Więcej

  Sprawna współpraca — z powodzeniem wykorzystane wsparcie na modernizację gospodarstw

  Czytaj również...

  Rolnicy są już zapraszani do ubiegania się o wsparcie dla inwestycji w gospodarstwach rolnych. Eksperci wzywają do wykorzystania tej możliwości do modernizacji gospodarstw i zakupu maszyn, budowy budynków lub poprawy infrastruktury, co będzie oznaczać mniejsze koszty utrzymania gospodarstwa i wyższe przychody.

  Ferma krów.
  Po uzyskaniu wsparcia i modernizacji gospodarstwa wdrożone nowe technologie pozwalają obniżyć koszty produkcji i osiągnąć lepsze wyniki

  Rolnicy są również zadowoleni z ułatwienia procesu otrzymywania i korzystania ze wsparcia: łatwiej jest składać dokumenty, a współpraca ze specjalistami Narodowej Agencji Płatniczej (NMA) pozwala zminimalizować błędy i sankcje.

  Przyjmowanie wniosków dla środka „Wsparcie dla inwestycji w gospodarstwach rolnych” w ramach działania „Inwestycje w majątek materialny” Litewskiego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 (PROW) potrwa do 29 kwietnia. Na ten etap zbierania wniosków przeznaczono kwotę 36 101 999 euro.

  Redukcja kosztów i oszczędność czasu

  Prezes Izby Rolniczej dr Arūnas Svitojus jest zadowolony, że rolnicy, którzy są już świadomi specyfiki swojego gospodarstwa, coraz częściej starają się w nie inwestować i zapewnić ich ciągłość i zrównoważony rozwój. „Inwestycje przyczyniają się do efektywności zarządzania rolnictwem, działalności, ułatwiają i poprawiają pracę, obniżają koszty pracy poprzez oszczędności w paliwie, nawozach, paszach i innych potrzebach. Ważne jest również, że inwestycje w bardziej produktywne technologie pozwalają chronić przyrodę i różnorodność biologiczną” – mówi A. Svitojus.

  Zdaniem Prezesa Izby Rolniczej „Wsparcie dla inwestycji w gospodarstwach rolnych” z roku na rok zyskuje na popularności ze względu na różnorodne korzyści. „Praca rolników rzeczywiście staje się łatwiejsza: po uzyskaniu wsparcia i modernizacji gospodarstwa wymaga mniejszego nakładu sił, a wdrożone nowe technologie pozwalają obniżyć koszty produkcji i osiągnąć lepsze wyniki” — uważa A. Svitojus.

  Jak dodaje, narzędzie jest popularne również dlatego, że można uzyskać do 50 proc. finansowania potrzebnego na projekt. Jednocześnie zachęca ono do zaangażowania i współpracy młodych rolników, ponieważ intensywność wsparcia może wówczas osiągnąć 70 proc.

  Jonas Sviderskis, dyrektor generalny Związku Przedsiębiorstw Rolniczych, jest przekonany, że wsparcie dla inwestycji w gospodarstwach rolnych poprawia jakość rolnictwa w całym kraju: „Bez tego wsparcia z pewnością nie byłoby w naszym kraju tak wydajnego, nowoczesnego sprzętu, nie byłoby tak wielu gospodarstw wyposażonych w budynki gospodarcze, które spełniają wymogi środowiskowe i dobrostanu zwierząt”.

  WIĘCEJ NIŻEJ | Reklama na podst. ust. użytkownika.

  Proces otrzymywania i korzystania ze wsparcia jest ułatwiony

  Dokumenty w ramach obszaru działalności PROW „Wsparcie dla inwestycji w gospodarstwach rolnych” przyjmowane są w tym roku wyłącznie drogą elektroniczną. Wniosek o wsparcie i dokumenty złożone wraz z wnioskiem o wsparcie należy złożyć w Agencji, wypełniając elektroniczny formularz dokumentu w Systemie Informacyjnym Ministerstwa Rolnictwa (ŽŪMIS) osobiście lub za pośrednictwem upoważnionej osoby pod https://zumis.lt zgodnie z procedurą określoną w regulaminie administracji.

  Dzięki składaniu dokumentów drogą elektroniczną proces stał się łatwiejszy i płynniejszy. Sviderskis cieszy się, że NMA przykłada dużą wagę do innowacji informatycznych — pozwala to rolnikom oszczędzać czas i pracować wydajniej, ich gospodarstwa są rzadziej kontrolowane poprzez bezpośredni kontakt.

  Wtóruje mu również prezes Izby Rolniczej dr A. Svitojus, podkreślając zarówno zalety środków elektronicznych, jak i dobrą wolę specjalistów NMA. „Szczególnie cieszy to, że między NMA a rolnikami pojawiają się coraz bardziej przyjazne stosunki. Szybciej znajdujemy wspólne rozwiązania, stworzona jest możliwość uzyskać niezbędne informacje bezpośrednio poprzez transmisje na żywo, a także zauważamy spadek wysokości sankcji i grzywien za drobne naruszenia. Przy mniejszym stresie rolnicy mogą zwracać większą uwagę na zrównoważony i długoterminowy płynny rozwój swojego gospodarstwa” — mówi A. Svitojus.

  Możliwe jest uzyskanie do 300 tysięcy euro wsparcia, ale nie będzie już można kupić ciągników

  Odrębny budżet przydziela się każdemu z wyspecjalizowanych sektorów rolnych wspieranych w ramach środka „Wsparcie dla inwestycji w gospodarstwach rolnych” (nie udziela się wsparcia dla sektora upraw):

  • hodowla bydła mlecznego — 19 408 690 euro;
  • hodowla bydła mięsnego i cielęcego, w tym hodowla owiec, hodowla kóz, hodowla królików — 1 055 128 Eur;
  • hodowla trzody chlewnej — 6 200 000 Eur;
  • hodowla drobiu, w tym produkcja jaj — 5 725 000 Eur;
  • sadownictwo, ogrodnictwo, uprawa jagód — 3 713 181 Eur.

  Maksymalna kwota możliwego wsparcia dla projektu wynosi 300 000 euro bez VAT.

  Wsparcie pokryje 50 proc. całkowitych kosztów kwalifikowalnych projektu, ale w niektórych przypadkach można również zwrócić do 70 proc. kosztów kwalifikowalnych. Na przykład dla niektórych spółdzielni rolniczych lub młodych rolników zajmujących się produkcją produktów rolnych, którzy złożyli wnioski o wsparcie w okresie 5 lat od daty założenia.

  Wnioski będą oceniane na podstawie kryteriów ustalonych dla każdego sektora. Punkty są przyznawane za zwiększenie produkcji, zmniejszenie zanieczyszczenia środowiska, zrównoważony rozwój, łagodzenie zmian klimatu itp.

  Zgodnie z obszarem działalności „Wsparcie dla inwestycji w gospodarstwach rolnych” otrzymane środki będą mogły być wykorzystane na budowę nowych budynków produkcyjnych, przebudowę istniejących, zarządzanie infrastrukturą gospodarstwa, zakup maszyn rolniczych i innego niezbędnego sprzętu.

  Należy zauważyć, że zmiana zasady wsparcia w tym roku nie będzie w stanie sfinansować zakupu ciągników (w tym ciągników kategorii T3) ze wsparcia.

  Kto może ubiegać się o wsparcie?

  Wnioski mogą składać osoby prowadzące działalność rolniczą zamierzające inwestować w wyspecjalizowany sektor rolny. O wsparcie mogą ubiegać się zarówno osoby fizyczne, jak i prawne. Osoby fizyczne muszą zarejestrować we własnym imieniu gospodarstwo rolne i działkę, osoby prawne — tylko działkę (lit. – valda).

  Wymóg posiadania działki zarejestrowanej we własnym imieniu nie dotyczy uznanych spółdzielni rolniczych, które skupują i zbywają produkty rolne wyprodukowane lub uprawiane przez swoich członków w ich gospodarstwach lub które przetwarzają i zbywają produkty spożywcze i niespożywcze nabyte od członków spółdzielni.

  Należy wiedzieć, że wniosek można złożyć tylko na podstawie jednego wspieranego działania i tylko na podstawie jednego z wspieranych wyspecjalizowanych sektorów rolnictwa. Wspierane działania to:

  • produkcja produktów rolnych;
  • obróbka (sortowanie, pakowanie, zbieranie itp.) produktów rolnych wytwarzanych lub uprawianych w gospodarstwie, przetwarzanie i wprowadzanie do obrotu produktów rolnych wyprodukowanych lub zebranych wyłącznie od członków uznanej spółdzielni rolniczej, przetwórstwo produktów rolnych wyprodukowanych i skupowanych w gospodarstwach członków spółdzielni oraz realizacja przygotowanych z nich produktów spożywczych i niespożywczych.

  Zam. 2464


  Afisze

  Więcej od autora

  XXIII Festyn „Kwiaty Polskie” w Niemenczynie [GALERIA]

  Wydarzenie przyciągnęło do Niemenczyna gości ze wszystkich zakątków Wileńszczyzny. Więcej na temat tego wyjątkowego festynu w najbliższym wydaniu dziennika i magazynu „Kuriera Wileńskiego”. Wielobarwne występy i promieniejące uśmiechy na zdjęciach uwiecznił nasz fotoreporter, Marian Paluszkiewicz.

  Zamknięcie cyklu „Muzyki w starym klasztorze” w kościele franciszkańskim

  W programie koncertu zabrzmią utwory Adama z Wągrowca, Padre Narciso da Milano, Dietricha Buxtehude, Johanna Gottfrieda Walthera, Johanna Ludwiga Krebsa, Johanna Sebastiana Bacha oraz Jana Křtitela Kuchařa. Wstęp wolny. Organizatorzy zachęcają do składania ofiar na restaurację kościelnych fresków. Czytaj więcej: Kościół...

  Apelacyjna rozprawa Poczobuta odbywa się bez jego obecności

  Sąd nad Poczobutem bez Poczobuta Sam Poczobut, jak wynika z informacji PAP, nie został przywieziony na rozprawę apelacyjną do Sądu Najwyższego, co umożliwiają białoruskie przepisy i co jest często praktykowane. Rozprawa odbywa się za zamkniętymi drzwiami, a na salę...

  „Przegląd” BM TV z Arturem Ludkowskim. „Jesteśmy obiektem niemałym”

  „Jesteśmy obiektem całkiem niemałym. Sama telewizja ma z 50 pracowników, plus 30 organizacji, każda po minimum jednym miejscu parkingowym. Planujemy też dużo gości hotelowych” — mówił w programie Artur Ludkowski. Więcej w nagraniu wideo. https://www.youtube.com/watch?v=2sCPUfJHGiE