Więcej

  Dzień Seniora w Solecznikach

  Słuchacze Polskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Solecznikach na zakończenie roku akademickiego otrzymali niespodziewanie piękny podarunek — święto z okazji Dnia Seniora zorganizowane przez redakcję „Głosu Seniora”— Stowarzyszenie MANKO.

  Czytaj również...

  Nasza przyjaźń i współpraca trwa już od 2017 r., kiedy to delegacja Głosu Seniora z Prezesem Łukaszem Salwarowskim na czele pierwszy raz złożyła wizytę w Solecznikach. Odtąd w prawie każdym numerze Głosu Seniora zaczęły się pojawiać artykuły o naszej działalności oraz zdjęcia i teksty słuchaczy biorących udział w konkursach Senior Działkowiec, Zwierzak Lekiem na Samotność, Stylowi Seniorzy i in.

  Na spotkaniu seniorzy uważnie wysłuchali wykładu prezesa Głosu Seniora-Stowarzyszenia MANKO pana Łukasza Salwarowskiego, który bardzo przystępnie naświetlił różnorodne akcje na rzecz zachowania zdrowia i psychicznego komfortu oraz społecznego bezpieczeństwa seniorów. Wskazał również na aktywną współpracę i działalność słuchaczy naszego PUTW, wymienił korzyści z posiadania Ogólnopolskiej Karty Seniora. Wykład został poprowadzony z wykorzystaniem tablic informacyjnych oraz środków audiowizualnych. W dyskusji wiele cennych wiadomości usłyszeliśmy również od członka redakcji Marka Pilcha i innych członków redakcji. Głos zabrali również zaproszeni goście — prezes Stowarzyszenia Polaków Kiejdan pani Irena Duchowska i autor książki „Polskie Uniwersytety Trzeciego Wieku na Litwie” pan Roman Lachowicz.

  Wszyscy otrzymali najnowszy magazyn Głosu Seniora oraz książki
  | Fot. archiwum PUTW

  Po wykładach seniorom zostały wręczone Ogólnopolskie Karty Seniora (edycja polonijna), zaproszenie na X Międzynarodowe Senioralia, które się odbędą 1–2 września 2023 r. w Parku Jordana w Krakowie, a także certyfikaty Ambasadorów Głosu Seniora przyznane w ramach kampanii Głos Seniora Polaków za Granicą zorganizowanej przez Stowarzyszenie MANKO-Głos Seniora. Wręczono je prezesom Polskich UTW na Litwie Jadwidze Sinkiewicz, Irenie Duchowskiej i Antoniemu Jankowskiemu. Wszyscy otrzymali też najnowszy magazyn „Głosu Seniora”, książki „Moje Rajdy Sobiesława Zasady” oraz inne publikacje.

  Czytaj więcej: Uroczysty finał XIV plebiscytu „Polak Roku”

  Certyfikat Ambasadora Głosu Seniora powędrował do pani Jadwigi Sinkiewicz
  | Fot. archiwum PUTW

  Po zakończeniu obrad pan Łukasz Salwarowski zaprosił wszystkich obecnych na obfity poczęstunek. Seniorzy mogli się poczęstować przywiezionymi polskimi specjałami: miodem, ciastami, cukierkami, kiełbaskami i kawą. Słuchacze PUTW w Solecznikach wyrażali serdeczną wdzięczność za okazany im szacunek, za wieloletnią stale doświadczaną przyjaźń, która jeszcze raz zaowocowała tak miłym spotkaniem i podbudowała naszą wytrwałość w zachowaniu i rozwoju polskiego etosu na ojcowiźnie oraz wzbudziła poczucie wdzięczności dla rodaków za ich szczodrość.

  Czytaj więcej: Wycieczki słuchaczy PUTW w Solecznikach śladami Adama Mickiewicza

  Wdzięczni jesteśmy też Kancelarii Prezesa Rady Ministrów RP za dofinansowanie projektu Głosu Seniora w ramach konkursu „Polonia i Polacy za Granicą 2023”.

  „Składam serdeczne podziękowanie Szanownemu Panu Łukaszowi Salwarowskiemu i całemu Zarządowi za dotychczasową owocną współpracę, za dzisiejsze miłe spotkanie i niespodzianki, za zaproszenie do Krakowa na X Międzynarodowe Senioralia. Podziwiam Państwa aktywność, niegasnący optymizm. Jesteście wzorem, jak trzeba działać społecznie. Życzę dalszych sukcesów w podejmowanych inicjatywach, spełnienia marzeń i nieustającej radości z życia” — podsumowała spotkanie pani Prezes Jadwiga Sinkiewicz, a jej słowa obecni potwierdzili burzą oklasków.


  Antoni Jankowski

  Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  Afisze

  Więcej od autora

  Wyjazd delegacji PUTW do Olsztyna

  Na Spotkaniu Integracyjnym byli obecni przedstawiciele z Niemiec, Białorusi, Ukrainy, Rumunii oraz liczna grupa z Litwy — uczestniczyli delegaci z Wilna, Kowna, Kłajpedy, Poniewieża, jak również z Solecznik, Niemenczyna, Święcian i Kiejdan. Spotkanie odbywało się pod hasłem „Miłe cudze kraje,...

  Zadowoleni i pełni wrażeń: uczniowie z „Wilii” na koloniach letnich w Siedlcach

  Dzięki inicjatywie wykładowców Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego oraz Szanownej Pani Dyrektor Zofii Matarewicz, po zawarciu umowy w sprawie organizacji wypoczynku letniego dla dzieci, 43 uczniów oraz 5 opiekunów z „Wilii” mieli okazję spędzić czas na koloniach na terenie Polski, w Siedlcach. Organizatorzy...

  Światowe Senioralia w Krakowie: energicznie, z werwą i radością

  W tym roku zostały zorganizowane przez Stowarzyszenie MANKO. Senioralia są ogromnym przedsięwzięciem, ponieważ wzięło w nich udział ponad 4 tys. uczestników z ponad 100 różnych miejscowości Polski, Litwy, Francji, Austrii, Niemiec i innych krajów. Ponadto po raz pierwszy przybyli na...

  Rozśpiewane „Wilnianki” wystąpiły w Przedborzu i w Turmontach

  Imprezę rozpoczęła dyrektorka Miejskiego Domu Kultury w Przedborzu Małgorzata Błaszczyk, przedstawiciele Towarzystwa im. Marii Konopnickiej Zarząd Główny w Warszawie oraz Zarządu Oddziału w Górach Mokrych. Zespoły „Borowianka” i „Jezioranka” Na festiwalowej scenie pojawiły się także zespoły „Borowianka” z Wilna (kierownik Kazimierz...