Więcej

  Ważne zmiany w 2022 roku. Co się zmieni prócz minimalnej?

  Czytaj również...

  W 2022 r. wzrośnie minimalna płaca miesięczna, emerytury oraz kwota wolna od podatku dochodowego. Zdrożeją papierosy, alkohol, prąd i gaz. W ciągu roku zajdzie też więcej istotnych zmian – m.in. przy kupnie drugiego mieszkania wymagany wkład początkowy będzie zdecydowanie wyższy, na budowie będą mogły pracować tylko osoby posiadające kod identyfikacyjny budowniczego (kod ID), zaś w grudniu wszyscy mieszkańcy będą musieli wybrać niezależnego dostawcę energii elektrycznej.

  W tym roku poszerzono krąg odbiorców rekompensaty za ogrzewanie — powinno ją otrzymać około 110 tys. mieszkańców
  | Fot. Marian Paluszkiewicz

  Od początku 2022 r. minimalne miesięczne wynagrodzenie (MMA) wzrośnie do 730 euro, czyli o prawie 14 proc. To jeden z najbardziej znaczących wzrostów minimalnej płacy miesięcznej. Szacuje się, że wzrost minimalnej płacy zasadniczo przyczynia się do zmniejszenia bezrobocia, a wyższa płaca sprzyja integracji osób długotrwale bezrobotnych na rynku pracy.

  Zgodnie z kodeksem pracy minimalne wynagrodzenie przysługuje osobom wykonującym pracę niewymagającą żadnych kwalifikacji. Takich pracowników jest obecnie około 127 tys. Na podwyżkę ich wynagrodzenia z budżetu państwa przeznaczy się 30,8 mln euro.

  Reklama (dobiera algorytm zewnętrzny na podst. ustawień czytelnika)

  Kwota wolna od podatku dochodowego (NPD) zwiększy się z 400 euro do 460. Obecnie maksymalna miesięczna kwota wolna od podatku dochodowego wynosi 400 euro, dla osób niepełnosprawnych 645 lub 600 euro – w zależności od stopnia niedyspozycji. Od 1 stycznia dla osób o ograniczonej zdolności do wykonywania pracy zawodowej kwota ta również zostanie zwiększona, odpowiednio do 740 i 690 euro. Według wstępnych obliczeń zmiany w ustawie o podatku dochodowym będą kosztować budżet państwa 74,1 mln euro.

  Dla najmniej zarabiających miesięczne wynagrodzenie wzrośnie o 65,24 euro, dla zarabiających miesięcznie 850 euro – o 13,25 euro, dla zarabiających 1 000 euro – o 10,85 euro.
  Bazowe wynagrodzenie miesięczne dla urzędników państwowych wzrośnie ze 177 do 181 euro. Aby o 4 euro powiększyć tę kwotę z budżetu państwa przeznaczy się w tym celu 86,1 mln. euro. Dzięki tym zmianom ponad 200 tys. osób zatrudnionych w sektorze państwowym miesięcznie zarobi średnio o 40 euro więcej. Ponadto stawki płacy minimalnej mają zostać podniesione dla najniżej opłacanych pracowników sektora publicznego.

  Czytaj więcej: Piotr Jezierski: Próbowałem wczuć się w Wilno

  W czerwcu 2022 r. kończy się drugi etap wyboru niezależnych dostawców energii elektrycznej
  | Fot. Marian Paluszkiewicz

  Średnia emerytura wzrośnie z 414 do 465 euro. Średnia emerytura z wymaganym stażem pracy – z 441 do 489 euro.

  Zasiłek dla osób samotnych będzie przyznawany automatycznie i bez składania indywidualnego wniosku, a otrzyma go prawie pięć razy więcej osób niż dotychczas.

  Szacuje się, że od początku roku zasiłek w wysokości 32 euro dla osób samotnych otrzyma około 280 tys. mieszkańców. Każda osoba samotna, bez względu na to, czy jest owdowiała, rozwiedziona czy nigdy nie założyła rodziny, otrzyma świadczenie.

  Zasiłek na dziecko wzrośnie o 3,5 euro oraz wyniesie 73,5 euro. Rodziny o niskich dochodach, wychowujące niepełnosprawne dzieci, otrzymają zasiłki w wysokości 116,76 euro.

  W tym roku rekompensatę kosztów ogrzewania otrzyma o 15 tys. mieszkańców więcej niż dotychczas. Ogółem w kraju z rekompensaty kosztów ogrzewania domów i mieszkań skorzysta około 110 tys. osób. Na ten cel państwo przeznaczyło dodatkowo 16 mln euro.

  Zdrożeją energia elektryczna oraz gaz. Standardowa jednostrefowa taryfa za energię elektryczną publicznego dostawcy Ignitis wyniesie 16,7 centa za kilowatogodzinę (z VAT) czyli o 1,5 centa więcej niż obecnie (15,2 centa). Zmiana cen energii elektrycznej wynika głównie ze wzrostu cen zakupu energii elektrycznej.

  W czerwcu 2022 r. kończy się drugi etap wyboru niezależnych dostawców energii elektrycznej. Na tym etapie wybrać niezależnego dostawcę energii elektrycznej muszą mieszkańcy zużywający 1-5 tys. kWh rocznie. Oczekuje się, że trzeci etap zakończy się w grudniu 2022 r. Do tego czasu dostawcę będą musieli wybrać mieszkańcy zużywający do 1 tys. kWh rocznie.

  Czytaj więcej: Czy rząd ma wpływ na ceny w kraju?

  Z początkiem 2022 r.  Sodra doda nowych uczestników do akumulacji emerytur II filaru
  | Fot. Marian Paluszkiewicz

  Od 1 stycznia odbiorcy w gospodarstwach domowych wykorzystujący gaz ziemny do gotowania będą płacić 0,80 euro za 1 metr sześcienny, stała część taryfy (naliczana miesięcznie, niezależnie od zużycia gazu) nie ulegnie zmianie i wyniesie 0,56 euro.

  Z powodu wzrostu akcyzy na wyroby tytoniowe i alkoholowe zdrożeją papierosy i alkohol. Szacuje się, że butelka piwa zdrożeje o 2 centy, butelka wina o około 10 centów, mocny alkohol o 30 centów. Podwyżka cen na te towary miałaby uzupełnić budżet państwa o dodatkowe 17,3 mln euro.

  Z początkiem 2022 r., jak co roku, Sodra doda nowych uczestników do akumulacji emerytur II filaru. Proces ten obejmie także tych mieszkańców, którzy wcześniej odmówili udziału w akumulacji emerytury.
  Zmieni się procedura przepisywania leków refundowanych. Mieszkańcy będą mogli wybrać nie tylko najtańszy, jak to jest obecnie wymagane, ale także droższy lek, płacąc jedynie należną różnicę cenową.


  Reklama (dobiera algorytm zewnętrzny na podst. ustawień czytelnika)

  Afisze

  Więcej od autora

  Szkoła-przedszkole „Wilia” uroczyście świętowała dni Babci i Dziadka

  Szkoła-przedszkole „Wilia” to największa z polskich szkół początkowych na Litwie. Do grup przedszkolnych, zerówek i klas początkowych uczęszcza ponad 500 dzieci. Nic więc dziwnego, że sala DKP była wypełniona po brzegi. Życzenia babciom i dziadkom złożyła dyrektorka polskiej placówki edukacyjnej,...

  Zygmunt Sierakowski i Apolonia Dalewska – miłość od pierwszego wejrzenia

  Po upadku powstania styczniowego nastała narodowa żałoba, rozpoczęły się represje, zsyłki na Sybir, kaźnie. W Wilnie ciała skazanych przewożono na zbocze góry Giedymina, gdzie potajemnie grzebano. Obrączka z wygrawerowanym napisem Miejsce to spowiło zapomnienie, które zapewne trwałoby nadal, gdyby nie postępująca...

  Rozwój Wilna w latach międzywojennych — otwarcie domu towarowego Braci Jabłkowskich

  W okresie międzywojennym ulica ta, obecnie nosząca imię Giedymina, ciągnęła się od katedry do mostu Zwierzynieckiego. Mieściły się tu ważniejsze gmachy publiczne: Bank Polski, Bank Prywatny Handlowy i Bank Ziemski, Kasyno Oficerskie, dom towarowy Braci Jabłkowskich, hotel George’a, gmach...

  Z czym kojarzy się Wilno? Wystawa upominków w stołecznym muzeum

  Nowa wystawa, na którą zaprasza Muzeum Wilna, poświęcona jest upominkom. — Souvenir w tłumaczeniu z francuskiego znaczy wspomnienie, pamiątkę. W ekspozycji znalazły się pamiątki, czyli upominki nawiązujące do tematyki wileńskiej. Zostały w rożnych okresach nabyte w naszym mieście przez różnych...