracy. Konstytucja opiera się na Konwencji o prawach dziecka, przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych w dniu 20 listopada 1989 r. Twórcy Konstytucji Dziecka mają nadzieję, że „dzieci znajdą tu nie tylko swoje prawa i obowiązki, ale także przydatne informacje, gdzie zwrócić się o pomoc w razie potrzeby, z kim mogą podzielić się napotkanymi na ich drodze trudnościami, przed jakimi trudnościami dorośli muszą je chronić. A dzięki temu dokumentowi dorośli, którzy są ważni dla dzieci, będą częściej zwracać uwagę na prawa i obowiązki dzieci, rozmawiać o nich z dziećmi, łącząc rozmowy z sytuacjami, okolicznościami i wydarzeniami dzisiejszego życia”.