Więcej

  Rolnik: ubezpieczenie upraw to po prostu konieczność

  Czytaj również...

  Żaden rolnik nie jest zabezpieczony przed negatywnymi warunkami pogodowymi. Choć na Litwie są one coraz częściej rejestrowane, nie wszyscy rolnicy wiedzą, że mogą otrzymać wsparcie i ubezpieczyć swoje uprawy, zmniejszając w ten sposób straty.

  Środki zarządzania przez NMA obejmują dostęp do wsparcia dla rolników dotkniętych skutkami klęski żywiołowej, takimi jak mróz lub susza

  Rimantas Meškauskas, rolnik z rejonu radziwiliskiego, po skorzystaniu z wsparcia Narodowej Agencji Płatniczej (NMA) nazywa ubezpieczenie koniecznością i zachęca do niego wszystkich.

  Bez wsparcia jest trudno

  R. Meškauskas jest doświadczonym rolnikiem, który zaczął uprawiać rolnictwo w 1986 roku, kiedy podjął pracę jako kierowca w ówczesnym kołchozie Šaukoto. W 2000 roku, po likwidacji spółki rolniczej, musiał zdecydować, co robić dalej.

  „Po naradzie z żoną postanowiłem sam zacząć uprawiać ziemię. Zacząłem od zaledwie 3 hektarów, a następnie kolejnych 5 podarowali teściowie. Początek nie był łatwy, ale stopniowo nabierałem tempa, zacząłem rozszerzać posiadane obszary ziemi, później dołączył do mnie mój syn” — mówi R. Meškauskas.

  Sprawy zaczęły nabierać obrotów. Meškauskas junior zarejestrował własne gospodarstwo, później mężczyźni zaczęli modernizować gospodarstwa. Dalej rozszerzali posiadane obszary, zbudowali suszarnię zbożową, garaże, magazyny. Po otrzymaniu wsparcia z NMA odnowili maszyny i urządzenia.

  „Po prostu zwyczajnie, ze strony internetowej NMA dowiedzieliśmy się o możliwościach wsparcia” — mówi rolnik.

  Dziś R. Meškauskas jest przekonany: bez wsparcia byłoby znacznie trudniej. Dlatego każdy, kto chce konkurować i iść naprzód, powinien śmiało skontaktować się z NMA.

  Ubezpieczenie to konieczność

  Jednak sam R. Meškauskas nie zdawał sobie sprawy, że wsparcie można uzyskać nie tylko dla tak zwanych „twardych inwestycji”. Środki zarządzane przez NMA obejmują dostęp do wsparcia dla rolników dotkniętych skutkami klęski żywiołowej, takimi jak mróz lub susza.

  „Nawet kiedy się dowiedziałem, nie spieszyłem się z jego użyciem. Ciągle wydawało się, że ubezpieczenie upraw to tylko strata pieniędzy. Cztery lata temu spróbowałem jednak. Co mogę powiedzieć: jestem teraz w ponad 100% przekonany, że jest to nie tylko szansa, ale także konieczność. Wraz ze zmianami klimatycznymi, wraz z coraz częstszym występowaniem wyjątkowo zmiennych warunków pogodowych, ubezpieczenie upraw jest jednym z głównych środków zmniejszających ryzyko w gospodarstwie” — mówi R. Meškauskas.

  Pamięta, że przez pierwsze dwa lata w gospodarstwie nie było ubezpieczonych przypadków. Ale w zeszłym roku żywioł zniszczył znaczną część zbiorów rzepaku. „Była to okazja, aby dowiedzieć się i zobaczyć, co jest czym. Wypłata ubezpieczenia z tytułu utraty zbiorów, przynajmniej w moim przypadku, znacznie zmniejszyła poniesione straty – twierdzi rolnik.

  I powtarza: ubezpieczenie upraw jest jednym z tych środków, za pośrednictwem których rolnicy mogą zmniejszyć ryzyko związane ze skutkami klęski żywiołowej i zrekompensować straty.

  Zgłoszenia — do końca roku

  Specjalistka NMA Evelina Savicka przypomina, że wnioskodawcy są zapraszani do ubezpieczania upraw i otrzymywania wsparcia na rekompensatę składki ubezpieczeniowej. Wnioski o ubezpieczenie upraw oraz częściową rekompensatę wpłat z tytułu ubezpieczenia od przymrozków i/lub suszy przyjmowane są od 1 września do 31 grudnia. Są one przyjmowane w administracjach gmin, w których zarejestrowane jest gospodarstwo rolne wnioskodawców. Wnioski składa się przed ponoszonym kosztem płatności składek na rzecz spółki ubezpieczeniowej.

  Wsparcie udzielane jest w ramach działania „Składki na ubezpieczenie upraw i roślin” Litewskiego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW) w ramach środka „Zarządzanie ryzykiem”, związanym z odszkodowaniem za wpłaty ubezpieczeniowe upraw i roślin.

  WIĘCEJ NIŻEJ | Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  Według specjalisty, wnioski mogą być składane przez podmioty zajmujące się rolnictwem, sadownictwem lub ogrodnictwem, pragnące otrzymać rekompensatę za składki na ubezpieczenie upraw i roślin przed mrozem i/lub suszą. Wnioskodawcami mogą być osoby fizyczne i prawne prowadzące działalność rolniczą. Osoby fizyczne muszą mieć zarejestrowane gospodarstwo, a osoby prawne muszą zarejestrować gospodarstwo we własnym imieniu.

  Co musisz wiedzieć podczas składania wniosku

  S. Savicka podkreśla, że w umowie ubezpieczeniowej zawartej przez wnioskodawcę musi być przewidziane odszkodowanie za straty, gdy ponad 20 % średniej rocznej produkcji rolnika z poprzednich trzech lat ulega zniszczeniu w wyniku mrozu lub suszy.

  Według specjalisty NMA okres obowiązywania umowy ubezpieczenia (wraz z jej zmianami) nie może przekraczać jednego roku wegetacyjnego.

  Wnioskodawcy mogą obecnie zwracać się o zakup usług ubezpieczeniowych do następujących zakładów ubezpieczeń: AAS „BTA Baltic Insurance Company“ Filia na Litwie, UĮF „Vereinigte Hagelversicherung VVaG“ filia „VH Lietuva“ oraz ADB „Compensa Vienna Insurance Group“.

  Wnioskodawca, który ubezpiecza uprawy i/lub rośliny, otrzymuje zwrot do wysokości 70 % zapłaconej składki ubezpieczeniowej. Jednakże kwota rekompensaty nie może przekroczyć kwot składek ubezpieczeniowych ustalonych rozporządzeniem Ministra Rolnictwa Republiki Litewskiej na 1 ha zadeklarowanego obszaru według upraw i/lub gatunków roślin.

  WIĘCEJ NIŻEJ | Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  Wnioski zbierane w ramach obszaru działalności „Składki na ubezpieczenie upraw i roślin” według Litewskiego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

  KIEDY ZBIERANE SĄ WNIOSKI?

  Od 1 września do 31 grudnia

  KTO MOŻE SIĘ ZGŁOSIĆ?

  • Podmioty zajmujące się rolnictwem, sadownictwem lub ogrodnictwem, które pragną otrzymać rekompensatę za składki na ubezpieczenie wsparcia dla upraw i roślin przed mrozem i/lub suszą;
  • Wnioskodawcami mogą być osoby fizyczne i prawne prowadzące działalność rolniczą;
  • Osoby fizyczne muszą zarejestrować gospodarstwo, a osoby prawne muszą zarejestrować gospodarstwo we własnym imieniu.

  JAKIEGO RODZAJU WSPARCIA MOŻNA SIĘ SPODZIEWAĆ?

  Nie zważając na to, czy miało miejsce zdarzenie ubezpieczeniowe lub nie, wnioskodawcy, który ubezpieczył uprawy i/lub rośliny przed zimnem i/lub suszą, w przypadku, gdy ponad 20 % strat produkcyjnych jest ubezpieczonych, zwraca się 70 % kwoty składki ubezpieczeniowej, nie przekraczając wysokości rekompensowanych wpłat ubezpieczeniowych za hektar powierzchni zadeklarowanej zgodnie z gatunkami roślin (ustanowione odrębnym zarządzeniem Ministra Rolnictwa Republiki Litewskiej).

  Na ten środek przewidziano łącznie 2,1 mln euro wsparcia.

  JAK ZŁOŻYĆ WNIOSEK?

  Wnioski składa się do administracji gmin, w których gospodarstwo rolne jest zarejestrowane, osobiście lub za pośrednictwem osoby upoważnionej. Dokumenty składane są listem poleconym lub pocztą elektroniczną.


  Zam. 2414

  Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  Afisze

  Więcej od autora

  Bgirl Nicka nominowana do Nagród LRT w kat. „Ambasador Roku”

  LRT zaprasza do głosowania i wyboru osób, kolektywów, organizacji, organizacji biznesowych i naukowych, inicjatyw i innowacji, które najbardziej zainspirowały nas w ostatnich latach i które w największym stopniu przyczyniły się do wzrostu i rozwoju Litwy w 2023 roku. Wśród osób...

  Konkurs ortograficzny dla wszystkich chętnych z okazji 230. rocznicy urodzin Aleksandra Fredry

  Warunkiem uczestnictwa w dyktandzie 2023 jest zarejestrowanie się do 5 grudnia 2023 r.Rejestracja: https://forms.gle/17MWVSshvyRejFiw5 W konkursie nie mogą uczestniczyć laureaci poprzednich dyktand 2021-2022. Zwycięzcy otrzymają nagrody: I miejsce — zegarek Apple Watch, II miejsce — wieża muzyczna Panasonic, III miejsce — głośnik JBL...

  Przegląd BM TV z Pawłem Kobakiem m.in. o wojnie Izraela z Hamasem

  Rajmund Klonowski: Wszystkie media główną uwagę poświęcają wojnie wypowiedzianej przez organizację Hamas państwu Izrael. Paweł Kobak: Odwracając uwagę od drugiej wojny na Ukrainie. Rajmund Klonowski: Na świecie odbywają się protesty pod hasłem „Wolna Palestyna”. Paweł Kobak: W Wilnie też odbył się taki...

  Weź udział w 2. edycji konkursu grantowego dla polskich szkół z zagranicy. Termin zgłoszeń do 1 grudnia

  Do konkursu mogą przystąpić grupy projektowe (minimum 3 uczniów i nauczyciel), reprezentujące polską szkołę lub placówkę edukacyjną z językiem polskim działającą za granicą. Waszym zadaniem jest przygotowanie projektu promującego dwujęzyczność, upowszechniającego wiedzę o języku polskim oraz kulturze i historii Polski. Wzorem ubiegłej...