Więcej

  Renowacja dworku w Mazuryszkach nabiera rozpędu

  Odradza się obiekt dziedzictwa kulturowego i historycznego w rejonie wileńskim – dworek w Mazuryszkach. Renowacja budynku, rozpoczęta w kwietniu, szybko posuwa się do przodu.

  Czytaj również...

  Samorząd Rejonu Wileńskiego na początku kwietnia br. podpisał umowę o uporządkowanie dworku w Mazuryszkach. Planowane w projekcie zmiany infrastrukturalne obejmują dostosowanie budynku do potrzeb zwiedzających, w tym niepełnosprawnych, zakup nowego sprzętu i mebli. Prace rozpoczęły się na wiosnę, obecnie trwają prace remontowe i wzmacnianie ścian, montaż instalacji grzewczej i wodno-kanalizacyjnej, remont dachu i przygotowanie podłoża pod podłogę. Budynek gospodarczy już zostały całkowicie oczyszczony, odrestaurowano całość muru kamiennego, ułożono strop, teraz będą montowane konstrukcje dachowe.

  W odrodzonym dworku w Mazuryszkach planowane jest powołanie centrum rzemiosł dawnych, co ma w zamyśle zapewnić ciągłość tradycji, obyczajów, rzemiosł tradycyjnych i dziedzictwa kulinarnego Wileńszczyzny. Będą tutaj również gromadzone i przechowywane nośniki informacji (biblioteka, audioteka) dotyczących obiektu w Mazuryszkach i jego otoczenia.

  Czytaj więcej: Józef Tomaszewicz-Jakowicz: „Rejon wileński nie wykorzystuje wszystkich możliwości, które ma”

  Projekt uporządkowania dworku w Mazuryszkach jest częściowo powiązany z innym projektem realizowanym przez Samorząd Rejonu Wileńskiego, „Uporządkowanie areału krajobrazowego dworów w Pikieliszkach i Mazuryszkach i uporządkowanie gruntów zdegradowanych w rejonie wileńskim”.

  W trakcie realizacji projektu zostanie uporządkowany skwer przy dworku w Mazuryszkach: zostaną zbudowane ścieżki dla pieszych, zasadzone zieleńce i zasiany trawnik. Obok stawu planowana jest również budowa boiska i parkingu.

  Zakończenie remontu dworu planowane jest na 2023 rok. Wartość projektu opiewa na ponad 1,7 mln. euro. Samorząd Rejonu Wileńskiego przeznaczył na ten projekt 1,3 mln euro, z budżetu państwa pozyskał kolejnych 400 tys. euro.


  Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  Afisze

  Więcej od autora

  W Samorządzie Rejonu Wileńskiego odbyła się akcja bezpłatnego krwiodawstwa

  Podczas akcji krew oddało 28 osób, w tym kilka osób, które oddały krew nie po raz pierwszy.  – Cieszę się, że pracownicy samorządu chętnie włączyli się w akcję i pomogli potrzebującym krwi. Im więcej będzie dawców, tym większe szanse na...

  Samorząd Rejonu Wileńskiego zdobył odznakę Rady Europy za doskonałe zarządzanie demokratyczne 

  W tym roku Samorząd Rejonu Wileńskiego po raz pierwszy wyraził chęć udziału w projekcie „Wdrożenie zasad dobrego rządzenia na Litwie”, realizowanego przez Centrum Eksperckie Dobrego Rządzenia Rady Europy i Ministerstwo Spraw Wewnętrznych RL. Mieszkańcy samorządu, radni i pracownicy administracji samorządu,...

  W Rudominie odbyła się otwarta dyskusja na temat różnorodności kulturowej Litwy

  Zgromadzonych powitał mer Robert Duchniewicz. Jako przedstawiciel wielokulturowego regionu i wspólnoty narodowej podkreślił znaczenie wspólnoty i potrzebę łączenia aspektów różnorodności kulturowej w wizji przyszłości. – Cieszę się, że ta dyskusja toczy się w bogatym, wielokulturowym rejonie wileńskim, że możemy...

  Ważne zagadnienia infrastruktury drogowej podczas wizyty ministra transportu w rejonie wileńskim

  Najwięcej uwagi poświęcono omówieniu możliwości finansowania odcinków dróg lokalnych z Programu Utrzymania i Rozwoju Dróg. Rozmawiano także o budowie pawilonów oczekiwania dla pasażerów na drogach o znaczeniu państwowym, konieczności uproszczenia procedury przyjętej przez Dyrekcję Dróg, która umożliwiłaby samorządowi w...