Więcej

  Szczecińskie Dni Kawalerii

  Szczecińskie Dni Kawalerii rozpoczęły się w piątek, 26 maja, prezentacją Szwadronu Kawalerii Wojska Polskiego, a w sobotę miał miejsce uroczysty apel z okazji święta 12. Batalionu Dowodzenia Ułanów Podolskich. Po apelu odbył się piknik wojskowy na terenie pobliskiej strzelnicy Krzekowo.

  Czytaj również...

  W jego programie znalazły się m.in. pokazy musztry konnej, konnego kadryla i prezentacja władania bronią białą z konia w wykonaniu Szwadronu Kawalerii Wojska Polskiego.

  „Mam nadzieję, że Dni Kawalerii wpiszą się w kalendarz Szczecina, w kalendarz Pomorza Zachodniego, bo myślę, że to znakomite przedsięwzięcie. (…) Nie ma tutaj przypadków — 12. Batalion Dowodzenia Ułanów Podolskich, jednostka, która stacjonuje tutaj w ramach 12. Dywizji Zmechanizowanej, przejęła i, można powiedzieć, niesie w jakiejś mierze tradycje kawaleryjskie” — powiedział wojewoda zachodniopomorski Zbigniew Bogucki.

  12. Batalion Rozpoznawczy Ułanów Podolskich ze Szczecina przejął tradycje pułku i jego barwy. 7 maja 1997 r. dokonano wręczenia sztandaru batalionowi, a na jego płacie umieszczono Krzyż Srebrny Orderu Wojennego Virtuti Militari zdjęty z historycznego sztandaru 12. Pułku Ułanów. 22 lutego 2011 r. 12. batalion przyjął nazwę Ułanów Podolskich oraz dziedzictwo tradycji 12. Pułku Ułanów Podolskich i 12. Batalionu Rozpoznawczego Ułanów Podolskich. Rodowód 12. Pułku Ułanów Podolskich wywodzi się z epoki Księstwa Warszawskiego. 5. Pułk Jazdy Francusko-Galicyjskiej powstał 8 czerwca 1809 r. Po włączeniu wojsk francusko-galicyjskich do armii polskiej 5. Pułk został przemianowany na 12. Pułk Ułanów, używając na pamiątkę barw czerwono-biało-niebieskich.

  Ponowne odtworzenie pułku nastąpiło w czasie powstania listopadowego. Oddziały partyzanckie połączone z wojskami regularnymi tworzyły w Czabiszkach 12. Pułk Ułanów. Po raz trzeci w swojej historii pułk odrodził się w czasach II Rzeczypospolitej w lutym 1919 r. Powstała 1. Chorągiew Kirasjerów Polskich, która po połączeniu z Polakami wydzielonymi z 11. Dywizji Kawalerii rosyjskiej została przemianowana na 1. Dywizjon Pułku Kirasjerów Polskich. 25 października 1919 r. pułk uzyskał oficjalny tytuł Ułanów Podolskich, a od 27 października do 10 lutego wziął udział zajmowaniu Pomorza oraz zaślubinach z morzem. W kampanii przeciw Rosji Sowieckiej w roku 1920 pułk działał pod rozkazami gen. Sawickiego w 3. Brygadzie Jazdy.

  W pościgu za konną armią Budionnego pułk zdobył miejscowość Łaszczów. W latach międzywojennych pułk stacjonował w Białokrynicy pod Krzemieńcem. W czasie mobilizacji 1939 roku pułk został włączony w skład Wołyńskiej Brygady Kawalerii i brał udział we wrześniowych bitwach pod Mokrą, w lasach Łobodna, pod Cyrusową Wolą, Cyganką. Zalążkiem 12. Pułku Ułanów Podolskich w 2. Korpusie był Szwadron Przyboczny Dowódcy PSZ. W maju 1943 r. pułk został przydzielony do 3. Dywizji Strzelców Karpackich i na mocy rozkazu dowódcy APW i otrzymał nazwę 12. Podolski Pułk Rozpoznawczy, a w grudniu nastąpiła ostateczna zmiana w nazwie na 12. Pułk Ułanów Podolskich. 6 maja 1947 r. został rozwiązany.

  Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  Afisze

  Więcej od autora

  WSB w Gorzowie Wielkopolskim — od zarządzania po prawo kanoniczne

  Leszek Wątróbski: Wyższa Szkoła Biznesu funkcjonuje od ponad 25 lat i powstała z przekształcenia szkoły policealnej… Anna Czekirda: Jesteśmy najstarszą uczelnią niepubliczną w województwie lubuskim i tak naprawdę najstarszą samodzielną uczelnią w Gorzowie (choć od około pół wieku jest tu...

  Największy cmentarz wojenny w Polsce

  Spoczywa na nim ponad 100 tys. osób — z których 80 proc. pochowanych to cywile. Są również groby żołnierzy powstania — ok. 8–10 tys. oraz ofiar lat okupacji niemieckiej z lat 1939–1945 — m.in.: żołnierzy kampanii wrześniowej z 1939...

  Miejsce, w którym III Rzesza tworzyła broń i wystrzeliła pierwszą rakietę w kosmos [Z GALERIĄ]

  Peenemünde to w czasie ostatniej wojny światowej wojskowy ośrodek badawczy — jeden z najbardziej nowoczesnych ośrodków technologii na świecie. W październiku 1942 r. udało się w nim, po raz pierwszy na świecie, wystrzelić rakietę w kosmos. W sąsiednim zakładzie...

  Dwukrotnie niszczony – kościół św. Anny w Warszawie

  Kościół dwukrotnie niszczony, przetrwał Budowę świątyni rozpoczęto po 1454 r. w stylu gotyckim. Fundatorką budowanej po pożarze w 1515 r. nowej świątyni była księżna Anna Radziwiłłówna. Później wielokrotnie przebudowywany (1518–1533, ok. 1620 i 1660–1667). Zniszczeniu podczas wojny uległ dach, ocalały...