Więcej

    Wybory Projektu Renowacji Roku w toku

    Czytaj również...

    17 marca rozpoczęły się wybory Projektu Renowacji Roku, podczas których mieszkańcy Litwy są zaproszeni do zapoznania się z projektami i oddania głosu na, ich zdaniem, projekt warty pierwszej nagrody. Przypomina się, aby przed głosowaniem nie zapomnieć zapoznać się z historią budynku wielomieszkaniowego, procesem modernizacji, wdrożonymi rozwiązaniami i innymi ważnymi kryteriami.

    Budynek wielomieszkaniowy.
    Renowacja domu wielomieszkaniowego na Litwie
    | Fot. archiwum APVA

    Vytautas Vrubliauskas, dyrektor Departamentu Oszczędzania Energetycznego Budynków Agencji Zarządzania Projektami Środowiskowymi (APVA), mówi, że celem wyborów jest poinformowanie jak największej liczby mieszkańców i zainteresowanie ich najnowszymi trendami w modernizacji budynków wielomieszkaniowych, jak również przypomnienie o korzyściach płynących z remontu.

    „Korzyści płynące z modernizacji budynków wielomieszkaniowych są różnorodne: modernizacja pomaga oszczędzać pieniądze, zasoby naturalne i stworzyć czystsze środowisko dla każdego z nas. O tym nieustannie staramy się przypominać mieszkańcom Litwy, a wybór Projektu Renowacji Roku jest świetną okazją do zilustrowania korzyści prawdziwymi przykładami, z których już korzystają mieszkańcy budynków wielomieszkaniowych. Również zwycięzcy wyborów ujawniają nam, którym projektom społeczeństwo nadaje priorytet, jakie wdrożone środki biorą pod uwagę — oszczędność energii, instalację innowacyjnych źródeł, kwartalną renowację czy inne” — mówi V. Vrubliauskas.

    Reklama (dobiera algorytm zewnętrzny na podst. ustawień czytelnika)

    Z badania opinii publicznej przeprowadzonego w ubiegłym roku wynika, że aż 83 proc. mieszkańców budynków wielomieszkaniowych przeznaczonych do remontu poparłoby modernizację swojego bloku i w odpowiednich okolicznościach byłoby skłonnych uczestniczyć w procesach remontowych swojego budynku mieszkalnego. Dlatego wybory te mają na celu po raz kolejny zwrócenie uwagi społeczeństwa na znaczenie modernizacji starych, nieefektywnych energetycznie budynków wielomieszkaniowych oraz zachęcenie mieszkańców do podejmowania decyzji dotyczących remontu ich budynków mieszkalnych.

    „Zainteresowanie renowacją budynków wielomieszkaniowych trwa, szczególnie po tej zimie — po tym, jak ceny ogrzewania osiągnęły bezprecedensowy poziom, mieszkańcy szukają nowych sposobów na zaoszczędzenie pieniędzy w przyszłości. To właśnie remont domu mieszkalnego jest jednym z najskuteczniejszych rozwiązań tego problemu” — mówi dyrektor Departamentu Oszczędzania Energetycznego Budynków APVA.

    Uczestnicy wyborów — z całej Litwy

    Z projektami biorącymi udział w wyborach można zapoznać się na stronie Facebook „APVA daugiabučių modernizavimas” (Modernizacja budynków wielomieszkaniowych) oraz na portalu informacyjnym, gdzie w kwietniu odbędzie się również otwarte głosowanie.

    „Chcemy pokazać jak najszerszą „mapę” modernizacji litewskich budynków wielomieszkaniowych — nie ograniczać się do dużych miast, w których budynki wielomieszkaniowe są remontowane najczęściej, ale zaprezentować też projekty realizowane w regionach. Każdy z bloków wielomieszkaniowych, biorący udział w wyborach, zasługuje na tę nominację na swój sposób. Staramy się również pokazać szeroki wachlarz możliwych działań remontowych, które są dostosowane do potrzeb mieszkańców każdego budynku wielomieszkaniowego” — mówi V. Vrubliauskas.

    Zachęca się do odpowiedzialnego głosowania

    Departament Oszczędzania Energetycznego Budynków APVA zaprasza mieszkańców przed oddaniem swego głosu do szczegółowego zapoznania się z każdym projektem remontu budynku oraz do oceny korzyści, jakie otrzymali mieszkańcy budynku wielomieszkaniowego.

    „Sugerujemy, aby nie wybierać swego faworyta tylko według zdjęć lub najmniejszych rachunków — modernizacja ma więcej niż jedną zaletę, a niektóre z nich są często zapominane. Uwzględnić w swojej ocenie można różne kryteria, takie jak efektywność energetyczna, wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, przyjazność dla środowiska, wspólnotowość i ogólny widok ulicy, dzielnicy, a nawet miasta. Wszystkie te kryteria w perspektywie długoterminowej w znacznym stopniu przyczyniają się do dobrobytu ludności, wzmacniając konkurencyjność gospodarki i wypełniając zobowiązania kraju w zakresie łagodzenia zmian klimatu” — mówi V. Vrubliauskas.

    Nagrody, ustanowione przez APVA, zostaną wręczone trzem projektom, które otrzymają najwięcej głosów publiczności podczas otwartego głosowania. Wszyscy mieszkańcy Litwy są zapraszani do wyboru najciekawszych i najbardziej inspirujących zrealizowanych projektów — głosowanie na kandydatów i ogłoszenie zwycięzców odbędzie się w kwietniu.

    Zam. 2465


    Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

    Reklama (dobiera algorytm zewnętrzny na podst. ustawień czytelnika)

    Afisze

    Więcej od autora

    Architekt „zaszczycony monarszym zadowoleniem”

    Dr Jerzy Remer pisał: „Gorliwi zwolennicy Targowicy, w tym biskup Ignacy Massalski, opuszczają stolicę litewską, lecz już 14 czerwca 1793 r. wkroczą do Wilna wojska carskie. Od tej chwili rozpoczyna się tragiczny, 125 lat trwający, okres Wilna w okowach...

    Pemiera filmu o Lili Kiejzik w kinie Pasaka w Wilnie

    Lila Kiejzik to znana reżyserka teatralna i kierowniczka artystyczna Polskiego Teatru „Studio” w Wilnie, animatorka kultury, organizatorka międzynarodowych festiwali teatralnych, pedagog, wychowawczyni kilku pokoleń aktorów. „Z Lilą wyruszamy w podróż do jej rodzinnego domu w Dojlidach, w którym wychowała się...

    In Memoriam Czesław Sokołowski

    Nasz wspaniały CZESŁAW SOKOŁOWSKI już nie pomoże nam w bajkach zagrać Wilka czy Twardowskiego, nie zaśpiewa swojej pięknej wersji Miłoszowkiej „Piosenki o porcelanie” i nigdy nam już nie zaśpiewa ze sceny Teatru na Pohulance „Wilno, czy Ty...

    Przegląd BM TV z Eleonorą Kvaščevičienė, prezes PSMnL. „Jeśli się nie zbada dziecka, potem będzie za późno”

    Rajmund Klonowski: Czym w ogóle jest Polskie Stowarzyszenie Medyczne na Litwie i czym się zajmuje? Eleonora Kvaščevičienė: Polskie Stowarzyszenie Medyczne na Litwie, jak sama nazwa wskazuje, jest stowarzyszeniem Polaków medyków. Działamy od 35 lat i zrzeszamy chętnych do obcowania po...