Więcej

  Hałasujący zapłacą więcej

  Rząd popiera propozycję podwyższenia kar za hałas w przestrzeni publicznej. Nowelizację art. 488 Kodeksu wykroczeń administracyjnych zgłosili posłowie na sejm.

  Czytaj również...

  „Rząd w zasadzie zgadza się z propozycją posłów, ale zaznacza, że wysokość kar za hałas w przestrzeni publicznej musi być proporcjonalna. Za zakłócanie spokoju publicznego proponowane jest ustanowienie nieco wyższych kar niż obecnie obowiązujące, ale niższych niż sugerują inicjatorzy projektu” — poinformowało w komunikacie prasowym Ministerstwo Spraw Wewnętrznych RL.

  Czytaj więcej: Górę Zamkową ratować będzie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych

  Typowe przyczyny konfliktów

  Problem hałasu jest szczególnie istotny w kurortach, głównie w sezonie letnim, a także na osiedlach mieszkaniowych w godzinach wieczornych i nocnych.

  Reklama (dobiera algorytm zewnętrzny na podst. ustawień czytelnika)

  — Do typowych przyczyn konfliktów z sąsiadami należą z reguły głośna muzyka oraz krzyki. Osoby, które zakłócają spokój oraz porządek publiczny wieczorem w godz. 19:00–22:00, w nocy od godziny 22:00 do 7:00 podlegają karze grzywny w wysokości od 20 do 80 euro. Jednak osoby, które popełniły wykroczenie po raz pierwszy, są zobowiązane do zapłaty tylko połowy minimalnej kwoty grzywny. Jeżeli ta sama osoba ponownie popełni takie wykroczenie kwota nałożonej na niego grzywny będzie sięgać od 80 do 300 euro — mówi w rozmowie z „Kurierem Wileńskim” Ramūnas Matonis, kierownik działu komunikacji departamentu policji przy MSW.

  Zdaniem posłów obowiązujące obecnie kary za tego typu wykroczenia nie dyscyplinują w wystarczającym stopniu awanturników.

  Kary miałyby wzrosnąć kilkakrotnie

  Zgodnie z projektem posłów na sejm po zmianie przepisów kodeksu wykroczeń administracyjnych za pierwsze naruszenie prawa groziłaby grzywna w wysokości 80–300 euro. Kierownikom instytucji lub firm groziłyby kary od 300 do 500 euro. W przypadku powtarzających się naruszeń administracyjnych osoby fizyczne otrzymywałyby grzywnę w wysokości 300–500 euro, a kierownik instytucji czy firm, w pomieszczeniach których były zarejestrowane hałasy — 500–700 euro. Takie poprawki zgłosili posłowie konserwatyści Mindaugas Skritulskas, Bronislovas Matelis, Audrius Petrošius, Andrius Kupčinskas oraz członek frakcji Związku Chłopów i Zielonych Litwy Antanas Vinkus.

  Rząd proponuje mniejsze grzywny

  W projekcie uchwały rządu zaznacza się, że proponowane przez polityków ​​kary są nawet kilkukrotnie wyższe od kar przewidzianych za inne wykroczenia administracyjne związane z porządkiem publicznym. Dlatego też rząd proponuje nałożenie grzywien od 80 do 200 euro za pierwsze wykroczenie dla osób fizycznych oraz od 200 do 300 euro dla osób prawnych. Za powtórne zakłócanie porządku publicznego grzywny wyniosłyby od 200 do 300 euro dla osób fizycznych i od 300 do 400 euro dla osób prawnych.

  O hałasie można poinformować policję

  Grzywny są przewidziane za krzyki, gwizdy, głośne śpiewanie lub granie na instrumentach muzycznych, głośne słuchanie muzyki lub inne hałaśliwe czynności na ulicach, placach, w parkach, plażach, środkach transportu publicznego i innych miejscach publicznych oraz w lokalach mieszkalnych, firmach lub instytucjach w godz. 19:00–22:00 oraz 22:00–7:00.

  Każdy, kto cierpi z powodu hałasu, może wezwać pomoc, wybierając numer 112 i informując o wykroczeniach za pomocą wiadomości e-mail do epolicija.lt.

  Czytaj więcej: Głośni sąsiedzi – problem mieszkańców bloków

  Reklama (dobiera algorytm zewnętrzny na podst. ustawień czytelnika)

  Afisze

  Więcej od autora

  Z wileńskim sercem do Polski

  Najlepsi mistrzowie godnie reprezentowali sztukę oraz tradycje Ziemi Wileńskiej. Gościem honorowym festynu była wileńska dziennikarka Krystyna Adamowicz, zwyciężczyni plebiscytu „Kuriera Wileńskiego” — „Polak Roku 2022”. Pierwsze Kaziuki-Wilniuki odbyły się w Lidzbarku Warmińskim w 1984 r. Święto wilniuków powstało z bezmiernej...

  Zmiany w wymaganiach dla aptek. Mogą pogrążyć małe miejscowości

  „Regulacja jest szczególnie istotna także w obliczu wyzwań, przed którymi stoi system ochrony zdrowia. Pandemia COVID-19 już pokazała, że należy wprowadzać nowe rozwiązania rozszerzające uprawnienia farmaceutów, dlatego tak ważne jest utworzenie ram prawnych umożliwiających świadczenie dodatkowych usług na rzecz pacjentów. Do tego potrzebni...

  Z myślą o najbiedniejszych — wiosenna akcja zbierania żywności

  — Do koszyków ustawionych w supermarketach można będzie włożyć produkty o długim terminie ważności, takie jak: olej, cukier, konserwy, makaron, ryż, herbata, kawa czy słodycze. Za pośrednictwem Maisto Bankas oraz ponad 300 organizacji dobroczynnych zebrana żywność trafi do najbardziej potrzebujących:...

  „Przemijalność” — wernisaż obrazów Czesława Połońskiego

  Jak mówi artysta, na obrazach zostały odzwierciedlone widoki, wspomnienia z dzieciństwa, najpiękniejsze chwile — to, co już przeminęło, a co warto było utrwalić. Bogaty dorobek twórczy Czesław Połoński należy do grona czołowych artystów plastyków Litwy. Sławę zawdzięcza przede wszystkim ekspresjonistycznym, nastrojowym pejzażom oraz portretom....