Więcej

  W rejonie wileńskim wzmacniana jest edukacja włączająca

  Rada Samorządu Rejonu Wileńskiego zaakceptowała uchwałę, by od 1 września w Gimnazjum im. Giedymina w Niemenczynie i w Gimnazjum „Ryto” w Rudominie były utworzone dodatkowe etaty dla otwartych klas 5, w których edukacja włączająca będzie prowadzona według modelu mobilnej edukacji włączającej.

  Czytaj również...

  Edukacja dzieci i wsparcie oświatowe będą realizowane nie tylko w klasie ogólnokształcącej, lecz także w innych środowiskach, odpowiadających potrzebom edukacyjnym uczniów.

  – Musimy stworzyć warunki włączania uczniów z różnymi potrzebami edukacyjnymi do szkół rejonu wileńskiego, zapewniając edukację dostosowaną do możliwości wszystkich dzieci. Jednym z priorytetów działalności edukacyjnej naszego samorządu jest rozwój i wzmacnianie środowiska edukacyjnego sprzyjającego integracji uczniów. Dlatego cieszę się, że rada zatwierdziła tę decyzję – mówi mer rejonu wileńskiego Robert Duchniewicz.

  Administracja Samorządu wzięła udział w konkursie na wybór projektów dotyczących utworzenia różnorodnych grup uczniów, klas i organizacji w nich edukacji, zgodnie z Instrumentem postępu działania „Tworzenie i wdrażanie modeli organizacji edukacji włączającej, umożliwiających naukę uczniów z dużymi i bardzo dużymi PES wg programu Ministerstwa Oświaty, Nauki i Sportu” na lata 2021–2030 w szkołach ogólnych. Ten projekt trafił na listę dofinansowanych projektów przez budżet państwa.

  W okresie realizacji projektu od 1 września 2023 r. do 31 sierpnia 2025 r. na realizację wybranego modelu organizacji oświaty w samorządzie przeznaczono prawie 196 tys. euro.

  Na kolejne dwa lata szkolne w Gimnazjum im. Giedymina w Niemenczynie i w Gimnazjum „Ryto” w Rudominie przydzielono dodatkowe etaty asystentów nauczyciela i pół etatu drugiego nauczyciela. Mając to na uwadze, uczniowie kształcący się w klasach otwartych zyskają możliwość zapewnienia większego wsparcia związanego ze „wzniesieniem rusztowań” (lit. pastoliavimas, czyli pomagania uczniowi, ale nie uczenia się za niego), pogodzenia osobistych celów edukacyjnych dzieci z celami edukacyjnymi klasy, a także zostaną stworzone korzystniejsze warunki edukacyjne.

  Po zakończeniu projektu przewiduje się kontynuację tych działań przez czas nieokreślony.


  Artykuł opublikowany w wydaniu magazynowym „Kuriera Wileńskiego” Nr 35 (101) 02-08/09/2023

  Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  Afisze

  Więcej od autora

  Dzienne Centrum Dziecięce „Svajonė” świętuje otwarcie w nowym miejscu

  Dziecięce centrum dzienne w nowym pomieszczeniu działa już od końca maja. Przed 1 września mer Robert Duchniewicz, kierownik Wydziału Opieki Społecznej dla Rodziny i Dziecka Krystyna Malinowska, kierownik Wydziału Komunikacji Społecznej i Stosunków Międzynarodowych Jolanta Gulbinowicz, st. specjalistka Wydziału...

  Samorząd Rejonu Wileńskiego podpisał umowę o współpracy z Wileńskim Uniwersytetem Technicznym im. Giedymina

  Jesteśmy zorientowani na współpracę ze szkołami wyższymi Litwy. Zamierzamy współpracować także z innymi uczelniami, bo każda ma swoją mocną dziedzinę: kształcenie nauczycieli, administracja publiczna, prawo i inne. Uniwersytet Vilnius Tech jest silny w dziedzinie nauk ścisłych, architektury i industrii...

  Samorząd Rejonu Wileńskiego rozpoczyna prace nad strategicznym planem rozwoju

  „Celem przygotowywanego przez Samorząd Rejonu Wileńskiego strategicznego planu rozwoju na lata 2024–2032 jest stworzenie korzystniejszych warunków dla rozwoju przedsiębiorczości, powiększenie ekonomicznej konkurencyjności rejonu i promowania atrakcyjności inwestycyjnej, poprawy jakości i dostępności usług publicznych. Mamy nadzieję, że przygotowywany ważny, długoterminowy...

  Za dobre osiągnięcia w nauce – premie pieniężne

  Projekt przewiduje, że dla uczniów klas 5–12 szkół rejonu wileńskiego za doskonałe roczne oceny (10 pkt) ze wszystkich przedmiotów nauczania będzie przyznawana premia w wysokości 500 euro. Dodatkowo dla absolwentów przewidziano premie w wysokości 250 euro za każde uzyskane...