Sprawna współpraca — z powodzeniem wykorzystane wsparcie na modernizację gospodarstw

Rolnicy są już zapraszani do ubiegania się o wsparcie dla inwestycji w gospodarstwach rolnych. Eksperci wzywają do wykorzystania tej możliwości do modernizacji gospodarstw i zakupu maszyn, budowy budynków lub poprawy infrastruktury, co będzie oznaczać mniejsze koszty utrzymania gospodarstwa i wyższe przychody.

Ferma krów.
Po uzyskaniu wsparcia i modernizacji gospodarstwa wdrożone nowe technologie pozwalają obniżyć koszty produkcji i osiągnąć lepsze wyniki

Rolnicy są również zadowoleni z ułatwienia procesu otrzymywania i korzystania ze wsparcia: łatwiej jest składać dokumenty, a współpraca ze specjalistami Narodowej Agencji Płatniczej (NMA) pozwala zminimalizować błędy i sankcje.

Przyjmowanie wniosków dla środka „Wsparcie dla inwestycji w gospodarstwach rolnych” w ramach działania „Inwestycje w majątek materialny” Litewskiego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 (PROW) potrwa do 29 kwietnia. Na ten etap zbierania wniosków przeznaczono kwotę 36 101 999 euro.

Redukcja kosztów i oszczędność czasu

Prezes Izby Rolniczej dr Arūnas Svitojus jest zadowolony, że rolnicy, którzy są już świadomi specyfiki swojego gospodarstwa, coraz częściej starają się w nie inwestować i zapewnić ich ciągłość i zrównoważony rozwój. „Inwestycje przyczyniają się do efektywności zarządzania rolnictwem, działalności, ułatwiają i poprawiają pracę, obniżają koszty pracy poprzez oszczędności w paliwie, nawozach, paszach i innych potrzebach. Ważne jest również, że inwestycje w bardziej produktywne technologie pozwalają chronić przyrodę i różnorodność biologiczną” – mówi A. Svitojus.

Zdaniem Prezesa Izby Rolniczej „Wsparcie dla inwestycji w gospodarstwach rolnych” z roku na rok zyskuje na popularności ze względu na różnorodne korzyści. „Praca rolników rzeczywiście staje się łatwiejsza: po uzyskaniu wsparcia i modernizacji gospodarstwa wymaga mniejszego nakładu sił, a wdrożone nowe technologie pozwalają obniżyć koszty produkcji i osiągnąć lepsze wyniki” — uważa A. Svitojus.

Jak dodaje, narzędzie jest popularne również dlatego, że można uzyskać do 50 proc. finansowania potrzebnego na projekt. Jednocześnie zachęca ono do zaangażowania i współpracy młodych rolników, ponieważ intensywność wsparcia może wówczas osiągnąć 70 proc.

Jonas Sviderskis, dyrektor generalny Związku Przedsiębiorstw Rolniczych, jest przekonany, że wsparcie dla inwestycji w gospodarstwach rolnych poprawia jakość rolnictwa w całym kraju: „Bez tego wsparcia z pewnością nie byłoby w naszym kraju tak wydajnego, nowoczesnego sprzętu, nie byłoby tak wielu gospodarstw wyposażonych w budynki gospodarcze, które spełniają wymogi środowiskowe i dobrostanu zwierząt”.

Proces otrzymywania i korzystania ze wsparcia jest ułatwiony

Dokumenty w ramach obszaru działalności PROW „Wsparcie dla inwestycji w gospodarstwach rolnych” przyjmowane są w tym roku wyłącznie drogą elektroniczną. Wniosek o wsparcie i dokumenty złożone wraz z wnioskiem o wsparcie należy złożyć w Agencji, wypełniając elektroniczny formularz dokumentu w Systemie Informacyjnym Ministerstwa Rolnictwa (ŽŪMIS) osobiście lub za pośrednictwem upoważnionej osoby pod https://zumis.lt zgodnie z procedurą określoną w regulaminie administracji.

Dzięki składaniu dokumentów drogą elektroniczną proces stał się łatwiejszy i płynniejszy. Sviderskis cieszy się, że NMA przykłada dużą wagę do innowacji informatycznych — pozwala to rolnikom oszczędzać czas i pracować wydajniej, ich gospodarstwa są rzadziej kontrolowane poprzez bezpośredni kontakt.

Wtóruje mu również prezes Izby Rolniczej dr A. Svitojus, podkreślając zarówno zalety środków elektronicznych, jak i dobrą wolę specjalistów NMA. „Szczególnie cieszy to, że między NMA a rolnikami pojawiają się coraz bardziej przyjazne stosunki. Szybciej znajdujemy wspólne rozwiązania, stworzona jest możliwość uzyskać niezbędne informacje bezpośrednio poprzez transmisje na żywo, a także zauważamy spadek wysokości sankcji i grzywien za drobne naruszenia. Przy mniejszym stresie rolnicy mogą zwracać większą uwagę na zrównoważony i długoterminowy płynny rozwój swojego gospodarstwa” — mówi A. Svitojus.

Możliwe jest uzyskanie do 300 tysięcy euro wsparcia, ale nie będzie już można kupić ciągników

Odrębny budżet przydziela się każdemu z wyspecjalizowanych sektorów rolnych wspieranych w ramach środka „Wsparcie dla inwestycji w gospodarstwach rolnych” (nie udziela się wsparcia dla sektora upraw):

  • hodowla bydła mlecznego — 19 408 690 euro;
  • hodowla bydła mięsnego i cielęcego, w tym hodowla owiec, hodowla kóz, hodowla królików — 1 055 128 Eur;
  • hodowla trzody chlewnej — 6 200 000 Eur;
  • hodowla drobiu, w tym produkcja jaj — 5 725 000 Eur;
  • sadownictwo, ogrodnictwo, uprawa jagód — 3 713 181 Eur.

Maksymalna kwota możliwego wsparcia dla projektu wynosi 300 000 euro bez VAT.

Wsparcie pokryje 50 proc. całkowitych kosztów kwalifikowalnych projektu, ale w niektórych przypadkach można również zwrócić do 70 proc. kosztów kwalifikowalnych. Na przykład dla niektórych spółdzielni rolniczych lub młodych rolników zajmujących się produkcją produktów rolnych, którzy złożyli wnioski o wsparcie w okresie 5 lat od daty założenia.

Wnioski będą oceniane na podstawie kryteriów ustalonych dla każdego sektora. Punkty są przyznawane za zwiększenie produkcji, zmniejszenie zanieczyszczenia środowiska, zrównoważony rozwój, łagodzenie zmian klimatu itp.

Zgodnie z obszarem działalności „Wsparcie dla inwestycji w gospodarstwach rolnych” otrzymane środki będą mogły być wykorzystane na budowę nowych budynków produkcyjnych, przebudowę istniejących, zarządzanie infrastrukturą gospodarstwa, zakup maszyn rolniczych i innego niezbędnego sprzętu.

Należy zauważyć, że zmiana zasady wsparcia w tym roku nie będzie w stanie sfinansować zakupu ciągników (w tym ciągników kategorii T3) ze wsparcia.

Kto może ubiegać się o wsparcie?

Wnioski mogą składać osoby prowadzące działalność rolniczą zamierzające inwestować w wyspecjalizowany sektor rolny. O wsparcie mogą ubiegać się zarówno osoby fizyczne, jak i prawne. Osoby fizyczne muszą zarejestrować we własnym imieniu gospodarstwo rolne i działkę, osoby prawne — tylko działkę (lit. – valda).

Wymóg posiadania działki zarejestrowanej we własnym imieniu nie dotyczy uznanych spółdzielni rolniczych, które skupują i zbywają produkty rolne wyprodukowane lub uprawiane przez swoich członków w ich gospodarstwach lub które przetwarzają i zbywają produkty spożywcze i niespożywcze nabyte od członków spółdzielni.

Należy wiedzieć, że wniosek można złożyć tylko na podstawie jednego wspieranego działania i tylko na podstawie jednego z wspieranych wyspecjalizowanych sektorów rolnictwa. Wspierane działania to:

  • produkcja produktów rolnych;
  • obróbka (sortowanie, pakowanie, zbieranie itp.) produktów rolnych wytwarzanych lub uprawianych w gospodarstwie, przetwarzanie i wprowadzanie do obrotu produktów rolnych wyprodukowanych lub zebranych wyłącznie od członków uznanej spółdzielni rolniczej, przetwórstwo produktów rolnych wyprodukowanych i skupowanych w gospodarstwach członków spółdzielni oraz realizacja przygotowanych z nich produktów spożywczych i niespożywczych.

Zam. 2464