Litwa i Polska optują za zmianą unijnych przepisów dot. migracji

W piątek ministrowie spraw wewnętrznych i wiceministrowie Litwy, Łotwy, Estonii i Polski, kontynuując współpracę i koordynację działań, zdalnie omówili inicjatywę Litwy dotyczącą zmiany przepisów Unii Europejskiej (UE) w zakresie ochrony granic, zarządzania migracją i przydzielaniem azylu. Litwa, Łotwa i Polska przyjęły już zmiany w ustawodawstwie krajowym, które pomagają zarządzać nielegalnym przepływem migracyjnym, ale kraje bałtyckie i Polska zgadzają się, że potrzebne są rozwiązania na wyższym szczeblu — Unii Europejskiej.

| Fot. VRM

„Państwa członkowskie UE mają prawo do obrony swoich interesów narodowych i ochrony bezpieczeństwa swoich obywateli w sytuacji ekstremalnej. Wymaga to również rozwiązań na szczeblu UE, które stworzą prawne warunki do sprostania wyzwaniom stawianym przez niedemokratyczne reżimy w zakresie instrumentalizacji migracji. Potrzebujemy tych rozwiązań teraz” — powiedziała minister spraw wewnętrznych Agnė Bilotaitė.

Czytaj więcej: Śledztwo ujawnia białoruską operację „Śluza” przeciwko UE i bezprawne działania służb Łukaszenki

Wśród propozycji — ogrodzenie graniczne

W tym tygodniu Litwa zgłosiła się propozycje, jak można zmienić system prawny UE. Proponowane przez Litwę zmiany w unijnym prawodawstwie zakładają, że aby zapobiec nadużywaniu systemu, należy odpowiednio dostosować i zaostrzyć przepisy dot. azylu w sytuacjach kryzysowych związanych z masową migracją. Ponadto proponuje się skupienie na bezpieczeństwie granic, wspólnych standardach ochrony granic zewnętrznych i zapobieganiu nielegalnym migrantom, a nie na zajmowaniu się skutkami niekontrolowanych przepływów migracyjnych. Ogrodzenie graniczne należy zalegalizować jako środek ochrony granic i należy w tym celu zapewnić odpowiednie finansowanie ze środków UE.

„Naszym głównym obowiązkiem jest zapewnienie skutecznej ochrony granic zewnętrznych UE oraz zapobieganie przemieszczaniu się nielegalnych migrantów do innych krajów UE. Kraje bałtyckie i Polska nie są krajami docelowymi nielegalnych migrantów. Ogrodzenie graniczne leży w interesie całej UE, dlatego nadal prosimy o unijne wsparcie finansowe na ten cel” — powiedziała minister spraw wewnętrznych Bilotaitė.

Propozycje Litwy spotkały się z silnym poparciem ministrów spraw wewnętrznych Estonii, Łotwy i Polski. Uzgodniono dalszą mobilizację państw członkowskich UE do poparcia tych propozycji oraz zainicjowanie dyskusji z wiceprzewodniczącym Komisji Europejskiej Margaritisem Schinasem i komisarz do spraw wewnętrznych Ylvą Johansson.

Czytaj więcej: Komisarz UE ds. wewnętrznych Ylva Johansson przyjedzie na Litwę

Pomoc humanitarna z 18 krajów

W ramach unijnego mechanizmu ochrony ludności Litwa otrzymała pomoc humanitarną z 18 krajów w postaci namiotów i domów modułowych, łóżek, koców, mebli, generatorów prądu, grzejników i innego sprzętu potrzebnego do przyjęcia migrantów.

Na zasadzie współpracy dwustronnej Litwa otrzymała już wsparcie na budowę ogrodzenia granicznego z Estonii, Słowenii i Ukrainy, a także wsparcie od Słowacji i Węgier oraz wsparcie finansowe z Czech. Ponadto Estonia i Dania pomogły w zakupie drutu żyletkowego.

Wsparcie otrzymano również z Austrii, Estonii, Polski, Słowenii i Ukrainy — pomoc ekspercka, sprzęt, domy modułowe. Litwa niedawno odebrała drugi transport humanitarny od Polski.

Na Litwie pracują eksperci, tłumacze, straż graniczna, pracownicy socjalni i ankieterzy z Frontexu, Europolu i Europejskiego Urzędu Wsparcia w dziedzinie Azylu, którzy pomagają szybciej i skuteczniej przezwyciężyć kryzys migracyjny.

Obecnie na granicy litewsko-białoruskiej zainstalowano 21-kilometrową zaporę z drutu żyletkowego. Litwa planuje zbudować łącznie 508 km ogrodzenia granicznego.

Czytaj więcej: Polska przekazała Litwie drugą pomoc humanitarną [GALERIA]


Na podst.: VRM, własne