Więcej

  W wileńskiej Filii UwB jesienią rusza pedagogika

  „W ubiegłym roku procedowaliśmy nowy kierunek w polskich urzędach, w ministerstwie, a na początku października złożyliśmy wszystkie dokumenty w litewskiej instytucji SKVC (Studijų kokybės vertinimo centras — Centrum Oceny Jakości Studiów). W ostatnich dniach otrzymaliśmy informację, że kierunek pedagogiki już został wpisany do rejestru, co jest równoznaczne z pozwoleniem na uruchomienie tego kierunku” — w rozmowie z „Kurierem Wileńskim” informuje dr hab. Jerzy Halicki, prof. UwB, dyrektor Filii Uniwersytetu w Białymstoku Wydziału Ekonomiczno-Informatycznego w Wilnie.

  Czytaj również...

  Anna Pieszko: Jak doszło do uruchomienia nowego kierunku pedagogiki w Filii UwB w Wilnie?

  Dr hab. Jerzy Halicki: Kiedy zostałem dyrektorem Filii Uniwersytetu w Białymstoku w Wilnie, skontaktowałem się z prezesem Stowarzyszenia Nauczycieli Szkół Polskich na Litwie „Macierz Szkolna”, panem Józefem Kwiatkowskim. Przedstawił mi dosyć trudną sytuację nauczycieli w szkołach polskich, a jest to dość duża sieć, która stanowi ok. 10 proc. szkolnictwa litewskiego. Zasygnalizował, że szczególnie brakuje nauczycieli w przedszkolach oraz nauczycieli wczesnego nauczania. W związku z tym skoncentrowaliśmy się na uruchomieniu kierunku pedagogiki. Trochę przeszkodziła nam pandemia, ponieważ zamysł ten miał być zrealizowany wcześniej.

  Czytaj więcej: Powstanie nowa siedziba Filii UwB w Wilnie, kolejny ważny punkt polski na mapie miasta

  Jaki to będzie kierunek pedagogiki?

  Będzie to pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna. Jesteśmy teraz w trakcie kompletowania obsady. Będzie to duża grupa wykładowców z Litwy. Już mamy kontakty z paroma osobami.

  Kiedy rusza nowy kierunek?

  Czeka nas teraz procedura naboru chętnych. Będziemy reklamować nowy kierunek, jeździć do szkół i prezentować absolwentom polskich szkół możliwość studiowania pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Studia ruszają od 1 października 2023 r.

  WIĘCEJ NIŻEJ | Reklama na podst. ust. użytkownika.

  Ile lat potrwają studia?

  Będą to jednolite pięcioletnie studia magisterskie. Prawo polskie mówi, że są pewne kierunki, które nie mają dwóch stopni, czyli licencjatu i studiów uzupełniających magisterskich, a są jednolite. Jednym z takich kierunków jest pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna. Po pięciu latach nauki studenci uzyskają tytuł zawodowy magistra. W programie tych studiów jest bardzo dużo godzin praktyki w szkołach, dlatego studia na tym kierunku trwają pięć lat.

  Czy Filia UwB w Wilnie zamierza podjąć współpracę w zakresie kształcenia pedagogów z innymi uczelniami na Litwie?

  Jesteśmy po wstępnych rozmowach. Rektor Uniwersytetu w Białymstoku podpisał umowę z rektorem Uniwersytetu im. Michała Römera w Wilnie i jesteśmy w trakcie uzgadniania koncepcji co do wspólnej realizacji niektórych przedmiotów. My będziemy placówką wiodącą, bo to my oczywiście będziemy wydawali dyplom.

  Studia będą skierowane na przygotowanie pedagogów na gruncie litewskim?

  Tak, wśród przedmiotów znajdzie się metodyka języka litewskiego, historia wychowania na Litwie, struktura szkolnictwa litewskiego, aspekty prawne szkolnictwa litewskiego, oczywiście język litewski i metodyka języka litewskiego. Jesteśmy po rozmowach z fachowcami w tej dziedzinie z Wilna.

  Ilu studentów przyjmie uczelnia na nowy kierunek?

  Uchwała rekrutacyjna mówi o grupie 30-osobowej, ale realia litewskie są trochę inne, to jest mniejszy kraj z mniejszą liczbą ludności. W związku z tym, jak będzie kilkanaście osób, to, mam nadzieję, że rektor zezwoli na uruchomienie nowego kierunku.

  Jakie wymogi w trakcie rekrutacji będą musieli spełnić przyszli studenci?

  Zasady rekrutacji na nowym kierunku zostaną zamieszczone na stronie naszej filii. Będą oceniane wyniki z pewnych przedmiotów, z języka litewskiego i języka obcego. Dodatkowo uwzględniana będzie punktacja z całego świadectwa maturalnego. Wiem, że podczas rekrutacji nie możemy oceniać języka polskiego, ponieważ dotychczas nie jest on przedmiotem maturalnym. Ale ponieważ nauczamy w języku polskim, to oczywistą sprawą jest znajomość języka polskiego.

  Czytaj więcej: Łączone wyniki IX Miniolimpiady Języka Polskiego i „Balladomanii”. Ceremonia w murach Alma Mater Vilnensis [Z GALERIĄ]


  Afisze

  Więcej od autora

  Z kapłańską misją w Papui-Nowej Gwinei

  Widząc nazwę kraju i ciemnoskóre twarze Papuasów, wielu kojarzy ten kraj z Afryką… Owszem, mamy tropikalny klimat i wiele politycznych czy ekonomicznych podobieństw, ale kultura ciąży bardziej ku Samoa czy Hawaiʻi niż do Afryki. Do niedawna, czyli zanim dotarli tu...

  Gdzie się mieszka na Litwie najlepiej

  Na indeks GKI składa się 41 wskaźników w 6 obszarach: materialne warunki życia; przedsiębiorczość ludności i konkurencyjność biznesu; usługi zdrowotne; usługi edukacyjne; demografia, aktywność obywatelska i społeczna; infrastruktura publiczna, jakość i bezpieczeństwo środowiska mieszkalnego. Za pomocą GKI można sprawdzić...

  Jak w kilku słowach zawrzeć trzy kłamstwa

  O Odznace Honorowej za Zasługi dla Polonii i Polaków za Granicą Ww. teksty ukazały się w odniesieniu odznaczeń przyznanych 2 maja z okazji Dnia Polonii i Polaków za Granicą trzem zasłużonym Polakom na Litwie: byłemu wieloletniemu prezesowi Stowarzyszenia Nauczycieli Szkół...

  Kryteria reorganizacji szkół określane przez rząd są sprzeczne z Konstytucją RL

  „Sąd Konstytucyjny wyraźnie orzekł, że rząd i ministerstwo oświaty w dużym stopniu przekroczyli swe kompetencje” — komentuje posłanka Beata Pietkiewicz. Sąd Konstytucyjny odniósł się do wniosku 57-osobowej grupy parlamentarzystów. Zwrócili się oni do SK, by zbadał on, czy ustalane przez...