Więcej

  100 barw polskich szkół na Litwie

  Czytaj również...

  Targi Edukacyjne Szkół Polskich na Litwie „100 barw” odbędą się 18 września po raz trzeci. W 2020 r. nie organizowano ich z powodu pandemii covid-19. Zdjęcia prezentują edycję z 2019 r.
  | Fot. Marian Paluszkiewicz

  18 września na pl. Katedralnym w Wilnie polskie szkoły zaprezentują swoją ofertę podczas Targów Edukacyjnych „100 barw”, organizowanych przez Stowarzyszenie Nauczycieli Szkół Polskich na Litwie „Macierz Szkolna”. Na scenie swój dorobek artystyczny pokażą szkolne zespoły oraz teatry. Polskie placówki oświatowe będą miały okazję zaprezentować swoje osiągnięcia i zachęcić rodziców do zapisywania swoich dzieci właśnie do nich.

  Targi Edukacyjne Szkół Polskich na Litwie „100 barw” to bardzo ważna impreza, ponieważ daje ona możliwość polskim szkołom przedstawić swój dorobek. To zrobić można nie tylko na stoiskach, lecz także na scenie. Nasza zdolna artystycznie młodzież ma okazję pokazać, co umie. Targi odbywają się na pl. Katedralnym w Wilnie, jednym z najpopularniejszych miejsc odwiedzanych przez mieszkańców Wilna, a także gości z innych miast oraz z zagranicy – mówi „Kurierowi Wileńskiemu” Józef Kwiatkowski, prezes Macierzy Szkolnej.

  Targi, by ułatwić wybór

  W centrum stolicy swój dorobek prezentują wszystkie polskie placówki edukacyjne, promując w ten sposób polską oświatę. – Targi Edukacyjne Szkół Polskich na Litwie z roku na rok stają się coraz popularniejsze, zwiększa się liczba uczestników. Pierwotnie udział w nich brały tylko polskie gimnazja z Wilna i Wileńszczyzny. Dzisiaj uczestniczy w nich 25 placówek oświatowych z polskim nauczaniem. Udział biorą wszystkie polskie gimnazja z Solecznik i rejonu solecznickiego, a także z rejonu trockiego, święciańskiego, z Żejmiany, no i oczywiście z Wilna i Wileńszczyzny. Poprzez te targi staramy się przedstawić polskie szkolnictwo na Litwie, a także dotrzeć do Polaków na Litwie, których dzieci właśnie rozpoczynają edukację – zaznacza prezes Macierzy Szkolnej.

  Szkolnictwo polskie na Litwie od blisko 20 lat poddawane jest próbom: od likwidacji egzaminu maturalnego z języka polskiego, przez wprowadzenie języka litewskiego jako wykładowego dla niektórych przedmiotów w polskich szkołach, po kolejne rozszerzenie programu nauczania w języku litewskim. Sytuacja ta wpływa na spadek zainteresowania edukacją w polskich szkołach. Stowarzyszenie Nauczycieli Szkół Polskich na Litwie „Macierz Szkolna” organizuje Targi Edukacyjne Szkół Polskich na Litwie, aby pokazać, że Polacy mają możliwość wychowywać i kształcić swoje dzieci w ojczystym języku. Propozycji dla przyszłych uczniów jest bardzo wiele. Wybór jest trudny, więc aby go ułatwić, zorganizowano targi.

  – Sama nazwa tych targów jest bardzo wymowna, bo hasłem jest „100 barw”. A więc 100 barw, które łączą się w naszych szkołach – to nie tylko edukacja, ale też zajęcia pozalekcyjne, praca nauczycieli. Podczas targów Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów „Klanza” prowadzi warsztaty edukacyjne dla naszych nauczycieli – mówi „Kurierowi Wileńskiemu” Krystyna Dzierżyńska, wiceprezes Macierzy Szkolnej.

  Czytaj więcej: W szkołach pierwsze przypadki chorych na COVID-19

  W przestrzeni miasta

  Bogatą ofertę edukacyjną oraz korzyści wynikające z kształcenia dziecka w języku ojczystym i osiągnięcia uczniów przedstawią na stoiskach wystawowych wszystkie typy szkół: szkoły-przedszkola, szkoły podstawowe, progimnazja, gimnazja i liceum. Na dużej scenie swój dorobek artystyczny zaprezentują soliści, szkolne zespoły pieśni i tańca oraz teatry.

  – Najciekawsze oczywiście dzieje się na scenie, to prezentacja dorobku naszych szkół. To także służy jako zachęta do tego, że warto posyłać dzieci do szkół polskich na Litwie, że to nie tylko nauka, wychowanie do wartości patriotycznych, chrześcijańskich, ale też ciekawe zajęcia pozalekcyjne. Na scenie prezentują się laureaci Festiwalu Polskiej Piosenki Dzieci i Młodzieży Szkolnej, zespoły artystyczne, będą pokazy sportowe – wymienia Krystyna Dzierżyńska.

  Jak mówi, najważniejsze jest to, że polskie szkoły wchodzą w przestrzeń miasta i nie tylko same się prezentują, lecz także stają się punktem odniesienia dla mieszkańców Wilna. A to jest ważne, bo o tym, że polska szkoła istnieje, wiedzą wszyscy, ale tego, jaka ona jest bogata, różnorodna, to dopiero można zobaczyć na targach.

  – Cieszymy się bardzo, że ten nasz projekt został sfinansowany przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów RP w ramach konkursu „Polonia i Polacy za Granicą”, za pośrednictwem Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie”. Mamy także partnerów w samorządach miasta Wilno, rejonów wileńskiego, solecznickiego, trockiego, w Domu Kultury Polskiej w Wilnie, no i oczywiście patronat naszych mediów polskojęzycznych – cieszy się wiceprezes.


  Artykuł opublikowany w wydaniu magazynowym „Kuriera Wileńskiego” nr 38(109) 18-24/09/2021

  Afisze

  Więcej od autora

  Prognoza z przyrody: jesień będzie chłodna, ale łagodna

  Do listopada jesień będzie dosyć chłodna — Według moich obserwacji do listopada jesień będzie dosyć chłodna, ale łagodna, bez szkwału, burz. Dni będą dosyć jasne, ale deszczowe. Do listopada jesień będzie ładna. Niestety, mam złe wieści — w tym roku...

  Warsaw Security Forum: poruszono kwestie związane z polską mniejszością na Litwie

  Politolog Vytis Jurkonis, wykładowca w Instytucie Stosunków Międzynarodowych oraz Nauk Politycznych Uniwersytetu Wileńskiego, w rozmowie z „Kurierem Wileńskim” powiedział, że to bardzo ważne, że kwestie związane z polską mniejszością narodową na Litwie są poruszane na tak wysokim szczeblu. Spotkanie z...

  Janina Gudalewicz: „Nigdy nie żałowałam, że zostałam nauczycielką”

  O swej 47-letniej pracy spędzonej w szkole opowiada „Kurierowi Wileńskiemu” nauczycielka historii w Gimnazjum im. Longina Komołowskiego w Połukniu Janina Gudalewicz. Smutny Dzień Nauczyciela w Połukniu — Przez wiele lat zawsze obchodziliśmy Dzień Nauczyciela, czekaliśmy na święto. Po uroczystości w szkole...

  Józef Tomaszewicz-Jakowicz: „Rejon wileński nie wykorzystuje wszystkich możliwości, które ma”

  Honorata Adamowicz: 5 marca 2023 roku odbędą się wybory merów i wybory do rad samorządowych. Jak Pan ocenia obecną sytuację rejonu wileńskiego? Józef Tomaszewicz-Jakowicz: Niestety, ale rejon wileński nie wykorzystuje wszystkich możliwości, które posiada. Rejon wileński jest najbliższym sąsiadem stolicy,...