Więcej

  W Rukojniach powstała nowa przestrzeń rekreacyjna

  Samorząd Rejonu Wileńskiego zrealizował działania w ramach projektu „Uporządkowanie wiejskiej przestrzeni publicznej w celu dostosowania jej do potrzeb wypoczynkowych mieszkańców wsi Rukojnie, gminy Rukojnie rej. wileńskiego”. Uporządkowano teren wiejskiego parku dla biernego i aktywnego wypoczynku mieszkańców.

  Czytaj również...

  To jeszcze jeden projekt mający na celu poprawę jakości życia na obszarach wiejskich rejonu, stworzenie atrakcyjnego i komfortowego środowiska wypoczynku i rekreacji. Po realizacji projektu ten obszar wiejski stał się nie tylko bardziej malowniczy, ale i bardziej żywy. Ważne, że z wyników mogą cieszyć się mieszkańcy w różnym wieku, rodziny – mówi mer rejonu wileńskiego Robert Duchniewicz.

  W trakcie realizacji działań projektowych na działce o powierzchni 123 akrów we wsi Rukojnie urządzono przestrzeń publiczną do wypoczynku i sportu. Na terenie została wybudowana zadaszona scena plenerowa z ławkami dla widzów, gdzie mieszkańcy będą mieli odpowiednie warunki do organizowania i uczestniczenia w imprezach plenerowych. Wytyczono ścieżki dla pieszych, wzdłuż których ustawiono ławki parkowe i kosze na śmieci, zamontowano stojaki na rowery i oświetlenie terenu.

  Mali mieszkańcy cieszą się zajęciami na nowym placu zabaw z drabinkami, huśtawką i ślizgawką. Obok urządzono placyk sportowy z urządzeniami do ćwiczeń na świeżym powietrzu. Cała działka jest ładnie zazieleniona. 29 września planowane jest uroczyste otwarcie przestrzeni i prezentacja projektu.

  Projekt finansowany jest ze środków funduszy strukturalnych Unii Europejskiej, budżetów państwa i rejonu wileńskiego. Całkowita wartość projektu sięga ponad 240 tys. euro. Prace realizował wykonawca ZSA „A&T Statyba”.


  Artykuł opublikowany w wydaniu magazynowym „Kuriera Wileńskiego” Nr 38 (110) 23-29/09/2023

  Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  Afisze

  Więcej od autora

  W Samorządzie Rejonu Wileńskiego odbyła się akcja bezpłatnego krwiodawstwa

  Podczas akcji krew oddało 28 osób, w tym kilka osób, które oddały krew nie po raz pierwszy.  – Cieszę się, że pracownicy samorządu chętnie włączyli się w akcję i pomogli potrzebującym krwi. Im więcej będzie dawców, tym większe szanse na...

  Samorząd Rejonu Wileńskiego zdobył odznakę Rady Europy za doskonałe zarządzanie demokratyczne 

  W tym roku Samorząd Rejonu Wileńskiego po raz pierwszy wyraził chęć udziału w projekcie „Wdrożenie zasad dobrego rządzenia na Litwie”, realizowanego przez Centrum Eksperckie Dobrego Rządzenia Rady Europy i Ministerstwo Spraw Wewnętrznych RL. Mieszkańcy samorządu, radni i pracownicy administracji samorządu,...

  W Rudominie odbyła się otwarta dyskusja na temat różnorodności kulturowej Litwy

  Zgromadzonych powitał mer Robert Duchniewicz. Jako przedstawiciel wielokulturowego regionu i wspólnoty narodowej podkreślił znaczenie wspólnoty i potrzebę łączenia aspektów różnorodności kulturowej w wizji przyszłości. – Cieszę się, że ta dyskusja toczy się w bogatym, wielokulturowym rejonie wileńskim, że możemy...

  Ważne zagadnienia infrastruktury drogowej podczas wizyty ministra transportu w rejonie wileńskim

  Najwięcej uwagi poświęcono omówieniu możliwości finansowania odcinków dróg lokalnych z Programu Utrzymania i Rozwoju Dróg. Rozmawiano także o budowie pawilonów oczekiwania dla pasażerów na drogach o znaczeniu państwowym, konieczności uproszczenia procedury przyjętej przez Dyrekcję Dróg, która umożliwiłaby samorządowi w...