Więcej

  Ministerstwo chce odbierania statusu bezrobotnego po dwukrotnym odrzuceniu oferty pracy

  Czytaj również...

  Ministerstwo Opieki Socjalnej i Pracy proponuje odbieranie statusu bezrobotnego, jeżeli osoba bez ważnych powodów dwa razy do roku odrzuci przedłożoną zgodnie z kwalifikacjami ofertę pracy. Poprzednio planowano, że będzie to okres sześć miesięcy.

  | Fot. Marian Paluszkiewicz

  Ministerstwo zapowiedziało, że praca, która odpowiada kwalifikacjom i kompetencjom bezrobotnego, będzie oferowana przez dziewięć miesięcy.

  Proponowane zmiany w prawie pracy przewidują, że oferowane wynagrodzenie powinno wynosić co najmniej 80 proc. byłej płacy zarobkowej przez pierwsze trzy miesiące. W czwartym do dziewiątego miesiąca — 60 proc. Proponowane wynagrodzenie nie może też być niższe niż zasiłek dla bezrobotnych, który otrzymywał w tym okresie.

  Reklama (dobiera algorytm zewnętrzny na podst. ustawień czytelnika)

  Z kolei od 10. miesiąca za odpowiednią pracę uznaje się również taką, która nie jest zgodna z kompetencjami i kwalifikacjami, odpowiada natomiast stanowi zdrowia oraz czasowi i kosztom dojazdu do pracy.

  Proponuje się odebranie statusu osoby bezrobotnej (której przysługuje zasiłek), jeśli osoba odrzuci ofertę pracy dwa razy w ciągu 12 miesięcy bez uzasadnionego powodu oraz nie dwukrotnie w ciągu sześciu miesięcy nie zgłosi, że samodzielnie poszukuje pracy.

  Urząd Zatrudnienia odbierałby status bezrobotnego ze skutkiem natychmiastowym, gdyby otrzymał informację o nielegalnych dochodach bezrobotnego i nielegalnej pracy.

  Jeżeli Urząd Zatrudnienia stwierdzi, że bezrobotny jest nieprzygotowany do pracy z określonych powodów, zostanie mu cofnięty status bezrobotnego. Zostanie mu przyznany status bezrobotnego nieprzygotowanego do wejścia na rynek pracy. W takim przypadku pomocy powinny udzielać samorządowe instytucje. Taka osoba zostanie też objęta ubezpieczeniem zdrowotnym na koszt państwa.

  Według resortu na realizację nowego porządku w przyszłym roku potrzeba będzie 5,1 mln euro. W 2023 roku — 7,1 mln euro, a w 2024 roku — 9,6 mln euro. Część z nich pochodziłaby z planu ożywienia gospodarczego i odporności.

  Czytaj więcej: Ci, którzy odmówią zatrudnienia, będą skreślani z listy bezrobotnych


  Na podst.: BNS, własne

  Reklama (dobiera algorytm zewnętrzny na podst. ustawień czytelnika)

  Afisze

  Więcej od autora

  Pod patronatem Šimonytė i Morawieckiego. „Chwała Rzeczypospolitej — Wojewódzki Mundur Szlachecki” z koncertem

  Fascynujący świat Rzeczypospolitej Obojga Narodów Narodowy strój szlachecki przynależny tak województwom koronnym, jak i litewskim, wprowadzi widzów w oszałamiający bogactwem świat potężnego państwa, które stojąc na skrzyżowaniu jakże wielu kultur i cywilizacji, skupiało i twórczo przetwarzało w sobie ich wielką...

  Konkurs „Kocham Polskę — BÓG, HONOR, OJCZYZNA”

  Celem konkursu jest pogłębianie m.in.: poczucia dumy z Polski, historii kraju, bycia Polakiem, dbania o dobre imię Polski, niezależnie od kraju zamieszkania, dbałość i pielęgnacja tradycji rodzinnych Polaków i osób pochodzenia polskiego, troska o pielęgnację kultury i tradycji polskiej....

  Uniwersytet Wileński podpisał umowę o współpracy ze Szczecinem

  Konsultacje dotyczące relacji i współpracy prowadzili: ze strony Uniwersytetu Szczecińskiego — prorektor ds. organizacyjnych prof. Kinga Flaga-Gieruszyńska oraz dziekan Wydziału Prawa i Administracji dr. hab. Ewelina Cała-Wacinkiewicz, a ze strony Uniwersytetu Wileńskiego — prodziekan ds. Studiów Wydziału Prawa prof....

  Widowisko „Narodzony na Sianie” w Wilnie i Nowej Wilejce

  19 grudnia o godz. 19:00 w Domu Kultury Polskiej w Wilnie oraz 21 grudnia o godz. 18:00 w Centrum Kultury w Nowej Wilejce. Widowisko wprowadzające w zadumę Widowisko muzyczne „Narodzony na sianie” — widowisko wprowadzające w zadumę i refleksję w...