Więcej

  W rejonie wileńskim usługi socjalne będzie świadczyć więcej specjalistów

  Rada Samorządu Rejonu Wileńskiego ostatecznie zaaprobowała propozycję zwiększenia liczby pracowników we Wspólnotowym Ośrodku Usług Socjalnych Gminy Czarny Bór. Dodatkowo zostanie utworzonych 25 etatów. Celem tej decyzji jest zapewnienie większej liczbie mieszkańców rejonu dostępu do zintegrowanych usług pomocy i opieki dziennej w domu danej osoby.

  Czytaj również...

  Według wicemera rejonu wileńskiego Algisa Vaitkevičiusa samorząd musi dbać o to, aby usługi socjalne były dostępne i świadczone dla wszystkich osób, które ich potrzebują. – Zapotrzebowanie na usługi socjalne w rejonie jest ogromne. Do tej pory brakowało specjalistów. Cieszę się, że rada przyjęła tę decyzję. Teraz będziemy mogli zwiększyć dostępność usług socjalnych dla mieszkańców rejonu – mówi A. Vaitkevičius.

  Biorąc pod uwagę stale rosnącą liczbę osób pragnących skorzystać z usług socjalnych, podjęto decyzję o utworzeniu dodatkowych 25 etatów we Wspólnotowym Ośrodku Usług Socjalnych w Czarnym Borze (w ośrodku będą łącznie 93 etaty). Na utrzymanie nowych etatów przewidziano dodatkowo 32,2 tys. euro miesięcznie ze środków budżetu samorządu.

  Takie zwiększenie maksymalnej liczby etatów pozwoli placówce spełnić wymagania dotyczące zezwolenia na sprawowanie opieki socjalnej i zwiększyć liczbę usługobiorców do 100 osób, w tym 10 dzieci. W celu zapewnienia sprawnego i wysokiej jakości świadczenia usług planuje się dodatkowo zatrudnienie opiekunów indywidualnych/asystentów pielęgniarskich, pracownika socjalnego i pielęgniarki praktyki ogólnej.

  Czytaj więcej: W Wilnie i Czarnym Borze uczczono braci Mackiewiczów


  Artykuł opublikowany w wydaniu magazynowym „Kuriera Wileńskiego” Nr 45 (130) 11-17/11/2023

  Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  Afisze

  Więcej od autora

  W Awiżeniach uroczyście zaprezentowano heraldyczne symbole miejscowości 

  Święto tradycyjnie rozpoczęło się wspólną modlitwą i poświęceniem symboli heraldycznych. Uczestniczący w uroczystości mer rejonu wileńskiego Robert Duchniewicz cieszył się z kolejnej ważnej uroczystości dla rejonu. Mer podkreślił, że nowa heraldyka będzie znaczącą tożsamością Awiżeń, które będą reprezentować je...

  W Samorządzie Rejonu Wileńskiego odbyła się akcja bezpłatnego krwiodawstwa

  Podczas akcji krew oddało 28 osób, w tym kilka osób, które oddały krew nie po raz pierwszy.  – Cieszę się, że pracownicy samorządu chętnie włączyli się w akcję i pomogli potrzebującym krwi. Im więcej będzie dawców, tym większe szanse na...

  Samorząd Rejonu Wileńskiego zdobył odznakę Rady Europy za doskonałe zarządzanie demokratyczne 

  W tym roku Samorząd Rejonu Wileńskiego po raz pierwszy wyraził chęć udziału w projekcie „Wdrożenie zasad dobrego rządzenia na Litwie”, realizowanego przez Centrum Eksperckie Dobrego Rządzenia Rady Europy i Ministerstwo Spraw Wewnętrznych RL. Mieszkańcy samorządu, radni i pracownicy administracji samorządu,...

  W Rudominie odbyła się otwarta dyskusja na temat różnorodności kulturowej Litwy

  Zgromadzonych powitał mer Robert Duchniewicz. Jako przedstawiciel wielokulturowego regionu i wspólnoty narodowej podkreślił znaczenie wspólnoty i potrzebę łączenia aspektów różnorodności kulturowej w wizji przyszłości. – Cieszę się, że ta dyskusja toczy się w bogatym, wielokulturowym rejonie wileńskim, że możemy...