Obchody 11 marca w Wilnie [GALERIA]

Litwa obchodzi rocznicę podpisania Aktu Przywrócenia Państwa Litewskiego. W 1990 roku Rada Najwyższa Republiki Litewskiej ogłosiła, że Litwa jest wolnym krajem, a siłowe jej wcielenie do Związku Sowieckiego jest nieważne. Był to jeden z kamieni milowych Litwy ku wolności, która, jak się okazało, musiała być przepłacona krwią.

Wilno wypełniło się barwami flagi Litwy. Jednak nie tylko Czerwień, zieleń i żółć trzepotała w słońcu. W tym roku świętujący niepodległość przynieśli także flagi Ukrainy, aby pokazać solidarność z sąsiadem, który broni się przed rosyjską agresją.

Punktem kulminacyjnym było wzniesienie flag krajów bałtyckich — Litwy, Łotwy i Estonii. Jest to hołd tamtym czasom, w których to właśnie bałtyckie siostry pierwsze zaczęły wyłamywać się z krwiożerczego reżimu Związku Sowieckiego.

Uroczystości w kadrze zakuł nasz fotoreporter, Marian Paluszkiewicz.

Fot. Marian Paluszkiewicz