Więcej

  „Optymizacja” w rejonie trockim. Uczniowie zmuszeni do zerwania umów ze szkołą

  „Szok. Rozżalenie. Mieć piękną szkołę i nie móc w niej uczyć, to jest niepojęte” — nie kryje emocji dyrektor Gimnazjum im. Longina Komołowskiego w Połukniu Renata Krasowska.

  Czytaj również...

  26 października pod presją Samorządu Rejonu Trockiego placówka została zmuszona do zerwania umów z uczniami klas XI–XII w trybie jednostronnym.

  Uczniowie starszych klas gimnazjalnych po dwóch miesiącach od rozpoczęcia roku szkolnego są zmuszeni szukać sobie innej szkoły. We czwartek pożegnali się ze swoimi nauczycielami — będą kontynuować naukę w Landwarowie, Wilnie bądź Wojdatach. Gimnazjum im. Longina Komołowskiego w Połukniu zachowuje na razie swój status.

  Jak już informowaliśmy wcześniej, 10 września władze samorządowe skreśliły z rejestru uczniów, bez zgody rodziców, uczniów klas 11. i 12. Gimnazjum im. Longina Komołowskiego w Połukniu argumentując to brakiem wymaganej liczby uczniów. Uczniowie zostali skreśleni mimo rozporządzenia nr V-1343 Ministra Oświaty, Nauki i Sportu RL z dnia 31 sierpnia 2022 r. „W sprawie zatwierdzenia list szkolnych do podziału funduszy dydaktycznych”, punkt 3., pp 3.3, na mocy którego Gimnazjum Medeinos i Gimnazjum im. Longina Komołowskiego w Połukniu mogą realizować wspólny plan nauczania średniego. Tym niemniej Samorząd Rejonu Trockiego zadecydował inaczej i na posiedzeniu rady 6 września 2022 zagłosowano ws. zamknięcia gimnazjalnych klas w polskiej szkole. Nauczanie skreślonych uczniów nie zostało objęte finansowaniem. Mimo to pedagodzy kontynuowali naukę nieodpłatnie.

  Czytaj więcej: Polska szkoła w Połukniu bez prawa do klas gimnazjalnych

  Szkoła pod presją

  Jak mówi dyrektor, administracja szkoły była poddawana wielokrotnym naciskom ze strony samorządu trockiego.

  — 21 września otrzymałam pierwsze pismo — to było właśnie pismo, a nie oficjalne rozporządzenie — w którym już następnego dnia nakazywano skreślić uczniów z rejestru. Za radą prawnika nie zrobiliśmy tego, ponieważ pismo nie miało mocy obowiązującej — tłumaczy „Kurierowi Wileńskiemu” dyrektor.

  Następne pismo nadeszło 7 października od dyrektora administracji samorządu, w którym termin skreślenia uczniów był wydłużony do kilku dni, do 12 października.

  — Nie mogę przecież skreślić samowolnie ucznia z rejestru. Powinien to zrobić sam uczeń lub rodzic ucznia. Ewentualnie uczeń może złożyć podanie do innej szkoły i wtedy zmienia się informacja w rejestrze uczniów. Ostatnie nadesłane pismo, urzędowe rozporządzenie od mera, nakazywało do 26 października zerwać jednostronnie umowy z uczniami. Jednocześnie przysłano nam gotowy druczek zawiadomienia dla ucznia i rodziców ułożonego tak, jakbym to ja zawiadamiała o zerwaniu umowy oraz proponowała kontynuować naukę w Gimnazjum im. H. Sienkiewicza w Landwarowie albo Gimnazjum Medeinos w Połukniu z litewskim językiem nauczania. Na końcu nawet wskazane było moje imię i nazwisko — tłumaczy Renata Krasowska.

  W rozporządzeniu mera było wskazane, że umowy z uczniami są zrywane zgodnie z pkt. 7 umowy, z pominięciem pkt. 6. Pkt. 6 umowy przewiduje, że zerwanie umowy trzeba uzgodnić z innymi instytucjami: Poradnią Pedagogiczno-Psychologiczną, Służbą Praw Dziecka.

  — Pominięto punkt 6., żeby przyśpieszyć proces zamykania klas — wskazuje rozmówczyni.

  Na razie decyzja samorządu z 6 września jest zaskarżona w sądzie. Sprawa została przyjęta do rozpatrywania, lecz sąd nie zastosował środków zapobiegawczych, dlatego rodzice zaskarżyli decyzję sądu do Sądu Apelacyjnego, by zastosować środki zapobiegawcze.

  — Mamy nadzieję, że Sąd Apelacyjny zastosuje wszelkie środki zapobiegawcze i powstrzyma te działania — mówi Krasowska.

  Jedynym wyjściem — wspólny tok nauczania

  Zgodnie z nowymi zasadami tworzenia sieci szkół, które weszły w życie 22 grudnia 2021 r., łączna minimalna liczba uczniów w klasach XI–XII powinna wynosić 12. Tych kryteriów nie spełniała ani polskojęzyczna szkoła w Połukniu, gdzie w klasach gimnazjalnych na początku roku uczyło się łącznie 10 uczniów (szarpanina z samorządem spowodowała, że troje uczniów w połowie września przeniosło się do innej szkoły), ani pobliskie litewskojęzyczne gimnazjum Medeinos, gdzie uczyło się 11 uczniów.

  WIĘCEJ NIŻEJ | Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  Mała liczba uczniów w niedużej miejscowości jest okazją do zacieśnienia współpracy w staraniach o zachowanie obu szkół. Możliwość realizowania wspólnego planu nauczania średniego wraz z sąsiednim gimnazjum potencjalnie pozwoliłoby na zachowanie obu placówek edukacyjnych w Połukniu: zarówno Gimnazjum im. Longina Komołowskiego z polskim językiem nauczania jak i w litewskojęzycznego Medeinos. Za tym pomysłem opowiedziała się również społeczność litewskiego gimnazjum, z wyjątkiem dyrektora.

  — Na wspólnym spotkaniu obu społeczności szkolnych dyrektor Gimnazjum Medeinos nie potrafił wytłumaczyć, dlaczego nie chce wspólnie realizować planu nauczania średniego. Myślę, że realizował polecenia płynące z góry — przypuszcza Renata Krasowska.

  Rodzice szkoły Medeinos, która również jest zagrożona degradacją z powodu niedostatecznej liczby uczniów, napisali pismo, w którym wskazali, że popierają pomysł wspólnego toku nauczania w klasach gimnazjalnych. Podpisało je 52 rodziców uczniów Gimnazjum Medeinos. Pismo zostało wysłane do Departamentu Mniejszości Narodowych, Ministerstwa Oświaty i Nauki Litwy RL, do Samorządu Rejonu Trockiego. Jak mówi dyrektor Krasowska, pismo w samorządzie gdzieś się zapodziało, choć było nadane z zachowaniem wszelkich zasad rejestracji. Nie przeszkodziło to jednak merowi tłumaczyć się później na FB, że nie uwzględnił tego pisma, bo pochodziło ono nie od rodziców, ale… wspólnoty lokalnej „Dienmedis” w Połukniu.

  Obecnie w szkole pobiera naukę 112 uczniów
  | Fot. Twitter/@MEIN_GOV_PL

  Skandaliczna decyzja lokalnych władz

  — Sytuacja jest skandaliczna — ocenia decyzję samorządowych władz posłanka Beata Pietkiewicz, członkini sejmowego komitetu oświaty. — Pomimo tego, że są przyjęte rozporządzenia rządowe w sprawie optymalizacji sieci szkół, nie uwzględniono ani wyjątków wobec szkół mniejszości narodowych, które przewiduje rozporządzenie, ani ogólnej sytuacji społeczności. W rozporządzeniu rządowym istnieje zapis, by wziąć pod uwagę zdanie społeczności. Tymczasem Samorząd Rejonu Trockiego w porozumieniu z rządzącymi stara się, by szkoła, która mogłaby istnieć, została faktycznie zlikwidowana. To skandaliczne, bo godzi to w całą społeczność polską. Zadaniem samorządu jest, aby każdy mieszkaniec mógł otrzymać usługi publiczne i na tym trzeba się opierać. Mieszkamy w państwie prawa. Kiedy interes społeczny jest w żałosny sposób deptany, należy go bronić na drodze sądowej — podkeśla.

  W rejonie trockim, w którym znajduje się Połuknie, Polacy stanowią według spisu z 2011 r. ok. 30,1 proc. mieszkańców rejonu. W ostatnich wyborach samorządowych w koalicji rządzącej znalazły się litewski Związek Ojczyzny-Litewscy Chrześcijańscy Demokraci, Ruch Liberałów oraz Partia Wolności. Partie te rządzą wspólnie także całym państwem.

  WIĘCEJ NIŻEJ | Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  Czytaj więcej: Delegacja Polsko-Litewskiej Grupy Parlamentarnej: gimnazjum w Połukniu i szkoła w Starych Trokach powinny być zachowane


  Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  Afisze

  Więcej od autora

  Odpady radioaktywne z okolic Mejszagoły zostaną przetransportowane do Ignaliny

  Maišiagalos RAS znajduje się w odległości 7 km na północny zachód od miasta Mejszagoła i ok. 30 km w tym samym kierunku od Wilna, na terenie Samorządu Rejonu Szyrwinckiego. Odpady radioaktywne składowane były tu od 1963 do 1989 r....

  Solczanie jubileuszowo. „Ta ziemia od innych mi droższa” [Z GALERIĄ]

  25 listopada na scenie Centrum Kultury w Solecznikach podczas wyjątkowego koncertu zaprezentowało się ponad 80 członków wielopokoleniowego zespołu w wieku od lat 5 do 85. – Tym koncertem staraliśmy się przekazać, że nasza ziemia jest najpiękniejsza i najmilsza, że...

  Przedsiębiorcą można się urodzić, ale można nim też zostać. Szkolenia liderskie dla przedsiębiorców i studentów z Wileńszczyzny

  Warsztaty zostały zorganizowane przez Fundację „Pomoc Polakom na Wschodzie” im. Jana Olszewskiego we współpracy ze Szkołą Główną Handlową w Warszawie i Domem Kultury Polskiej w Wilnie. Uroczyste podsumowanie szkoleń i rozdanie certyfikatów odbyło się 1 grudnia w DKP w...

  W Wilnie odbyła się jubileuszowa X Miniolimpada Języka Polskiego

  Wzięli w niej udział uczniowie klas ósmych ze szkół z polskim językiem nauczania z rejonu solecznickiego, wileńskiego, trockiego oraz m. Wilna. 5 grudnia w Domu Kultury Polskiej w Wilnie 37 uczestników pochyliło się nad arkuszami z zadaniami. Miniolimpiada polonistyczna to...