Rejon wileński – obszarem studenckich spotkań europejskich

Fot. archiwum ASRW
Fot. archiwum ASRW

W dniu 3 czerwca br. w ramach programu „Integracyjne dni studentów Europy. Wilno i rejon wileński” odbyło się spotkanie studentów oraz pracowników Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy na czele z koordynatorem projektu dr Marią Dombrowicz z wicemerem Samorządu Rejonu Wileńskiego Janem Gabrielem Mincewiczem oraz sekretarzem Rady Samorządu Renatą Cytacką.

Podczas spotkania przedstawiciele władzy Samorządu opowiedzieli o rejonie wileńskim, przedstawili problemy, z którymi boryka się polska mniejszość narodowa, m.in. sytuację oświatowo-kulturową na Wileńszczyźnie. Omówiono możliwości dalszej współpracy pomiędzy Samorządem a Uniwersytetem. Goście z kolei zaprezentowali dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze regionu kujawsko-pomorskiego, a także przedsięwzięcia w zakresie wykorzystania środków europejskich dla rozwoju regionu w dziedzinie kultury, edukacji, ochrony środowiska i turystyki. Goście z Bydgoszczy przedstawili perspektywy adaptacji „wiosek tematycznych”, które są bardzo popularne na Zachodzie. W czasie spotkania omówiono wstępnie plany na projektowanie „wiosek tematycznych” w rejonie wileńskim.

Fot. archiwum ASRW
Fot. archiwum ASRW

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Zakład Geografii Turystyki jest koordynatorem projektu „Integracyjne dni studentów Europy”. Zorganizowane w 2008 r. Dni odbyły się z udziałem studentów z Litwy, Czech i Bułgarii. Podczas Dni propagowano hasło Komisji Europejskiej pt.: „Jedność Europy w różnorodności jej kultur”, zaprezentowano walory Bydgoszczy i regionu kujawsko-pomorskiego oraz nawiązano kontakty w zakresie wymiany studentów i staży zawodowych. W tym roku, w okresie od 29 maja do 4 czerwca, obszarem spotkań europejskich było Wilno i rejon wileński. W ramach programu studenci oraz pracownicy Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy spotkali się również ze studentami Uniwersytetu Wileńskiego i przedstawicielami władz uczelni (rozmowy o wymianie studentów w ramach staży zawodowych ze środków europejskich), zwiedzili Wilno i rejon wileński.

Fot. archiwum ASRW
Fot. archiwum ASRW

Podczas swego pobytu goście również zapoznali się z walorami turystycznymi i kulturowymi Wileńszczyzny. W rejonie wileńskim goście zwiedzili dworek Marszałka Józefa Piłsudskiego w Pikieliszkach, Muzeum Etnograficzne Wileńszczyzny w Niemenczynie, Izbę Palm i Użytku Codziennego w Ciechanowiszkach, Mejszagołę.
Współpraca pomiędzy Samorządem a uniwersytetami jest konstruktywna i owocna. Już 20 czerwca br. do rejonu wileńskiego przybywa grupa studentów w celu odbycia praktyk studenckich w Muzeum Etnograficznym w Niemenczynie. Uwieńczeniem praktyk ma być wydanie opracowań naukowych z zakresu dziedzictwa kulturowego Wileńszczyzny. Studenci również odbędą praktyki w redakcjach „Tygodnika Wileńszczyzny” i „Kuriera Wileńskiego”.