Więcej

  Jakie kroki należy wykonać przy renowacji budynku mieszkalnego?

  Na Litwie od 2013 r. ponad 3,5 tysiąca mieszkańców bloków skorzystało z programu ich renowacji (modernizacji). Widząc korzystne przykłady, coraz więcej mieszkańców decyduje się również spróbować korzyści płynących z renowacji. Co jest ważne, aby ją rozpocząć i zrealizować?

  Czytaj również...

  Renowacja może być zainicjowana przez samych mieszkańców, w którym to przypadku za proces staje się odpowiedzialny zarządca budynku. Może to być zarówno przewodniczący wspólnoty, osoba fizyczna reprezentująca wspólnotę mieszkańców lub osoba upoważniona przez firmę zarządzającą budynkiem.

  Proces rozpoczyna się od zebrania właścicieli

  Pierwszym krokiem w kierunku remontu jest zebranie właścicieli mieszkań w budynku mieszkalnym, odnośnie którego omawiane są możliwości modernizacji budynku i udzielane są odpowiedzi na pytania mieszkańców dotyczące remontu.

  Organizator musi powiadomić o zebraniu z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem. Ważne jest, aby pamiętać, że zawiadomienie musi zawierać dane organizatora, datę, godzinę i miejsce spotkania oraz porządek obrad. Zawiadomienie powinno również wskazywać, w jaki sposób właściciele mieszkań mogą uzyskać dostęp do dodatkowych informacji oraz termin składania sugestii i pytań.

  Kwestie finansowania są kluczowe

  Kolejnym ważnym szczegółem, który organizator powinien wyjaśnić podczas spotkania, są warunki finansowe remontu budynku. Mieszkańcy muszą być świadomi, jakie wsparcie może zapewnić państwo, komu przysługuje 100 proc. kompensacji i innych szczegółów finansowania. Po spotkaniu organizator musi sporządzić protokół z podjętych decyzji zgodnie z wymogami prawnymi.

  Aby upewnić się, że mieszkańcy jak najlepiej rozumieją wszystkie finansowe szczegóły spotkania i uzyskać odpowiedzi na wszystkie ważne pytania, można zaprosić przedstawiciela Agencji Zarządzania Projektami Środowiskowymi (APVA) lub nawet specjalistów z instytucji finansowej.

  Zainicjować modernizację może także samorząd

  Samorząd również może zainicjować modernizację bloku mieszkalnego, typując najbardziej energochłonne bloki mieszkalne. Oczywiście samorząd musi powiadomić właścicieli mieszkań w budynku o propozycji renowacji i uzyskać ich zgodę, po czym wyznacza się administratora projektu — organizację non-profit lub inną spółkę podległą samorządowi.

  Zarówno w przypadku inicjatyw mieszkańców, jak i samorządu, modernizacja może rozpocząć się tylko wtedy, gdy zgodzi się na nią 55 proc. właścicieli mieszkań w budynku. Jeśli renowacja jest inicjowana przez mieszkańców, którzy zgodzili się na jej rozpoczęcie, muszą oni wybrać administratora projektu, który jest odpowiedzialny za nadzorowanie postępów wszystkich etapów renowacji oraz za komunikację z wykonawcami, nadzorcami technicznymi, władzami publicznymi i samymi mieszkańcami.

  Tylko projekty spełniające kryteria kwalifikują się do finansowania

  Budynki wielomieszkaniowe z co najmniej trzema mieszkaniami, które zostały zbudowane zgodnie ze specyfikacjami technicznymi obowiązującymi przed 1993 r., kwalifikują się do udziału w programie renowacji (modernizacji) budynków wielomieszkaniowych i wsparcia państwa.

  Ustawa o państwowym wsparciu renowacji (modernizacji) budynków wielomieszkaniowych stanowi, że wsparcie jest przyznawane budynkom, które po renowacji osiągają klasę charakterystyki energetycznej B lub wyższą i które po renowacji oszczędzają co najmniej 40 proc. kosztów energii cieplnej. Obiekty dziedzictwa kulturowego muszą osiągnąć oszczędność energii na poziomie co najmniej 25 proc.

  Do października mieszkańców zachęca się składać wnioski o renowację swojego bloku mieszkalnego, osiągnięcie klasy charakterystyki energetycznej co najmniej A i zmniejszenie zużycia energii cieplnej o co najmniej 40 proc. Eksperci zalecają, aby nie zwlekać.

  Kotryna Grušauskaitė

  Zam. 2084


  Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

  Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  Afisze

  Więcej od autora

  Zbuduj turbinę, zgarnij nagrody. „PGE Turnieju Maszyn Wodnych 2023”

  W celu odpowiedniego przygotowania się do przedsięwzięcia, po raz pierwszy odbywającego się na terenie Litwy, w imieniu Ambasadora RP na Litwie, zapraszamy dyrektorów i nauczycieli placówek oświatowych na spotkanie informacyjno-organizacyjne, które się odbędzie się w piątek, 29 września 2023...

  Gimnazjum im. Władysława Syrokomli w Wilnie zaprasza do wzięcia udziału w akcji „Wileńszczyzna czyta Syrokomlę” 

  https://www.youtube.com/watch?v=IRNeaOo5-18 Szczególnie zapraszamy polskie szkoły na Wileńszczyźnie. Po imprezie prosimy o przysłanie 2-3 zdjęć na adres rastine@sirokomles.vilnius.lm.lt  z krótkim opisem, kto czytał (klasa, szkoła) i jakie utwory. Wysłanie zdjęć do naszego gimnazjum jest zgodą na ich opublikowanie na szkolnej stronie internetowej oraz...

  Startuje plebiscyt „Polak Roku 2023”

  W kolejnej edycji tego popularnego konkursu zachęcamy Czytelników do zgłaszania kandydatów do tego zaszczytnego tytułu za rok 2023. Zgłoszenia prosimy nadsyłać do końca października br. Tradycyjnie plebiscyt ma na celu uhonorowanie osób, które w sposób szczególny zasłużyły się dla polskości na...

  „Rodzina polonijna” w roku 2023 – II edycja

  Założenia konkursu Celem konkursu jest wspieranie współpracy szkół funkcjonujących w systemach oświaty innych państw oraz organizacji społecznych zarejestrowanych za granicą, prowadzących nauczanie języka polskiego i w języku polskim w innych państwach, ze szkołami w Polsce. Konkurs będzie obejmował realizację wspólnych przedsięwzięć...