„Pomoc Polakom we Lwowie” — akcja Związku Polaków na Litwie

Zarząd Główny Związku Polaków na Litwie, wychodząc naprzeciw skierowanej do Związku prośbie Polskiego Radia Lwów o zbiórkę pieniędzy na rzecz „Polaków pozostałych we Lwowie i na Ukrainie”, ogłosił 3 marca br. akcję „Pomoc Polakom we Lwowie” i udostępnia specjalne, charytatywne konto bankowe swoich struktur, na które można wpłacać środki finansowe, jako dar serca dla naszych Rodaków ogarniętych wojenną pożogą.

Miasto Lwów.

ZPL od dawna angażuje się w pomoc na rzecz Polaków rozsianych po Kresach dawnej Rzeczypospolitej. Między innymi od kilku już lat dofinansowuje Polskie Radio Lwów, aby mogło nadawać swój program i szerzyć polską kulturę, wiarę, oświatę w ojczystym języku polskim.

Kontynuując tę pomocową tradycję, Związek Polaków na Litwie zwraca się do wszystkich Polaków, zwłaszcza tych zamieszkałych na Wileńszczyźnie, z apelem o pomoc i okazanie wsparcia poprzez dobrowolne wpłaty na konto ZPL. Zebrane w ten sposób środki zostaną przekazane kierownictwu Polskiego Radia Lwów, a następnie będą przekazywane dalej, najbardziej potrzebującym pomocy naszym Rodakom.

Polacy to jedna wielka Rodzina. W tym trudnym czasie, pełnym cierpienia, okażmy swoją jedność i ofiarność wobec tych członków naszej narodowej Wspólnoty, którzy dzisiaj najbardziej potrzebują naszej pomocy, wesprzyjmy Polaków we Lwowie.

Wzywamy wszystkie polskie organizacje, polskie media, samorządy, parafie Wileńszczyzny, Rodaków na świecie oraz wszystkich ludzi dobrej woli do wsparcia akcji ZPL „Pomoc Polakom we Lwowie”.

Pomoc przelewem bankowym:

Wpłaty można dokonywać w trzech walutach:
euro (EUR), złotych (PLN) lub dolarach (USD)
numer konta:
LT094010051001811612
SWIFT:
AGBLLT2X
Nazwa organizacji:
Lietuvos lenkų sąjunga, Vilniaus raj. skyrius
Z dopiskiem w tytule przelewu:
Pomoc Polakom we Lwowie


Drodzy Rodacy! Bądźmy solidarni, wspierajmy się nawzajem.


Związek Polaków na Litwie