Więcej

  Wielki Post to czas pokuty i miłosierdzia

  Wielki Post rozpoczyna się we Środę Popielcową, która w tym roku przypada na 22 lutego. Wielki Post to przede wszystkim czas pokuty, podczas którego podejmuje się specjalne przygotowania do obchodów Świąt Wielkanocnych.

  Czytaj również...

  W Kościele łacińskim Wielki Post rozpoczyna się we Środę Popielcową i trwa ponad 40 dni. Okres ten kończy się Wielkim Tygodniem. Jest to czas rekolekcji, skupienia i pokuty, podczas którego wierni są zapraszani do refleksji nad darem, który Chrystus przekazał nam przez ofiarę krzyża i zmartwychwstanie. Jest to życie wieczne, do którego jesteśmy zobowiązani odpowiednio się przygotować.

  Czytaj więcej: Środa Popielcowa: rozpoczął się Wielki Post

  Czas, w którym Pan zaprasza do nawrócenia

  — Staramy się w tym okresie oczyścić nasze serca, zrewidować nasze życie i w duchu pokuty i pojednania przygotować się do świętowania zmartwychwstania Chrystusa. Wielki Post to czas, w którym Pan zaprasza nas do nawrócenia i zwrócenia się ku Niemu. Nie na darmo na początku Wielkiego Postu we Środę Popielcową słyszymy słowa „Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię” (Mk 1,15). Jesteśmy wezwani, aby odpowiedzieć na to wezwanie Chrystusa —mówi w rozmowie z „Kurierem Wileńskim” bp Darius Trijonis, biskup pomocniczy Archidiecezji Wileńskiej.

  Reklama (dobiera algorytm zewnętrzny na podst. ustawień czytelnika)

  Wielki Post to także czas przygotowania do sakramentu chrztu dla dorosłych. Od najwcześniejszych czasów chrześcijańskich katechumeni w okresie Wielkiego Postu przygotowywali się do sakramentu chrztu, który otrzymywali podczas Wigilii Paschalnej. Dlatego do dziś zachęca się dorosłych do przyjęcia chrztu w czasie wielkopostnego czuwania.

  Wielki Post nazywany był Quadragesima

  W języku łacińskim Wielki Post nazywany był Quadragesima, co dosłownie oznacza czterdzieści dni. Początków Wielkiego Postu można doszukiwać się w Piśmie Świętym. Liczba ta w języku biblijnym jest bardzo symboliczna. Przede wszystkim jest to nawiązanie do czterdziestodniowego postu samego Jezusa Chrystusa.

  Symbolizm liczby 40

  — Możemy także przywołać tu podróż Narodu Wybranego do Ziemi Obiecanej, która trwała 40 lat. I my musimy przygotować się duchowo przez pewien okres, abyśmy mogli zbliżyć się do Paschy Pana — święta Zmartwychwstania. Można znaleźć inne paralele, takie jak: potop, który trwał przez czterdzieści dni i nocy (Rdz 7,4); Mojżesza spędzającego czterdzieści dni i nocy na górze Synaj (Wj 24,18); proroka Eliasza idącego czterdzieści dni i nocy do Bożej góry Horeb (1 Krl 19,8). Liczba czterdzieści odnosi się zwykle do wieku jednego pokolenia ludzi. Te paralele przypominają nam o czasie oczekiwania, a jednocześnie — o czasie próby i walki. Ziemia obiecana, Królestwo Boże jest tuż obok, tuż za rogiem, ale wejście do niej będzie wymagało wysiłku z naszej strony — mówi bp Darius Trijonis.

  Zaznacza, że okres ten nazywany jest również czasem pokuty, gdyż zgodnie z Instrukcją Konferencji Episkopatu Litwy o dniach pokuty i postu (12. 12. 2006), na Litwie dniami pokuty są wszystkie piątki roku oraz okres Wielkiego Postu.

  Prawo abstynencji

  W tym okresie zwraca się naszą uwagę na duchowe i cielesne przygotowanie do obchodów Wielkanocy. W szczególności wzywa się nas do powstrzymania się od posiłków mięsnych we wszystkie piątki roku (z wyjątkiem tych, w których przypada święto), we Środę Popielcową oraz, zgodnie ze starą tradycją, w Wigilię Bożego Narodzenia. Prawo abstynencji dotyczy wszystkich od 14. roku życia.

  Prawo abstynencji zabrania spożywania mięsa ssaków i drobiu oraz wszystkiego, co jest bezpośrednio związane z mięsem. Dozwolone są ryby, jaja, produkty mleczne i owoce morza.

  — Dwa razy w roku, we Środę Popielcową i Wielki Piątek, jesteśmy zachęcani do przestrzegania surowszego prawa postu, które pozwala na spożycie pełnego posiłku tylko raz dziennie. W pozostałych dwóch porach (np. rano i wieczorem) można spożywać tylko lekkie przekąski. Woda, mleko i soki owocowe nie łamią postu. Prawo to należy przestrzegać między 18. a 60. rokiem życia. Duchowni i rodzice muszą jednak zadbać o to, aby również młodzi stopniowo przyzwyczajali się do przestrzegania postu i abstynencji — zaznacza duchowny.

  Czytaj więcej: Wielki Post zaprasza do modlitwy i miłosierdzia

  Zwolnieni od postu

  Od przestrzegania prawa postu może zwolnić tylko wystarczająco ważna przyczyna — niemożność przestrzegania, wielka niewygoda, choroba, ciężka praca lub inne słuszne przyczyny. Dotyczy to:

  1. osób chorych oraz matek oczekujących potomstwa i karmiących;

  2. wszystkich tych, którzy nie są w stanie sami wybrać sobie pożywienia, lecz muszą jeść to, co im podano;

  3. osób uczestniczących w chrzcinach, ślubach, pogrzebach i uczczeniu pamięci zmarłych;

  4. osób wykonujących ciężką pracę fizyczną lub umysłową.

  Jeśli istnieje wystarczająco ważna przyczyna, wierni mogą zwrócić się do hierarchii kościelnej (proboszcza) o zwolnienie z przestrzegania tych nakazów. Ważne jest, aby wszyscy zrozumieli, że fizyczne umartwienie ciała nie jest celem samym w sobie, ale pomaga rozwijać naszą wolę i uczy nas dążyć do wyższych rzeczy dla Chrystusa.

  Naszej praktyce postu musi towarzyszyć świadome i modlitewne uczestnictwo w sprawowaniu niedzielnej Eucharystii, codzienna modlitwa
  | Fot. Marian Paluszkiewicz

  Pomoc ubogim

  — Naszej praktyce postu musi towarzyszyć świadome i modlitewne uczestnictwo w sprawowaniu niedzielnej Eucharystii, szczere praktykowanie Sakramentu Pokuty, codzienna modlitwa, czytanie Pisma Świętego, miłość bliźniego, wspólnota z innymi, sumienne oddawanie się dobrym uczynkom, zgoda w rodzinie i z innymi ludźmi. Należy też pamiętać, że przepisy o powstrzymywaniu się od jedzenia mięsa i dotyczące postu mają zawsze charakter charytatywny i społeczny. Kościół zwraca uwagę na miłość bliźniego, która przejawia się w pomocy ubogim. Prawdziwe wyrzeczenie zawsze nakłada obowiązek przywrócenia naruszonej sprawiedliwości społecznej, np. wypłacenia słusznego odszkodowania, przywrócenia przywłaszczonej własności, naprawienia krzywd, zadośćuczynienia, odwołania oszczerstw itp. — zaznacza bp Darius Trijonis.

  Powstrzymanie się od luksusowych potraw

  Duch postu wzywa nas również do powstrzymania się od luksusowych potraw. Wierzący są również wzywani do rezygnacji z tych pokarmów, do których mają szczególne upodobanie, od których są uzależnieni, jak np. kawy, słodyczy, alkoholu, tytoniu itp.

  — Duch pokuty, któremu towarzyszy post i powstrzymanie się od pokarmów zobowiązuje także wiernych do powstrzymania się od hałaśliwych imprez w czasie Wielkiego Postu, do ściślejszego niż zwykle unikania środków odurzających, do większej odpowiedzialności za swój czas pracy, wypoczynek, rozrywki, osobiste hobby, czas spędzany przed telewizorem lub komputerem. Skrusze i kontemplacji musi towarzyszyć walka ze złymi skłonnościami, przyzwyczajeniami i wadami — podkreśla bp Darius Trijonis, biskup pomocniczy Archidiecezji Wileńskiej.


  Reklama (dobiera algorytm zewnętrzny na podst. ustawień czytelnika)

  Afisze

  Więcej od autora

  MTK wydał nakaz aresztowania Władimira Putina

  Tymczasem przywódca Chin Xi Jinping w poniedziałek rozpoczął wizytę w Rosji, gdzie jako pierwszy zagraniczny przywódca spotkał się z Władimirem Putinem, odkąd Międzynarodowy Trybunał Karny wydał nakaz jego aresztowania za brodnie wojenne na Ukrainie. Putin w 123 państwach może zostać...

  Korzystne wejście obywateli Ukrainy na litewski rynek pracy

  Według najnowszych danych Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) Litwa jest jednym z czterech krajów europejskich, w których wskaźnik zatrudnienia Ukraińców w wieku produkcyjnym przekracza 40 proc. Inne kraje, które osiągnęły podobne wskaźniki w tym obszarze, to Holandia, Wielka...

  Polska społeczność na Litwie w obronie Jana Pawła II

  „Film jest niewiarygodny” — Wiem o filmie z doniesień, filmu nie oglądałem. Mogę powiedzieć tylko to, co sam czuję, co wiem i z tych komentarzy, których okazało się bardzo dużo, że film jest niewiarygodny według historyków, według pracowników Instytutu Pamięci...

  Jak szkoły poradziły sobie z pandemią

  Jednocześnie pandemia pokazała, jak ważna i niezastąpiona jest żywa komunikacja, więź między ludźmi, bycie razem — w klasie, w szkole, w społeczności. Nauczanie zdalne sporym wyzwaniem W nadesłanym „Kurierowi Wileńskiemu” oświadczeniu z Ministerstwa Oświaty, Nauki i Sportu napisano, że globalny lockdown nałożony...