Więcej

  Harmonogram zbiórki odpadów wielkogabarytowych i niebezpiecznych

  Czytaj również...

  W październiku i listopadzie w rejonie wileńskim sposobem objazdowym będą zbierane wielkogabarytowe i niebezpieczne odpady tylko od zarejestrowanych mieszkańców gmin. Przewoźnicy będą się kontaktowali z mieszkańcami telefonicznie.

  Przypominamy, że od ubiegłego roku zbiórka odpadów wielkogabarytowych i niebezpiecznych odbywa się inaczej – poprzez odbieranie odpadów u mieszkańców. Nie działają już punkty, do których mieszkańcy przewozili te odpady. Mieszkańcy rejonu wileńskiego chcący pozbyć się wielkogabarytowych i niebezpiecznych odpadów domowych musieli do 27 września zwrócić się z taką prośbą do swojej gminy. Mieszkańcom, którzy nie zdążyli zarejestrować się w wyżej wymienionym terminie, przypominamy, że odpady wielkogabarytowe przyjmowane są od mieszkańców bezpłatnie w punktach zbiórki odpadów wielkogabarytowych. Informacje o godzinach otwarcia można znaleźć na stronie internetowej Samorządu Rejonu Wileńskiego (https://aplinkosapsauga.vrsa.lt/go.php/Atlieku-tvarkymas779645) lub na stronie internetowej ZSA „VAATC” (http://www.vaatc.lt/aiksteles/). Harmonogram zbiórki odpadów wielkogabarytowych i niebezpiecznych według gmin opublikowany na stronie www.vrsa.lt.


  Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  Afisze

  Więcej od autora

  W Samorządzie Rejonu Wileńskiego odbyła się akcja bezpłatnego krwiodawstwa

  Podczas akcji krew oddało 28 osób, w tym kilka osób, które oddały krew nie po raz pierwszy.  – Cieszę się, że pracownicy samorządu chętnie włączyli się w akcję i pomogli potrzebującym krwi. Im więcej będzie dawców, tym większe szanse na...

  Samorząd Rejonu Wileńskiego zdobył odznakę Rady Europy za doskonałe zarządzanie demokratyczne 

  W tym roku Samorząd Rejonu Wileńskiego po raz pierwszy wyraził chęć udziału w projekcie „Wdrożenie zasad dobrego rządzenia na Litwie”, realizowanego przez Centrum Eksperckie Dobrego Rządzenia Rady Europy i Ministerstwo Spraw Wewnętrznych RL. Mieszkańcy samorządu, radni i pracownicy administracji samorządu,...

  W Rudominie odbyła się otwarta dyskusja na temat różnorodności kulturowej Litwy

  Zgromadzonych powitał mer Robert Duchniewicz. Jako przedstawiciel wielokulturowego regionu i wspólnoty narodowej podkreślił znaczenie wspólnoty i potrzebę łączenia aspektów różnorodności kulturowej w wizji przyszłości. – Cieszę się, że ta dyskusja toczy się w bogatym, wielokulturowym rejonie wileńskim, że możemy...

  Ważne zagadnienia infrastruktury drogowej podczas wizyty ministra transportu w rejonie wileńskim

  Najwięcej uwagi poświęcono omówieniu możliwości finansowania odcinków dróg lokalnych z Programu Utrzymania i Rozwoju Dróg. Rozmawiano także o budowie pawilonów oczekiwania dla pasażerów na drogach o znaczeniu państwowym, konieczności uproszczenia procedury przyjętej przez Dyrekcję Dróg, która umożliwiłaby samorządowi w...