Dyskusja ws. przemianowania odcinka ulicy Galvės na szosę Rzeczypospolitej Obojga Narodów

Rada Miasta Wilna rozważa możliwość przemianowania odcinka ulicy Galvės na szosę Rzeczypospolitej Obojga Narodów (część ulicy od alei Savanorių do ulicy Leipalingio) i szosę Galvės (część od ulicy Leipalingio do granicy miasta Wilna).

| Fot. Saulius Žiūra

Potrzeba zmiany statusu ulicy na szosę powstała w toku dyskusji z Ministerstwem Transportu i Dyrekcją Dróg na temat ulic i ich zarządzania. Zdaniem tych instytucji, logiczne jest, że ulica prowadząca z miasta i służąca narodowemu interesowi zostałaby przemianowana na szosę, podobnie jak inne szosy: Minsko, Nemenčinės lub Molėtų, ponieważ nie jest to ulica miejska, lecz arteria komunikacyjna poprowadzona od miasta w kierunku Polski. 

Nazwa szosy Rzeczypospolitej Obojga Narodów została wybrana w celu upamiętnienia przyjaźni obu narodów, ponadto nawiązuje ona do historii – tą drogą jechano do Warszawy.

Ze względu na to, że zmianie uległaby część nazwy ulicy Galvės i typ innej części tej ulicy, niezbędna byłaby też zmiana wszystkich adresów przy ulicy Galvės i numeracji adresów przy ulicy Leipalingio. Samorząd zadbałby o to, aby po zmianie nazwy ulicy dane przekazane zostały do Rejestru Nieruchomości prowadzonego przez Centrum Rejestru automatycznie i nieodpłatnie, co zaoszczędziłoby kłopotu mieszkańcom.

Mieszkańcy i przedsiębiorstwa musieliby sami poinformować swoje banki, rejestr przedsiębiorstw, dokonać zmiany w deklaracji adresu miejsca zamieszkania oraz zaktualizować swój adres w pozostałych aktualnych urzędach. 

Ostateczna decyzja w sprawie nazwy szosy Rzeczypospolitej Obojga Narodów zostanie podjęta na najbliższym posiedzeniu Rady Miasta w dniu 6 października.


Materiał przygotowano na zamówienie Samorządu m. Wilna. Treść opłacona.
Zam. 2397