Więcej

  Inauguracja roku akademickiego w Filii UwB w Wilnie

  Czytaj również...

  Fot. autor
  Po raz pierwszy studenci będą w tym roku akademickim bronić prac licencjackich Fot. Daniel Stankiewicz

  220 nowych studentów przestąpiło w niedzielę, 4 października, w Domu Kultury Polskiej w Wilnie progi wileńskiej Filii Uniwersytetu w Białymstoku (UwB). 85 studentów będzie studiować informatykę, a 135 — ekonomię. Obecnie na wileńskiej filii UwB studiuje około 450 osób.

  „Podjęliśmy wielki trud — teraz wiemy już, jaka to odpowiedzialność. Wydaje mi się, że teraz jest okres najważniejszy, gdyż mamy już pełną gamę studentów” — tymi słowami rozpoczął swoje przemówienie Jego Magnificencja Rektor UwB prof. dr hab. Jerzy Nikitorowicz, mówiąc o trzecim już roku istnienia Filii i faktu, iż po raz pierwszy w jej historii studenci będą w tym roku akademickim bronić prac licencjackich.

  Fot. autor
  Chwila przyjęcia w poczet studentów Fot. Daniel Stankiewicz

  „Pierwsze dwa lata nie były łatwe. Obecny rok również jest trudny ze względu na reformę systemu oświaty wyższych uczelni” —  powiedział prof. UwB, dr hab. Jarosław Wołkonowski, dziekan Wydziału Ekonomiczno-Informatycznego UwB w Wilnie, nawiązując do problemów, wciąż trapiących Filię — całkowite jej zignorowanie przy reformowaniu systemu wyższej oświaty i wykluczenie z przydzielania koszyczka studenta. Problemem wciąż jest także niedopuszczenie Filii do wspólnej rekrutacji na studia na tych samych zasadach, co wszystkie litewskie uczelnie. O innym problemie wspomniał także Stanisław Pilžys, wiceprezes Samorządu Studenckiego — studenci UwB, mimo posiadania litewskich legitymacji studenckich, nie mają prawa ubiegać się o kredyty studenckie.

  Mimo wielu gorzkich słów, padających pod adresem litewskich władz i organizacji oświatowych, podczas inauguracji panowała optymistyczna atmosfera. Imprezę zaszczyciło grono dostojnych gości: przedstawiciele władz Uniwersytetu w Białymstoku — prorektor ds. Ekonomicznych i Kontaktów z Regionem dr hab. Marek Proniewski, prof. UwB, Prorektor ds. Organizacji i Rozwoju Uniwersytetu dr hab. Dariusz Kijowski, prof. UwB, a także kanclerz UwB Dariusz Zalewski i wicekanclerz Grażyna Kamińska. Swoją obecnością studentów zaszczycili także: europarlamentarzysta, przewodniczący Akcji Wyborczej Polaków na Litwie Waldemar Tomaszewski, poseł na Sejm RL, prezes Związku Polaków na Litwie Michał Mackiewicz, kierownik Wydziału Konsularnego RP w Wilnie Stanisław Kargul, attache d’affaires Ambasady RP w Wilnie Ewa Figiel, prezes Stowarzyszenia „Macierz Szkolna” Józef Kwiatkowski, dyrektor Domu Kultury Polskiej w Wilnie Artur Ludkowski, radny samorządu rejonu wileńskiego Tadeusz Andrzejewski, dr Ryszard Gaidis i dr Wojciech Stankiewicz ze Stowarzyszenia Naukowców Polaków Litwy, a także wielu innych znamienitych przedstawicieli polskiej społeczności na Litwie.

  Otuchy dodawał też fakt, iż w tym roku uroczyście immatrykulowano 24 studentów, którzy podczas rekrutacji zdobyli najwyższe noty — w ubiegłym roku było ich 10. Po złożeniu przez studentów przysięgi, prof. dr hab. Bogusław Grużewski z Instytutu Pracy i Badań Socjalnych przeprowadził wykład inauguracyjny pt. „Wykształcenie a kryzys gospodarczy. Ograniczenia i możliwości”, po czym odpowiedział na pytania studentów.

  W bieżącym roku przeprowadzono już szeroko zakrojoną akcję promocyjną polegającą, między innymi, na spotkaniach z maturzystami, zorganizowaniu Dnia Otwartych Drzwi. Pewne jest, iż, nie bacząc na trudności, Filia UwB w Wilnie się rozwija.

  Afisze

  Więcej od autora

  Autokuszetki – przyszłość komunikacji

  Od trzech dziesięcioleci toczone są deliberacje na temat pociągu Wilno–Warszawa, którego wciąż nie ma i naprawdę trudno tu widzieć inne powody niż zwyczajna dywersja ze strony kolejowych decydentów. Zważywszy, iż obecnie ze wszystkich sąsiednich stolic Wilno sensowne połączenia drogowe...

  Tarnautojas i valdininkas

  Można by z nich wywieść dwa rodzaje urzędniczej mentalności, odpowiadające różnym modelom cywilizacyjnym. Tarnautojas tłumaczony dosłownie oznacza osobę w służbie publicznej. W pojęciu cywilizacji łacińskiej tudzież europejskiej służba publiczna wiąże się z działaniem na rzecz dobra wspólnego, rozwiązywaniem problemów...

  Kto wybiera hańbę

  Samorząd Rejonu Trockiego podjął decyzję o likwidacji klas 11–12 w Gimnazjum im. Longina Komołowskiego w Połukniu. Argumenty samorządu o rzekomym braku uczniów w szkołach polskiej i litewskiej – w obliczu dzielenia przez nie zarówno pomieszczeń, jak i planu...

  O szkołach nic o nas bez nas

  Zwłaszcza trudno jest wierzyć w dobrą wolę polityków i urzędników, którzy utrudniają życie tym polskim placówkom, które nie mają problemów demograficznych i dobrze by sobie radziły, gdyby nie motywowana wyłącznie polityczną złośliwością dywersja. Dywersja, która działa w interesie rosyjskim....