Więcej

  Zespół inicjatywy „Może na Litwę?” pomaga w powrocie do ojczyzny

  Statystyki pokazują, że liczba nowo narodzonych dzieci na Litwie spada, przez co szkoły i przedszkola w regionach są zamykane. Nieuchronnie wpływa to na rynek pracy. Eksperci twierdzą, że starzenie się społeczeństwa i emigracja już teraz wywierają ogromny wpływ na biznes, a problem ten będzie jeszcze bardziej dotkliwy w przyszłości.

  Czytaj również...

  Służba Zatrudnienia uruchomiła inicjatywę „Może na Litwę?”, skierowaną specjalnie do obywateli Litwy mieszkających za granicą. Celem jest rozpowszechnianie jasnych informacji na temat litewskiego rynku pracy, wolnych miejsc pracy, pracodawców i ich oczekiwań. Organizowane są spotkania z członkami społeczności, zrzeszeń przedsiębiorców oraz współpraca z ambasadami litewskimi za granicą w celu zachęcenia do powrotu i omówienia możliwości kariery na Litwie.

  W ciągu ostatnich lat najwięcej emigrantów do kraju powróciło w 2021 r. – 23,7 tys. osób. W 2020 było to 20,8 tys., 2022 – 20,6 tys., 2023 – 17 tys., w I kwartale 2024 r. – 4636 osób. Natomiast najwięcej emigrantów w Służbie Zatrudnienia zarejestrowało się w 2020 r. – 1414 osób, 2021 – 1219, 2022 – 846, 2023 – 951, w I kwartale 2024 r. – 723. 

  Czytaj więcej: Młodzi, zdolni — studiujący emigranci

  Powrót w rodzinne strony

  Po uruchomieniu środków zachęcających do migracji powrotnej Departament Globalnej Litwy Ministerstwa Spraw Zagranicznych stał się jednym z głównych partnerów Służby Zatrudnienia, koordynując kwestie litewskiej diaspory. Od 2024 r. Służba Zatrudnienia rozszerzyła zakres wspólnych działań i dołączyła do kompleksowej platformy informacyjnej stworzonej przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych, aby pomóc osobom planującym powrót i tym, którzy już wrócili, w znalezieniu odpowiednich informacji (galilietuva.lt). Aby przyspieszyć migrację powrotną, Służba Zatrudnienia uruchomiła nowe usługi dla powracających obywateli Litwy.

  – Po powrocie na Litwę emigranci często osiedlają się w swoich rodzinnych regionach. Jednak coraz więcej powracających szuka możliwości integracji w regionach ze względu na silniejszą więź społeczną, możliwości zakładania nowych firm, niższe ceny nieruchomości, lepszy dostęp do usług niż w miastach i inne podobne powody. W I kwartale tego roku 27 osób powracających zostało zatrudnionych na stanowiskach wymagających wysokich kwalifikacji: w Możejkach (5 osób), w Płungianach, rejonie kowieńskim, Szakach, Prenach – po 3 osoby, w Telszach, rejonie olickim – po 2 osoby, w rejonie wileńskim, Jonawie, Birsztanach, Wiłkomierzu, Kłajpedzie, rejonie olickim – po 1 osobie – wylicza w rozmowie z „Kurierem Wileńskim” Milda Jankauskienė, rzeczniczka prasowa Służby Zatrudnienia.

  Minimalna miesięczna płaca na Litwie znalazła się w pierwszej dwudziestce najwyższych na świecie. Od stycznia 2024 r. minimalne wynagrodzenie na Litwie wynosi 924 euro brutto (na rękę 709 euro, czyli o 76 euro więcej niż w 2023 r.). Minimalna stawka godzinowa została podwyższona do 5,65 euro z obecnych 5,14 euro przed opodatkowaniem.

  Problem depopulacji Litwy

  W ciągu ostatnich 30 lat populacja Litwy zmniejszyła się o ponad jedną czwartą. Przewiduje się, że w 2030 r. populacja w wieku produkcyjnym będzie o 14 proc. mniejsza niż obecnie, a w 2050 r. – aż o 35 proc. mniejsza. Litwa szybko się kurczy, mówi się o zbyt niskim wskaźniku urodzeń i starzejącym się społeczeństwie, ale nie robi się nic, aby zachęcić samych Litwinów do zamieszkania tutaj, do zakładania rodzin.

  – Według Badania Opinii Emigrantów, przeprowadzonego przez Służbę Zatrudnienia w 2023 r., jednym z głównych powodów przeprowadzki obywateli Litwy do innego kraju jest poszukiwanie lepszych możliwości finansowych. Aż 57,5 proc. respondentów podało ten powód. Inne powody zostały podane przez mniejszą liczbę respondentów: 9,8 proc. rodaków wyjechało, aby zarobić pieniądze na konkretny cel (zaliczka na zakup mieszkania, na samochód, ślub), 8,8 proc. osób wyjechało do członka rodziny mieszkającego za granicą, 7 proc. – aby wziąć ślub z obcokrajowcem, 6,2 proc. chciało zobaczyć świat i przeżyć przygodę, 4,2 proc. szukało przyszłościowej kariery, a 2 proc. z powodu edukacji/studiów. 1,8 proc. wyraziło niezadowolenie z litewskiego środowiska politycznego, korupcji i rządu, podczas gdy 2,7 proc. wskazało, że byli rozczarowani postawami społeczeństwa wobec ludzi w rodzinnym kraju, postawami pracodawców i pracowników, korzystniejszymi gwarancjami socjalnymi za granicą, brakiem szacunku dla jednostki, sytuacją rodzinną, chorobą lub lepszym klimatem – tłumaczy Milda Jankauskienė.

  Zachęcanie do odwrotnej migracji jest jednym z możliwych rozwiązań problemu niedoboru wysoko wykwalifikowanych pracowników. 55 proc. obywateli Litwy mieszkających za granicą rozważa powrót na Litwę. Wynika to z badania przeprowadzonego wśród emigrantów w 2023 r. W ubiegłym roku 70 proc. klientów Służby Zatrudnienia, którzy wrócili z zagranicy, zostało pomyślnie zintegrowanych z rynkiem pracy, z czego 13 proc. stanowili wysoko wykwalifikowani pracownicy (menedżerowie, młodsi specjaliści i technicy). W tym roku 81 wysoko wykwalifikowanych litewskich emigrantów poszukuje pracy, z czego 42 wskazało, że mogliby zostać zatrudnieni jako specjaliści, 31 jako technicy lub młodsi specjaliści, a 8 jako menedżerowie. Najbardziej poszukiwane zawody to reklama i marketing, produkcja, administracja, praca socjalna, sprzedaż, zarządzanie, księgowość, elektronika, telekomunikacja i fizjoterapia.

  Pracodawcy otwarci na potrzeby pracowników

  Według Ingi Balnanosienė, dyrektor Służby Zatrudnienia, pracodawcy w kraju doceniają potencjał i zalety wysoko wykwalifikowanych Litwinów powracających z zagranicy. – Litwini, którzy pracowali za granicą, często mają bogate międzynarodowe doświadczenie zawodowe i unikalne umiejętności, które mogą być przydatne w różnych sektorach, od rozwoju biznesu, przez handel, po inżynierię. Ekspatrianci mają doskonałą znajomość języków obcych i różnych kultur, co jest szczególnie ważne dla firm pragnących rozwijać stosunki międzynarodowe – mówi Balnanosienė.

  Służba Zatrudnienia i zespół inicjatywy „Może na Litwę?” zorganizowały w kwietniu i maju serię zdalnych wydarzeń zatytułowanych: „Kariera na Litwie – od profesjonalisty do menedżera”. Obywatele mieszkający za granicą byli zaproszeni do wzięcia udziału w działaniach, mieli okazję poznać potrzeby różnych sektorów biznesu. Przedstawiciele firm z branży technologii informatycznych i finansowych, finansów, lotnictwa, medycyny, usług i przemysłu zaprezentowali swoją działalność.

  Większość prezentujących się pracodawców zapewniała, że oferuje pracownikom możliwość pracy hybrydowej, pracy przez część czasu w domu lub nawet w innym kraju, szkolenia i staże, a także możliwości rozwoju kariery.

  Od kilku lat Służba Zatrudnienia aktywnie przyczynia się do promowania migracji powrotnej poprzez świadczenie różnych usług i działań mających na celu pomoc osobom powracającym w integracji z rynkiem pracy. Od początku tego roku każda jednostka obsługi klienta oferuje rozszerzone konsultacje, aby pomóc powracającym w szybszej integracji: co należy zrobić po przyjeździe na Litwę, z jakimi instytucjami należy się skontaktować w konkretnych sprawach na szczeblu miejskim i krajowym.

  WIĘCEJ NIŻEJ | Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  Czytaj więcej: Pracownicy sezonowi już poszukiwani, pracodawcy są gotowi płacić więcej


  Więcej informacji można znaleźć na stronie inicjatywy „Może na Litwę?”: galilietuva.lt


  Artykuł opublikowany w wydaniu magazynowym „Kuriera Wileńskiego” Nr 22 (65) 08-14/06/2024

  Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  Afisze

  Więcej od autora

  Chemiczne zwalczanie kleszczy: więcej szkody dla przyrody i ludzi niż pożytku

  — Usługa ta jest nielegalna na Litwie z kilku powodów. Głównym powodem jest to, że w naszym kraju nie ma zalegalizowanych akarycydów i insektycydów, które mogą być stosowane na terenach otwartych do zwalczania kleszczy. Ponieważ produkty te nie tylko...

  Mieszkańcy Pogir walczą o ochronę zbiorników wodnych

  Niestety, mieszkańcy nie odczuwają wsparcia ze strony władz. Twierdzą, że wręcz przeciwnie, Ministerstwo Środowiska robi wszystko, co w ich mocy, aby chronić interesy właścicieli fabryki. Czy inwestycje mogą być ważniejsze niż zachowanie zasobów naturalnych i czystego powietrza - pytają...

  Kwestie pokoleniowe w miejscu pracy: plusy i minusy

  Dzisiejsza młodzież wchodząca na rynek pracy, a więc osoby do 29. roku życia, jest najbardziej zainteresowana następującymi zawodami (wedle badania): 1655 młodych ludzi wskazało, że chciałoby pracować jako pracownik pomocniczy, 740 jako sprzedawca, 597 jako niewykwalifikowany pracownik produkcji, 587...

  Antyrekord: aż 20 topielców w czerwcu. To więcej niż rok temu

  Jak zachować się nad wodą? Aby uniknąć nieszczęśliwych wypadków, strażacy ostrzegają: zbiorniki wodne są bardzo niebezpieczne. Należy zachować ostrożność w pobliżu zbiorników wodnych, ponieważ utonięcia są często spowodowane niedocenianiem niebezpieczeństw. Dlatego odradzają pływanie i nurkowanie w nieznanych, ustronnych miejscach, gdzie...