Więcej

  Szlakiem powstańczym w pełnej zadumie o poświęceniu dla ojczyzny

  Podczas realizacji projektu „Ponad Granicami — polskie wydarzenia środowiskowe” prowadzonego przez Stowarzyszenie Odra-Niemen, finansowanego ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu „Polonia i Polacy za Granicą”, członkowie Polskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Solecznikach 21 sierpnia udali się na kolejną wyprawę, zwiedzając miejsca związane z Powstaniem Styczniowym. Tym razem była to Puszcza Rudnicka, Wilno, Nowe Święciany, Turmonty.

  Czytaj również...

  Na wjeździe do puszczy od strony Rudnik, nad brzegiem Mereczanki, jest pomnik poświęcony poległym powstańcom 1863 r. Seniorzy zapalili znicze przy drewnianej rzeźbie, na której w języku litewskim i polskim widnieje napis: „Za wolność naszą i waszą”. Pomodlili się za poległych. Krystyna Sławińska, wspaniała przewodniczka po Puszczy Rudnickiej, opowiedziała seniorom, że Rudniki, Sendków, Zygmunciszki, Mamowo i Macele — to miejscowości związane z walką narodowowyzwoleńczą na Litwie w okresie Powstania Styczniowego. W pobliżu tych miejscowości toczyły się bitwy i potyczki powstańców z carskim wojskiem od wiosny do jesieni 1863 r. W puszczy walczyły oddziały dowódców: Ludwika Narbutta, Jana Sędka, Aleksandra Stabrowskiego, Feliksa Wysłoucha. Dziś miejsca tych walk znaczą cmentarze i samotne mogiły w Puszczy Rudnickiej.

  Czytaj więcej: Powstaną filmy o powstaniu styczniowym na Litwie i Łotwie

  Seniorzy zwiedzili kaplicę na cmentarzu na Rossie, gdzie spoczywają szczątki poległych przywódców i uczestników Powstania Styczniowego
  | Fot. archiwum PUTW

  Na cmentarzu poległych powstańców w Starych Macelach słuchacze PUTW zapalili znicze i pomodlili się za dusze zmarłych. Dalsza trasa prowadziła do Wilna. Seniorzy zwiedzili kaplicę na cmentarzu na Rossie, gdzie spoczywają szczątki poległych przywódców i uczestników powstania straconych na placu Łukiskim w Wilnie, a następnie przez władze carskie po kryjomu złożone na Górze Zamkowej. Podczas prac archeologicznych w styczniu 2017 r. odnaleziono szczątki 20 powstańców, w tym dowódców — Zygmunta Sierakowskiego i Konstantego Kalinowskiego. 22 listopada 2019 r. odbyła się uroczystość, podczas której trumny ze szczątkami powstańców były ustawione w katedrze w Wilnie. Odbyła się Msza św. Poświęcone trumny zostały następnie złożone w kaplicy cmentarnej na Starej Rossie. Seniorzy oddali hołd powstańcom, zapalając znicze i modląc się.

  Czytaj więcej: Wędrówki ulicami wileńskimi: Kalinowski — niezrównany spiskowiec

  Powstańcy styczniowi aktywnie działali również na ziemi święciańskiej. Słuchacze PUTW w Solecznikach wyruszyli więc do Nowych Święcian. W Domu Polskim na seniorów już czekali członkowie PUTW, na czele z prezes Danutą Giedrienė. Dyrektor Domu Polskiego, Edward Jedziński, opowiedział o działalności placówki, w której mieści się też szkółka niedzielna. Pani Wanda Gołubiewa opowiedziała o poświęcaniu swojego wolnego czasu na pracę z dziećmi, które chcą nauczyć się języka polskiego.

  Po krótkim spotkaniu przy kawie słuchacze uniwersytetów razem udali się do miejsc związanych z Powstaniem Styczniowym w Puszczy Łabonarskiej. W pobliżu wsi Antoledzie (lit. Antaliedė) 21 maja 1863 r. oddział Albertyńskiego (ps. Albertus) stoczył ostatnią zwycięską bitwę. Trzykrotnie Rosjanie próbowali zdobyć obóz powstańców, lecz nieprzyjaciel z powodu błota musiał ratować się ucieczką. W tej potyczce zginęło 13 powstańców, 5 zostało rannych, 8 trafiło do niewoli. Do dziś przetrwały dwie sąsiadujące ze sobą mogiły powstańcze. W jednym grobie znajdują się zwłoki dwóch powstańców (prawdopodobnie dowódców), w drugim — 11 powstańców. Tablica na grobie głosi: „Tu spoczywa 11 bohaterów powstańców, którzy w obronie wolności ojczyzny polegli w 1863 r.”. Seniorzy zapalili znicze, odmówili Anioł Pański. W taki sposób oddali hołd powstańcom.

  Uczestnicy wycieczki pożegnali się ze swoimi przyjaciółmi z Nowych Święcian i udali się do Turmontów. To miasteczko na północnym wschodzie Litwy w rejonie jezioroskim, w pobliżu granicy z Łotwą. To miejscowość wielojęzyczna, w której mieszkają: Polacy, Litwini, Łotysze, Białorusini, Rosjanie. W centrum kultury, które mieści się w budynku byłej szkoły, na uczestników wycieczki już czekała prezes jezioroskiego Rejonowego Oddziału Związku Polaków na Litwie, pani Teresa Narkevičienė. Opowiedziała ona o działalności członków ZPL, którzy organizują zarówno święta, jak też upamiętniają ważne daty historyczne, dbają o miejsca pamięci. Co roku organizują Festiwal Piosenki Polskiej „Trzymajmy się razem”, na który zapraszają polskie zespoły z Wilna, Święcian, Jaszun, Wisagini. Mają też swój zespół „Srebrne Pasemko”.

  Słuchacze PUTW przy grobie pochowanych Polaków w Bartkiszkach, którzy zostali zamordowani 26 lipca 1941 r.
  | Fot. archiwum PUTW

  Po sytym obiedzie, o który zadbały pani Teresa i pani Wiera Pupel, seniorzy wspólnie odwiedzili zamknięty polski cmentarz w Bogdaniszkach. Pani Teresa potrafiła z miejscowym starostą dogadać się, aby cmentarz został doprowadzony do porządku — wykarczowano krzaki, uprzątnięto teren. Członkowie ZPL w Turmontach opiekują się też grobem pochowanych Polaków w Bartkiszkach, którzy zostali zamordowani 26 lipca 1941 r. przez kolaborujących z niemieckimi władzami okupacyjnymi litewskich policjantów. Po wspólnej modlitwie za dusze spoczywających słuchacze PUTW pożegnali się ze swoimi przyjaciółmi i wyjechali do domu w pełnej zadumie o bohaterskich czynach powstańców, o ich patriotyzmie, poświęceniu się w imię ojczyzny.

  Pragnę w imieniu wycieczkowiczów oraz swoim osobistym podziękować za sponsorowanie wycieczki Stowarzyszeniu Odra-Niemen i Kancelarii Prezesa Rady Ministrów PL. Wyrażam też podziw dla naszych przyjaciół z Nowych Święcian, Turmontów z powodu aktywności w pielęgnowaniu śladów materialnych pamięci narodowej oraz serdeczną wdzięczność za miłe spotkanie.


  Jadwiga Sinkiewicz,
  prezes PUTW w Solecznikach

  Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  Afisze

  Więcej od autora

  Wyjazd delegacji PUTW do Olsztyna

  Na Spotkaniu Integracyjnym byli obecni przedstawiciele z Niemiec, Białorusi, Ukrainy, Rumunii oraz liczna grupa z Litwy — uczestniczyli delegaci z Wilna, Kowna, Kłajpedy, Poniewieża, jak również z Solecznik, Niemenczyna, Święcian i Kiejdan. Spotkanie odbywało się pod hasłem „Miłe cudze kraje,...

  Zadowoleni i pełni wrażeń: uczniowie z „Wilii” na koloniach letnich w Siedlcach

  Dzięki inicjatywie wykładowców Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego oraz Szanownej Pani Dyrektor Zofii Matarewicz, po zawarciu umowy w sprawie organizacji wypoczynku letniego dla dzieci, 43 uczniów oraz 5 opiekunów z „Wilii” mieli okazję spędzić czas na koloniach na terenie Polski, w Siedlcach. Organizatorzy...

  Światowe Senioralia w Krakowie: energicznie, z werwą i radością

  W tym roku zostały zorganizowane przez Stowarzyszenie MANKO. Senioralia są ogromnym przedsięwzięciem, ponieważ wzięło w nich udział ponad 4 tys. uczestników z ponad 100 różnych miejscowości Polski, Litwy, Francji, Austrii, Niemiec i innych krajów. Ponadto po raz pierwszy przybyli na...

  Rozśpiewane „Wilnianki” wystąpiły w Przedborzu i w Turmontach

  Imprezę rozpoczęła dyrektorka Miejskiego Domu Kultury w Przedborzu Małgorzata Błaszczyk, przedstawiciele Towarzystwa im. Marii Konopnickiej Zarząd Główny w Warszawie oraz Zarządu Oddziału w Górach Mokrych. Zespoły „Borowianka” i „Jezioranka” Na festiwalowej scenie pojawiły się także zespoły „Borowianka” z Wilna (kierownik Kazimierz...