Więcej

  17. spotkanie „Zawsze wiernych »Piątce«”

  W minioną niedzielę przy gmachach byłego Gimnazjum nr 5 przy ul. Piaski na Antokolu spotkali się absolwenci tej legendarnej placówki, pierwszej polskiej szkoły powstałej po wojnie.

  Czytaj również...

  Jak zwykle zrobiono wspólne zdjęcie, a potem miały miejsce rozmowy w auli szkolnej dzisiejszej szkoły antokolskiej. W auli zadedykowaliśmy nasze staropolskie 100 lat Irenie Szadurównie z okazji jej pięknego jubileuszu. Pogratulowaliśmy absolwentom promocji 1964 r. w związku z 60-leciem tego wydarzenia.

  Goście naszych spotkań — Renata Cytacka i Krystyna Nausewicz
  | Fot. Marian Dźwinel

  Aula szkolna dla przybyłych stała się źródłem wielu wspomnień. Sylwia Steh, absolwentka roku 1960 oraz jej koledzy klasowi — Paweł Giedroyć i Władysław Podmostko —przypomnieli, jak to ta tej scenie w dawnych latach pod kierunkiem niezapomnianej Pani Marii Czekotowskiej grali w spektaklu Moliera.

  Małżeństwo Margarita i Władysław Szpilewscy są razem od ławy szkolnej. Władysław jest synem naszej niezapomnianej nauczycielki matematyki, Pani Szpilewskiej
  | Fot. Marian Dźwinel

  Omówiono także plany działalności na przyszły rok, z uwzględnieniem jubileuszu 80-lecia gimnazjum — dziś im. Joachima Lelewela — oraz wydanie zbioru poezji nieodżałowanej śp. Jadwigi Bębnowskiej w związku ze zbliżającym się 100-leciem jej urodzin. Wciąż aktualny jest temat opieki nad grobami byłych profesorów.

  Krystyna Adamowicz udziela wywiadu dla TVP Wilno
  | Fot. Marian Dźwinel

  Jak prawie co roku była z nami Renata Cytacka, której działalność na rzecz polskości jest znana i ważna dla polskiego środowiska. Państwo Krystyna i Henryk Nausewiczowie również byli naszymi gośćmi jako wilnianie, dla których wszystko, co polskie, jest ważne.

  Ogromne podziękowanie składamy Marianowi Dźwinelowi, dyrektorowi Muzeum Szkolnictwa na Wileńszczyźnie. O spotkaniu niech nieco opowiedzą migawki z tego święta.

  Paweł Giedroyć i Sylwia Steh mają wiele wspomnień jako koledzy klasowi z promocji 1960 roku
  | Fot. Marian Dźwinel

  Czytaj więcej: Spotkanie 2024 wiernych „Piątce”. 17 lat minęło…


  Krystyna Adamowicz,
  prezes Towarzystwa Absolwentów „Zawsze Wierni »Piątce«”

  Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  Afisze

  Więcej od autora

  Spotkanie 2024 wiernych „Piątce”. 17 lat minęło…

  Wspominając pierwsze spotkanie Zawsze mamy sobie wiele do powiedzenia. Wystarczy przypomnieć to pierwsze spotkanie, w roku 2009, które przeszło nasze najśmielsze oczekiwania. Przybyli absolwenci naszego gimnazjum (bo początkowo po wojnie było to gimnazjum) lat 1946–1957 z różnych zakątków Wileńszczyzny, Polski,...

  Mój rodowód na starych fotografiach: Bazyli Kowalewicz, jego pasja do nauki i uczenia

  Cykl „Mój rodowód na starych fotografiach” ma na celu ożywić stare fotografie, które zawierają wspomnienia o dziadkach, pradziadkach, znajomych, którzy swoje życie powiązali z Wilnem, przedwojennym i nawet wcześniejszym. Na podstawie zdjęć, wybranych ze starych albumów, dowiadujemy się o...

  Mój rodowód na starych fotografiach

  To historia: twoja, moja, naszych Rodziców, Dziadków, Pradziadków. Spróbujmy tę historię ożywić, spróbujmy nadać wagę tym ludziom, którzy byli przed nami, a tamtemu pokoleniu nadać zaszczytne miano „wilnianin z międzywojnia”.  Był to dla Wilna okres bardzo łaskawy. Do naszego odzyskanego...