Więcej

  Ważne daty dla Kalwarii Wileńskiej i historia kościoła pw. Odnalezienia Krzyża Świętego

  Czytaj również...

  W tym roku parafia kalwaryjska obchodzi 250. rocznicę konsekracji parafialnego kościoła pw. Odnalezienia Krzyża Świętego oraz 20. rocznicę poświęcenia odrestaurowanych stacji Drogi Krzyżowej w Kalwarii Wileńskiej.

  Kalwaria Wileńska.
  Droga Krzyżowa w Kalwarii Wileńskiej liczy 35 stacji
  | Fot. Marian Paluszkiewicz

  Z tej okazji, 4 czerwca, na zakończenie tygodnia odpustowego, zaplanowana jest wielka uroczystość oraz koncert.

  — Chór reprezentacyjny „Wilii” wystąpi o godz. 15:00 podczas koncertu, który odbędzie się po Mszy św.— mówi w rozmowie z „Kurierem Wileńskim” Renata Brasel, kierownik artystyczna i chórmistrzyni polskiego zespołu artystycznego.

  Czytaj więcej: Pierwszy koncert „Wilii”: To była furora!

  Stacje Drogi Męki Pańskiej

  Pomysł zbudowania na terenie Werek stacji Drogi Męki Pańskiej zrodził się jako wyraz wdzięczności za zwycięstwo nad Moskalami, odniesione podczas wojen w latach 1655–1661. Była to druga Kalwaria na terenie Wielkiego Księstwa Litewskiego. Pierwsza — Nowa Jerozolima — została założona w latach 1637–1642 w Gardach (lit. Gardai) na Żmudzi. W tym okresie w całej Europie wzrosła liczba pielgrzymek do miejsc świętych, których uwieńczeniem były odpusty. Od początków chrześcijaństwa dla pielgrzymów najważniejsze były relikwie związane z męką Jezusa oraz Jego zmartwychwstaniem w Jerozolimie. Ale nie każdego wierzącego było stać na tak kosztowną i niebezpieczną podróż, dlatego w krajach katolickich już od XV w. zaczęły się pojawiać krajowe Kalwarie — Drogi Męki Pańskiej. Stacje w postaci kapliczek budowane były zwykle wśród wzgórz, dolin i rzek — w miejscach, które przypominały krajobrazy prawdziwej Jerozolimy.

  Pagórki w okolicach Werek

  Zalesione pagórki w okolicach Werek, nazwane odpowiednio: Golgotą, Górą Maryi, Syjonem oraz Górą Oliwną, a także rzeczka Bałtupka, przypominająca płynący przez Jerozolimę Cedron, okazały się doskonałym miejscem na założenie tu Kalwarii. Pierwszy kościół drewniany oraz kapliczki zbudowano przed 1669 r. Po śmierci, w 1665 r., założyciela Kalwarii Wileńskiej, biskupa wileńskiego Jerzego Białłozora, opiekę nad budową świątyni przejął jego następca, biskup Aleksander Sapieha. Z jego też inicjatywy opiekę nad Kalwarią Wileńską i pielgrzymami w 1668 r. powierzono dominikanom z wileńskiego zgromadzenia Ducha Świętego. Uroczyste poświęcenie Kalwarii odbyło się 9 czerwca 1669 r., w dniu obchodów Zesłania Ducha Świętego. W 2019 r. miały tu miejsce uroczystości jubileuszowe 350-lecia powstania Drogi Krzyżowej.

  Odbudowę całej Drogi Krzyżowej ukończono w 2002 r.
  | Fot. Marian Paluszkiewicz

  Parafia pod opieką św. Hiacynta

  Założona w 1701 r. parafia w Werkach znajdowała się pod opieką św. Hiacynta (Jacka). Na przełomie XVII i XVIII w. powstał jeszcze jeden zespół sakralny, nazwany Trynopolem, który obejmował klasztor trynitarzy z kościołem pw. Trójcy Najświętszej. W 1755 r. wileńscy dominikanie rozpoczęli budowę nowej świątyni, klasztoru oraz kapliczek. Postawiono 19 murowanych kaplic, siedem drewnianych bram i jedną murowaną. Przez strumień Bołtupka, któremu nadano biblijną nazwę Cedron (tak nazywa się niewielki strumień płynący doliną o tej samej nazwie położoną między Wzgórzem Świątynnym a Górą Oliwną w Jerozolimie), przerzucono most.

  Poświęcenie kościoła

  Poświęcenie odbudowanego kościoła pw. Odnalezienia Krzyża Świętego i 20 nowo wzniesionych kapliczek odbyło się w 1772 r. W XIX w. architektura kalwaryjskiego zespołu architektonicznego znacznym zmianom nie uległa. Większych zniszczeń dokonała armia francuska, która po zajęciu kościoła i klasztoru w 1812 r. urządziła tu koszary i szpital. Uszkodzeniu, w wyniku pożaru, uległo wnętrze obiektu, w tym biblioteka wraz z archiwum. Po zakończeniu wojen napoleońskich wszystkie kapliczki zostały odbudowane.

  Zamknięcie klasztoru

  W 1842 r. władze carskie przejęły na własność znaczną część ziem należących do klasztoru w Werkach. Po kilku latach zamknięto i pod opiekę prawosławnych oddano klasztor trynitarzy. W 1850 r. zamknięto również klasztor dominikanów w Werkach, a zakonnicy zostali przeniesieni do klasztoru w Trokach. Zamknięcie klasztoru nie spowodowało jednak zaniku ukształtowanej w ciągu stuleci tradycji pielgrzymowania do Kalwarii Wileńskiej. Wręcz przeciwnie — na przełomie XIX i XX w. tradycja ta zyskała na sile, czyniąc Kalwarię jednym z najczęściej odwiedzanych wileńskich miejsc pielgrzymkowych.

  Poświęcenie odbudowanego kościoła pw. Odnalezienia Krzyża Świętego odbyło się w 1772 r.
  | Fot. Marian Paluszkiewicz

  Szlak pielgrzymkowy

  Ze źródeł historycznych wynika, że szlak pielgrzymkowy tradycyjnie rozpoczynał się spod Ostrej Bramy, gdzie gromadzili się pielgrzymi przybyli z oddalonych od Wilna miast i miejscowości. Procesje mijały kaplicę Schodów Chrystusowych przy kościele bernardyńskim, kaplicę na Śnipiszkach naprzeciwko kościoła św. Rafała i szły drogą, która z czasem przeistoczyła się w ul. Kalwaryjską.

  Czytaj więcej: Od Ostrej Bramy do Kalwarii

  Stacje wysadzono w powietrze

  Powstały w XVIII w. zespół, obejmujący kościół, klasztor oraz stacje Drogi Krzyżowej, przetrwał bez większych zmian aż do 1962 r., kiedy to pewnej nocy z rozkazu władz sowieckich wszystkie kapliczki w Kalwarii, oprócz czterech stojących najbliżej kościoła, zostały wysadzone w powietrze, a rok później — ostatecznie zniszczone. Nieco wcześniej zdewastowano również stojącą przy Zielonym Moście kapliczkę z figurą Chrystusa niosącego krzyż, która przez wiele lat wskazywała pielgrzymom drogę z Wilna.

  Odbudowa kapliczek

  Odbudowę kapliczek rozpoczęto w 1990 r., po odzyskaniu przez Litwę niepodległości. Na całkowite odbudowanie Kalwarii Wileńskiej potrzeba było prawie 12 lat. W 2002 r. ukończono odbudowę całej Drogi Krzyżowej. Dziś zespół Kalwarii Wileńskiej tworzą kościół pw. Znalezienia Krzyża Świętego i 35 stacji.


  Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  Afisze

  Więcej od autora

  Handlowcy nie chcą wpuszczać do sklepów złodziei

  W tym roku skala kradzieży może okazać się rekordowa. Od zeszłego roku liczba kradzieży w sklepach wzrosła dwukrotnie. Handlowcy chcą, żeby wobec systematycznych złodziei przez pewien czas obowiązywał zakaz wstępu do placówek handlowych. „Będziemy starać się o to, by ustawowo zostały...

  Pamięć przekazywana z pokolenia na pokolenie. „1863. Za wolność naszą i waszą” 

  Film dokumentalny ukazuje walkę narodu o odzyskanie niepodległości podczas powstania styczniowego. – Mój przyjaciel, Sebastian Zielonka, który napisał scenariusz do tego filmu, powiedział, że warto byłoby pokazać tę historię, dlatego że większość ludzi jej po prostu nie zna. Dokument pokazuje...

  Coraz więcej cudzoziemców decyduje się na dłuższy pobyt na Litwie

  „W pierwszym półroczu 2024 r. cudzoziemcom wydano łącznie 78 121 tys. zezwoleń na pobyt czasowy na Litwie: ponad 33 tys. stanowią zezwolenia wydane z racji składania pierwszego wniosku o zezwolenie na czasowy pobyt, 44 tys. to przedłużenia tego rodzaju...

  Dyskoteka w Zujunach — organizatorzy zapewniają wspaniałą zabawę

  Organizatorzy zapewniają świetną zabawę na wspólnym wieczorze ze znajomymi i przyjaciółmi. Imprezie będzie towarzyszyć muzyka na żywo, będzie też prowadząca dyskoteki. Jak mówi w rozmowie z „Kurierem Wileńskim” Rima Dubickaja, administratorka Centrum Kultury w Zujunach, filii Wielofunkcyjnego Ośrodka Kultury...