Harmonogram zbiórki odpadów wielkogabarytowych i niebezpiecznych

W październiku i listopadzie w rejonie wileńskim sposobem objazdowym będą zbierane wielkogabarytowe i niebezpieczne odpady tylko od zarejestrowanych mieszkańców gmin. Przewoźnicy będą się kontaktowali z mieszkańcami telefonicznie.

Przypominamy, że od ubiegłego roku zbiórka odpadów wielkogabarytowych i niebezpiecznych odbywa się inaczej – poprzez odbieranie odpadów u mieszkańców. Nie działają już punkty, do których mieszkańcy przewozili te odpady. Mieszkańcy rejonu wileńskiego chcący pozbyć się wielkogabarytowych i niebezpiecznych odpadów domowych musieli do 27 września zwrócić się z taką prośbą do swojej gminy. Mieszkańcom, którzy nie zdążyli zarejestrować się w wyżej wymienionym terminie, przypominamy, że odpady wielkogabarytowe przyjmowane są od mieszkańców bezpłatnie w punktach zbiórki odpadów wielkogabarytowych. Informacje o godzinach otwarcia można znaleźć na stronie internetowej Samorządu Rejonu Wileńskiego (https://aplinkosapsauga.vrsa.lt/go.php/Atlieku-tvarkymas779645) lub na stronie internetowej ZSA „VAATC” (http://www.vaatc.lt/aiksteles/). Harmonogram zbiórki odpadów wielkogabarytowych i niebezpiecznych według gmin opublikowany na stronie www.vrsa.lt.