Więcej

  Rejon wileński – obszarem studenckich spotkań europejskich

  Czytaj również...

  Fot. archiwum ASRW
  Fot. archiwum ASRW

  W dniu 3 czerwca br. w ramach programu „Integracyjne dni studentów Europy. Wilno i rejon wileński” odbyło się spotkanie studentów oraz pracowników Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy na czele z koordynatorem projektu dr Marią Dombrowicz z wicemerem Samorządu Rejonu Wileńskiego Janem Gabrielem Mincewiczem oraz sekretarzem Rady Samorządu Renatą Cytacką.

  Podczas spotkania przedstawiciele władzy Samorządu opowiedzieli o rejonie wileńskim, przedstawili problemy, z którymi boryka się polska mniejszość narodowa, m.in. sytuację oświatowo-kulturową na Wileńszczyźnie. Omówiono możliwości dalszej współpracy pomiędzy Samorządem a Uniwersytetem. Goście z kolei zaprezentowali dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze regionu kujawsko-pomorskiego, a także przedsięwzięcia w zakresie wykorzystania środków europejskich dla rozwoju regionu w dziedzinie kultury, edukacji, ochrony środowiska i turystyki. Goście z Bydgoszczy przedstawili perspektywy adaptacji „wiosek tematycznych”, które są bardzo popularne na Zachodzie. W czasie spotkania omówiono wstępnie plany na projektowanie „wiosek tematycznych” w rejonie wileńskim.

  Fot. archiwum ASRW
  Fot. archiwum ASRW

  Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Zakład Geografii Turystyki jest koordynatorem projektu „Integracyjne dni studentów Europy”. Zorganizowane w 2008 r. Dni odbyły się z udziałem studentów z Litwy, Czech i Bułgarii. Podczas Dni propagowano hasło Komisji Europejskiej pt.: „Jedność Europy w różnorodności jej kultur”, zaprezentowano walory Bydgoszczy i regionu kujawsko-pomorskiego oraz nawiązano kontakty w zakresie wymiany studentów i staży zawodowych. W tym roku, w okresie od 29 maja do 4 czerwca, obszarem spotkań europejskich było Wilno i rejon wileński. W ramach programu studenci oraz pracownicy Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy spotkali się również ze studentami Uniwersytetu Wileńskiego i przedstawicielami władz uczelni (rozmowy o wymianie studentów w ramach staży zawodowych ze środków europejskich), zwiedzili Wilno i rejon wileński.

  Fot. archiwum ASRW
  Fot. archiwum ASRW

  Podczas swego pobytu goście również zapoznali się z walorami turystycznymi i kulturowymi Wileńszczyzny. W rejonie wileńskim goście zwiedzili dworek Marszałka Józefa Piłsudskiego w Pikieliszkach, Muzeum Etnograficzne Wileńszczyzny w Niemenczynie, Izbę Palm i Użytku Codziennego w Ciechanowiszkach, Mejszagołę.
  Współpraca pomiędzy Samorządem a uniwersytetami jest konstruktywna i owocna. Już 20 czerwca br. do rejonu wileńskiego przybywa grupa studentów w celu odbycia praktyk studenckich w Muzeum Etnograficznym w Niemenczynie. Uwieńczeniem praktyk ma być wydanie opracowań naukowych z zakresu dziedzictwa kulturowego Wileńszczyzny. Studenci również odbędą praktyki w redakcjach „Tygodnika Wileńszczyzny” i „Kuriera Wileńskiego”.

  Afisze

  Więcej od autora

  Bezpieczeństwo mieszkańców w ramach planowanej reorganizacji policji

  Na początku spotkania komisarz generalny Policji Litewskiej Renatas Požėla wraz z zastępcą Arūnasem Paulauskasem przedstawili planowaną reorganizację systemu policji. Planowane jest, że w 2024 r. organy policji zostaną scalone w jeden podmiot prawny, a zamiast obecnych dziesięciu komisariatów okręgowych...

  Prace nad wzniesieniem dobudówki w polskim gimnazjum w Bezdanach

  W dwupiętrowej dobudówce, oprócz sali sportowej, znają się: szatnia, prysznic, toalety, pokój nauczycielski oraz scena. Dobudówkę zaprojektowano od strony boiska sportowego z osobnym wejściem i dojazdem, wybudowanie sali wpłynie na większą aktywność środowiska polskiego, zapewnienie miejsca na zajęcia nie...

  IV Targi Edukacyjne Szkół Polskich na Litwie „100 barw”

  Polska szkoła zawsze była, jest i będzie najlepszym miejscem dla dziecka. W szkole polskiej jest bezpiecznie i dobrze. Dzieci czują się komfortowo – powiedział Józef Kwiatkowski, prezes Stowarzyszenia Nauczycieli Szkół Polskich na Litwie „Macierz Szkolna”, otwierając targi. Wśród uczestników targów...

  Uroczystość z okazji 200-lecia kościoła w Suderwie

  Uroczystą mszę św. w językach polskim i litewskim celebrował biskup pomocniczy archidiecezji wileńskiej Darius Trijonis. Nabożeństwo koncelebrowali: ks. Kęstutis Masevičius proboszcz suderwskiej parafii, dziekan dekanatu kalwaryjskiego ks. Jerzy Witkowski, ks. Ronald Kuźnicki z parafii bł. Jerzego Matulewicza w Wilnie...