Więcej

  Konkurs „Ludzie i technologie. Świat według Stanisława Lema” dla klas 5-10

  Czytaj również...

  Stowarzyszenie Polonistów na Litwie organizuje konkurs w związku ze stuleciem urodzin Stanisława Lema. Poloniści chcą przybliżyć postać polskiego pisarza science-fiction dla uczniów polskich szkół w klasach 5-10. Organizatorzy zaznaczają, że idą z duchem czasu i zadania należy zrealizować posługując się wybranymi narzędziami technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK). Do wygrania nagrody rzeczowe.

  Każda klasa otrzymuje inne zadanie wymagające innego rodzaju narzędzi, z kolei same narzędzia może wybrać sama.

  Klasa 5

  Forma: pocztówki okolicznościowe.

  Zadanie: przygotowanie pocztówki okolicznościowej z okazji 100. rocznicy urodzin Stanisława Lema z wykorzystaniem dostępnych technologii informacyjnych.

  Uczestnicy konkursu powinni się odwołać do twórczości Stanisława Lema (wybranego utworu lub jego fragmentu), w sposób kreatywny, oryginalny — zaprojektować pocztówkę z umieszczonym na niej tekstem (np. temat konkursu, motto albo cytat z wybranego utworu) oraz obrazem (np. rysunek, zdjęcie, symbol).

  Przykładowe narzędzia TIK: Microsoft PowerPoint, Canva, LibreOffice Impress, Gimp, Photoshop

  Klasa 6

  Forma: komiks.

  Zadanie: przygotowanie komiksu do wybranego opowiadania Stanisława Lema, w którym będzie przedstawiona w sposób skrótowy akcja, bohaterowie, wypowiedzi narratora. Praca powinna zawierać podział na kadry i plansze, dymki z wypowiedziami bohaterów, narratora oraz myślami bohaterów, jak również słowa oddające dźwięki i odgłosy otoczenia prezentowanego na kadrach. Komiks nie może przekraczać 10 plansz.

  Przykładowe narzędzia TIK: Canva (tryb komiksu), WriterComics.com, StoryBoardThat.com, Pixton.com, Inkscape, programy graficzne

  Klasa 7

  Forma: e-książeczka.

  Zadanie: przygotowanie elektronicznej książeczki z wybranymi fragmentami z utworów Stanisława Lema. Książeczka powinna zawierać cytaty osadzone we własne obrazy lub obrazy pobrane z Internetu (z zachowaniem praw autorskich) lub z galerii aplikacji, stronę tytułową, ciekawą okładkę i nie przekraczać 5 stron.

  Przykładowe narzędzia TIK: Story Jumper, Storybird

  Klasa 8

  Forma: interaktywna gra edukacyjna.

  WIĘCEJ NIŻEJ | Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  Zadanie: stworzenie gry interaktywnej inspirowanej postacią i dziełami Stanisława Lema, wykorzystując interaktywne moduły np. labiryntu, teleturnieju, anagramu, testu obrazkowego i in. Gra powinna posiadać tytuł quizu oraz polecenie do zadania. Stworzona aplikacja nie powinna przekraczać 10 pytań/zadań (wśród nich powinny znaleźć się pytania/zadania typu problemowego). Pytanie może zostać wzbogacone mediami: zdjęciem lub materiałem wideo, audio, podane możliwe odpowiedzi oraz punktację.
  Przykładowe narzędzia TIK: np. Escape room Genially, Wordwall i in.

  Klasa 9

  Forma: krótka tiktokowa historyjka.

  Zadanie: przygotowanie krótkiej historyjki (ok. 1 min.) inspirowanej twórczością Stanisława Lema w formie np. teledysku, fanfiku, reportażu. W historyjce należy uwzględnić tematy, motywy, symbole istotne dla świata/utworów pisarza. Filmik powinien zawierać obraz, dźwięk (np. podkład muzyczny, tekst piosenki własnej-styl dowolny), tekst (mówiony, pisany), przesłanie oraz sugestię/promocję/apel dla/do współczesnej młodzieży do poznania/czytania/zgłębiania wiedzy o życiu, twórczości Stanisława Lema.

  Przykładowe narzędzia TIK: TikTok

  Klasa 10

  Format: filmik

  WIĘCEJ NIŻEJ | Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  Zadanie: przygotowanie filmiku (ok. 5 min), w którym w sposób twórczy (np. reklama, wywiad, reportaż i in.) zostaną zaprezentowane charakterystyczne dla twórczości Lema tematy / motywy / problemy; dokonana interpretacja motta i tematu konkursu. W filmiku powinny zostać wykorzystane takie środki przekazu jak obraz, ścieżka dźwiękowa, słowo mówione, tekst pisany. Filmik powinien być również zatytułowany, dobrze widziane jest zamieszczenie tekstu u dołu filmiku (ang. subtitle), gdyby dźwięk był niewyraźny. Powinny być wskazane źródła wykorzystanych materiałów.

  Przykładowe narzędzia TIK: Adobe Premier Clip, DaVinci Resolve, Filmora, iMovie

  Sposób zgłoszenia pracy

  Zgłoszenie do konkursu następuje wyłącznie drogą mailową na adres konkurslema@gmail.com do 26 listopada 2021 r. poprzez wysłanie Pracy Konkursowej w formie skanu, zdjęcia, linku do gry, filmiku, TikToka załączonego do wiadomości mailowej:

  • Plik przedstawiający pracę konkursową (w formacie png, jpg, jpeg) powinien posiadać w nazwie: IMIĘ i NAZWISKO, KLASA uczestnika oraz TYTUŁ PRACY według schematu. Na przykład: Maria Kowalska, klasa 5c, tytuł pracy.jpg;
  • W temacie wiadomości mailowej powinny znaleźć się: KONKURS LITERACKI S. LEM oraz IMIĘ i NAZWISKO uczestnika, KLASA według wzoru. Na przykład: Konkurs plastyczny, II, Jan Kowalski;
  • Ponadto do maila należy dołączyć skan zgody na przetwarzanie danych osobowych, stanowiący załącznik 1. do regulaminu (do pobrania niżej);
  • W przypadku Uczestników niepełnoletnich, do maila z pracą konkursową należy załączyć zgodę rodzica lub opiekuna prawnego na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika, stanowiący załącznik 2. do regulaminu (do pobrania niżej);

  Zastrzeżenia

  • Organizatorzy zastrzegają prawo do odrzucenia prac konkursowych, jeśli ich zdaniem naruszają prawa osób trzecich, zasady współżycia społecznego, dobre obyczaje, bądź zawierają materiały chronione prawami wyłącznymi (np. prawami autorskimi) bez zgody uprawnionych, lub są niezgodne z regulaminem.
  • Organizatorzy nie biorą odpowiedzialności za naruszenie praw autorskich przez Uczestników. Odpowiedzialność ta spoczywa na Uczestnikach konkursu.
  • Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wykorzystania prac lub ich fragmentów w celach badawczych, reprezentacyjnych, jako materiał ilustrujący itp. W przypadku publikacji prac uczniowskich zastrzegają sobie prawo do ich skracania i redagowania.
  • Ocenie nie podlegają prace, do których nie został dodany załącznik ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych (załącznik nr 1.) Uczestnika, a w przypadku uczestnika niepełnoletniego – załącznik ze zgodą rodzica lub opiekuna prawnego na przetwarzanie danych osobowych (załącznik nr 2.)
  • Prace Konkursowe będą oceniane ze względu na oryginalne podejście do tematu, spójność z tematem i walory artystyczne. Ocenie będzie podlegać również nadesłany tekst. Spośród nadesłanych prac, Komisja wybierze po kilka (1-3) prac z każdej kategorii i nagrodzi je. Dla zwycięzców konkursu przewidziane są rzeczowe, wartościowe nagrody.

  Pełny regulamin oraz załączniki

  Do pełnego regulaminu dołączone zostały załączniki, których podpisanie w przypadku uczestników niepełnoletnich jest konieczne, aby wziąć udział w konkursie.

  Pełny regulamin wraz z załącznikami można pobrać niżej:


  Na podst.: organizatorzy

  Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  Afisze

  Więcej od autora

  Teatr bez granic, czyli kultura ponad podziałami

  To był najdłuższy i najbogatszy w wydarzenia festiwal. 10 pełnoformatowych spektakli teatralnych dla widowni w różnym wieku i o różnych preferencjach. Zobaczyliśmy komedie i tragedie, klasykę i awangardę, propozycje dla dzieci i młodzieży, widowisko multimedialne, a także po raz...

  Jak rozpocząć biznes i nie splajtować? Warsztaty FPP „Korona” w Wilnie

  O tym można było się dowiedzieć na specjalnych szkoleniach zorganizowanych przez Forum Przedsiębiorczości Polskiej „Korona”, które się odbyły w ubiegłym tygodniu w Wilnie. W szkoleniach wzięło udział 27 osób. Imprezę udało się zorganizować dzięki wsparciu Fundacji „Pomoc Polakom na...

  XX Festiwal „Bajeczki z przedszkolnej półeczki” [GALERIA]

  „To jubileuszowa XX edycja Festiwalu »Bajeczki z przedszkolnej półeczki«. Festiwal zaczęliśmy dawno, dawno temu. Na tych bajeczkach wyrosło już niejedno pokolenie. I potem płynnie przeszło do festiwali szkolnych, gdyż te dzieci przychodziły do szkół polskich i to był swoisty...

  Gala „Polish Business Awards 2023” [GALERIA]

  W corocznym konkursie, organizowanym przez Ambasadę RP w Wilnie wspólnie z Polsko-Litewską Izbą Handlową, uhonorowano przedsiębiorców z Polski i Litwy aktywnie działających na obu rynkach. Nagrodzeni zostali ci, którzy wnieśli szczególnie pozytywny wkład w rozwój polsko-litewskich stosunków gospodarczych. „Relacje biznesowe...