Więcej

  Rolnik: ubezpieczenie upraw to po prostu konieczność

  Czytaj również...

  Żaden rolnik nie jest zabezpieczony przed negatywnymi warunkami pogodowymi. Choć na Litwie są one coraz częściej rejestrowane, nie wszyscy rolnicy wiedzą, że mogą otrzymać wsparcie i ubezpieczyć swoje uprawy, zmniejszając w ten sposób straty.

  Środki zarządzania przez NMA obejmują dostęp do wsparcia dla rolników dotkniętych skutkami klęski żywiołowej, takimi jak mróz lub susza

  Rimantas Meškauskas, rolnik z rejonu radziwiliskiego, po skorzystaniu z wsparcia Narodowej Agencji Płatniczej (NMA) nazywa ubezpieczenie koniecznością i zachęca do niego wszystkich.

  Bez wsparcia jest trudno

  R. Meškauskas jest doświadczonym rolnikiem, który zaczął uprawiać rolnictwo w 1986 roku, kiedy podjął pracę jako kierowca w ówczesnym kołchozie Šaukoto. W 2000 roku, po likwidacji spółki rolniczej, musiał zdecydować, co robić dalej.

  Reklama (dobiera algorytm zewnętrzny na podst. ustawień czytelnika)

  „Po naradzie z żoną postanowiłem sam zacząć uprawiać ziemię. Zacząłem od zaledwie 3 hektarów, a następnie kolejnych 5 podarowali teściowie. Początek nie był łatwy, ale stopniowo nabierałem tempa, zacząłem rozszerzać posiadane obszary ziemi, później dołączył do mnie mój syn” — mówi R. Meškauskas.

  Sprawy zaczęły nabierać obrotów. Meškauskas junior zarejestrował własne gospodarstwo, później mężczyźni zaczęli modernizować gospodarstwa. Dalej rozszerzali posiadane obszary, zbudowali suszarnię zbożową, garaże, magazyny. Po otrzymaniu wsparcia z NMA odnowili maszyny i urządzenia.

  „Po prostu zwyczajnie, ze strony internetowej NMA dowiedzieliśmy się o możliwościach wsparcia” — mówi rolnik.

  Dziś R. Meškauskas jest przekonany: bez wsparcia byłoby znacznie trudniej. Dlatego każdy, kto chce konkurować i iść naprzód, powinien śmiało skontaktować się z NMA.

  Ubezpieczenie to konieczność

  Jednak sam R. Meškauskas nie zdawał sobie sprawy, że wsparcie można uzyskać nie tylko dla tak zwanych „twardych inwestycji”. Środki zarządzane przez NMA obejmują dostęp do wsparcia dla rolników dotkniętych skutkami klęski żywiołowej, takimi jak mróz lub susza.

  „Nawet kiedy się dowiedziałem, nie spieszyłem się z jego użyciem. Ciągle wydawało się, że ubezpieczenie upraw to tylko strata pieniędzy. Cztery lata temu spróbowałem jednak. Co mogę powiedzieć: jestem teraz w ponad 100% przekonany, że jest to nie tylko szansa, ale także konieczność. Wraz ze zmianami klimatycznymi, wraz z coraz częstszym występowaniem wyjątkowo zmiennych warunków pogodowych, ubezpieczenie upraw jest jednym z głównych środków zmniejszających ryzyko w gospodarstwie” — mówi R. Meškauskas.

  Pamięta, że przez pierwsze dwa lata w gospodarstwie nie było ubezpieczonych przypadków. Ale w zeszłym roku żywioł zniszczył znaczną część zbiorów rzepaku. „Była to okazja, aby dowiedzieć się i zobaczyć, co jest czym. Wypłata ubezpieczenia z tytułu utraty zbiorów, przynajmniej w moim przypadku, znacznie zmniejszyła poniesione straty – twierdzi rolnik.

  I powtarza: ubezpieczenie upraw jest jednym z tych środków, za pośrednictwem których rolnicy mogą zmniejszyć ryzyko związane ze skutkami klęski żywiołowej i zrekompensować straty.

  Zgłoszenia — do końca roku

  Specjalistka NMA Evelina Savicka przypomina, że wnioskodawcy są zapraszani do ubezpieczania upraw i otrzymywania wsparcia na rekompensatę składki ubezpieczeniowej. Wnioski o ubezpieczenie upraw oraz częściową rekompensatę wpłat z tytułu ubezpieczenia od przymrozków i/lub suszy przyjmowane są od 1 września do 31 grudnia. Są one przyjmowane w administracjach gmin, w których zarejestrowane jest gospodarstwo rolne wnioskodawców. Wnioski składa się przed ponoszonym kosztem płatności składek na rzecz spółki ubezpieczeniowej.

  Wsparcie udzielane jest w ramach działania „Składki na ubezpieczenie upraw i roślin” Litewskiego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW) w ramach środka „Zarządzanie ryzykiem”, związanym z odszkodowaniem za wpłaty ubezpieczeniowe upraw i roślin.

  Według specjalisty, wnioski mogą być składane przez podmioty zajmujące się rolnictwem, sadownictwem lub ogrodnictwem, pragnące otrzymać rekompensatę za składki na ubezpieczenie upraw i roślin przed mrozem i/lub suszą. Wnioskodawcami mogą być osoby fizyczne i prawne prowadzące działalność rolniczą. Osoby fizyczne muszą mieć zarejestrowane gospodarstwo, a osoby prawne muszą zarejestrować gospodarstwo we własnym imieniu.

  Co musisz wiedzieć podczas składania wniosku

  S. Savicka podkreśla, że w umowie ubezpieczeniowej zawartej przez wnioskodawcę musi być przewidziane odszkodowanie za straty, gdy ponad 20 % średniej rocznej produkcji rolnika z poprzednich trzech lat ulega zniszczeniu w wyniku mrozu lub suszy.

  Według specjalisty NMA okres obowiązywania umowy ubezpieczenia (wraz z jej zmianami) nie może przekraczać jednego roku wegetacyjnego.

  Wnioskodawcy mogą obecnie zwracać się o zakup usług ubezpieczeniowych do następujących zakładów ubezpieczeń: AAS „BTA Baltic Insurance Company“ Filia na Litwie, UĮF „Vereinigte Hagelversicherung VVaG“ filia „VH Lietuva“ oraz ADB „Compensa Vienna Insurance Group“.

  Wnioskodawca, który ubezpiecza uprawy i/lub rośliny, otrzymuje zwrot do wysokości 70 % zapłaconej składki ubezpieczeniowej. Jednakże kwota rekompensaty nie może przekroczyć kwot składek ubezpieczeniowych ustalonych rozporządzeniem Ministra Rolnictwa Republiki Litewskiej na 1 ha zadeklarowanego obszaru według upraw i/lub gatunków roślin.


  Wnioski zbierane w ramach obszaru działalności „Składki na ubezpieczenie upraw i roślin” według Litewskiego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

  KIEDY ZBIERANE SĄ WNIOSKI?

  Od 1 września do 31 grudnia

  KTO MOŻE SIĘ ZGŁOSIĆ?

  • Podmioty zajmujące się rolnictwem, sadownictwem lub ogrodnictwem, które pragną otrzymać rekompensatę za składki na ubezpieczenie wsparcia dla upraw i roślin przed mrozem i/lub suszą;
  • Wnioskodawcami mogą być osoby fizyczne i prawne prowadzące działalność rolniczą;
  • Osoby fizyczne muszą zarejestrować gospodarstwo, a osoby prawne muszą zarejestrować gospodarstwo we własnym imieniu.

  JAKIEGO RODZAJU WSPARCIA MOŻNA SIĘ SPODZIEWAĆ?

  Nie zważając na to, czy miało miejsce zdarzenie ubezpieczeniowe lub nie, wnioskodawcy, który ubezpieczył uprawy i/lub rośliny przed zimnem i/lub suszą, w przypadku, gdy ponad 20 % strat produkcyjnych jest ubezpieczonych, zwraca się 70 % kwoty składki ubezpieczeniowej, nie przekraczając wysokości rekompensowanych wpłat ubezpieczeniowych za hektar powierzchni zadeklarowanej zgodnie z gatunkami roślin (ustanowione odrębnym zarządzeniem Ministra Rolnictwa Republiki Litewskiej).

  Na ten środek przewidziano łącznie 2,1 mln euro wsparcia.

  JAK ZŁOŻYĆ WNIOSEK?

  Wnioski składa się do administracji gmin, w których gospodarstwo rolne jest zarejestrowane, osobiście lub za pośrednictwem osoby upoważnionej. Dokumenty składane są listem poleconym lub pocztą elektroniczną.


  Zam. 2414

  Reklama (dobiera algorytm zewnętrzny na podst. ustawień czytelnika)

  Afisze

  Więcej od autora

  Marcin Knackfus, architekt Jego Królewskiej Mości

  Personalia Marcina Knackfusa (Knakfusa) znaleźć można na tablicy wmurowanej na ścianie Akademii Sztuk Pięknych w Wilnie. Nie jest natomiast znany wizerunek tego królewskiego architekta, profesora wileńskiej uczelni, radnego miejskiego, oficera wojsk Wielkiego Księstwa Litewskiego wspierającego walczące na Litwie z...

  Rosyjski budżet może utonąć w taniej ropie

  Wygasł entuzjazm kremlowskich urzędników i rosyjskiego aparatu propagandowego związany z wysokimi przez większość ubiegłego roku cenami ropy i gazu. Te ceny sprawiły, że mimo kurczącego się eksportu węglowodorów Rosja przez większość roku i tak miała z nich większe zyski....

  Przeglad BMTV z Zygmuntem Klonowskim. „Ukraina wygrała bitwę medialną, coś, co Polsce w 1920 nie udało się”

  Rola polskiej gazety „To był jedyny (polski) dziennik na terenie Związku Radzieckiego i rola, którą spełnił w tamte czasy jest nie do przecenienia” — opowiadał wydawca Zygmunt Klonowski o znaczeniu — wtedy jeszcze — „Czerwonego Sztandaru”. „Ani Białoruś, ani Ukraina...

  Estońskie Muzeum Wojny i Muzeum gen. Laidonera

  Zgodnie ze swoim statutem muzeum zajmuje się lokalizowaniem, gromadzeniem, konserwacją, badaniem i rozpowszechnianiem obiektów i materiałów związanych z estońską historią wojskowości, a także badaniem historii wojskowości i rozwijaniem stosunków międzynarodowych z innymi odpowiednimi instytucjami. Muzeum położone jest w Viimsi, przy...