Szansa w Programie FLEX. Rok szkolny w Stanach Zjednoczonych

Ambasada Stanów Zjednoczonych na Litwie oraz Amerykańska Rada Międzynarodowej Edukacji zapraszają uczniów do udziału w programie FLEX. Program wymiany jest finansowany przez Departament Stanu USA i ma na celu zachęcić utalentowanych uczniów szkół średnich na Litwie do studiowania w amerykańskiej szkole średniej w roku szkolnym 2022/23 i do spędzenia roku szkolnego w amerykańskiej rodzinie goszczącej.

Uczniowie, którzy się zakwalifikują do programu, spędzą rok w rodzinie goszczącej i będą uczęszczali do high school — czyli do amerykańskiego liceum
| Fot. unsplash

Na czym polega program FLEX?

Program FLEX został założony przez Kongres Stanów Zjednoczonych w 1992 roku. Jest on całorocznym, w pełni finansowanym przez Departament Stanu USA programem wymiany uczniów szkół średnich, którzy wyjeżdżają do Stanów Zjednoczonych na cały rok szkolny. 

Celem jest promocja współdziałania między obywatelami USA i strony aplikującej, uczniowie będą mieli możliwość zapoznać się z Ameryką, ale także przybliżyć Amerykanom swój kraj ojczysty. Wybrani uczestnicy będą mieszkali przez cały rok jako członkowie rodziny goszczącej w USA i studiowali w amerykańskim liceum.

Zapraszamy do udziału w konkursie i uczniów z niepełnosprawnością ze szkół średnich. Wymagania konkursu dla uczniów z niepełnosprawnością są rozszerzone. Aby dowiedzieć się więcej, skontaktuj się z organizatorami pod adresem flex.lt@americancouncils.org.

Kto może aplikować do programu FLEX?

W programie FLEX mogą wziąć udział uczniowie, którzy spełniają warunki:

 • mają litewskie obywatelstwo;
 • urodzili się miedzy 15.07.2004 i 15. 07.2007;
 • są uczniami 9 albo 10 klasy szkół litewskich;
 • znają jęz. angielski na poziomie komunikatywnym;
 • spełniają wymogi dot. uzyskania wizy USA oraz nie spędzili więcej niż 90 dni w ciągu ostatnich 5 lat w USA.

Jakie koszty pokrywa FLEX?

Stypendium FLEX pokrywa:

 • Podróż z miejsca zamieszkania do USA (do rodziny goszczącej) oraz powrót z USA
 • Miesięczne stypendium na własne wydatki
 • Zakwaterowanie u rodziny goszczącej w USA na okres 1 roku
 • Program szkolny w amerykańskiej szkole średniej
 • Szkolenie przedwyjazdowe na Litwie
 • Udział na imprezach lokalnych w miejscu zamieszkania w USA
 • Ubezpieczenie medyczne

Program FLEX nie pokrywa…

Stypendium FLEX NIE pokrywa następujących kosztów:

 • Koszty związane z otrzymaniem paszportu międzynarodowego;
 • Wydatki osobiste, których nie pokrywa stypendium miesięczne;
 • Koszty nadbagażu;
 • Międzynarodowe rozmowy telefoniczne lub korzystanie z Internetu, w tym dostęp do e-mail.

Zapraszamy do udziału w pierwszej rundzie kwalifikacyjnej, wszystkich uczniów którzy spełniają wyżej wymienione kryteria. Wnioski muszą być złożone do 15 października 2021.

W pierwszej rundzie uczestnicy muszą zapełnić online formularz i napisać esej, odpowiadając na podane trzy pytania. Wybrani uczniowie będą zaproszeni do udziału w rundzie drugiej, który zawiera sprawdzian z jęz. angielskiego.

Kandydaci mogą złożyć wniosek na stronie: https://discoverflex.org/apply.

Co się dzieje po wypełnieniu wniosku online?

Komisja oceni online zgłoszenia i wybierze półfinalistów. Półfinaliści otrzymają dłuższy formularz, będą mieli test do sprawdzenia znajomości języka angielskiego, będą musieli napisać esej i wziąć udział w rozmowie z pracownikami American Councils. Uczestnicy mogą zapełnić tylko jedną online aplikację i wziąć udział tylko w jednej rozmowie kwalifikacyjnej.

Po powiadomieniu finaliści i ich rodzice otrzymają informacje, aby przygotować się do wyjazdu. Stypendysta i rodzice muszą oficjalnie na piśmie powiadomić swojego przedstawiciela FLEX, że przyjmują stypendium, a także muszą dostarczyć wszelkie dodatkowe wymagane dokumenty. Uczniowie muszą rozpocząć proces ubiegania się o lub odnowienia paszportu międzynarodowego natychmiast po przyjęciu do programu. Program FLEX dostarczy informację o procesie ubiegania się o wizę amerykańską.

Kto organizuje program?

American Councils for International Education organizuje rekrutację, selekcję, orientację i organizację podróży programu FLEX. American Councils, założona w 1974 r., jest międzynarodową organizacją dobroczynną, pracującą nad promowaniem współpracy między państwami, wymianą pomysłów i promowaniem współpracy poprzez projekty edukacyjne. FLEX wdraża, urzeczywistnia i podtrzymuje innowacyjne projekty w USA, Europie, Eurazji, Bliskim Wschodzie, Azji i Afryce.

Więcej informacji o programie FLEX

Online: http://discoverflex.org

E-Mail: flex.lt@americancouncils.org

Facebook: www.facebook.com/flexlithuania

Telefonicznie: +370 677 20 092


Na podst.: organizatorzy