Więcej

  Posiedzenie Rady Metodycznej Nauczycieli Nauczania Początkowego

  Czytaj również...

  23 września 2010 roku odbyło się posiedzenie Rady Metodycznej Nauczycieli Nauczania Początkowego i Wychowania Przedszkolnego. Posiedzeniem kierowała pani Teresa Wajtiekienienė, st. specjalista Wydziału Oświaty Administracji Samorządu Rejonu  Wileńskiego.

  Członkowie rady omówili wyniki pracy za rok szkolny 2009-2010,  wytyczyli priorytety na r. szk. 2010-2011, ułożyli plan pracy metodycznej.

  Wielką dyskusję wywołał temat oceniania uczniów w klasach 1-4. Już drugi rok nauczyciele pracują według Odnowionego Programu Nauczania, który przewiduje ocenianie według poziomów. Nauczyciele szkół polskich w ciągu ubiegłego roku dobierali formy i sposoby codziennego oceniania. Propozycje były opracowane i efektem tej pracy stała się ,,Książeczka osiągnięć” uczniów klas 1-4, ufundowana przez Wileński Rejonowy Oddział Związku Polaków na Litwie.

  „Książeczka osiągnięć” zawiera dział do codziennego oceniania uczniów, daje także możliwości ocenić osiągnięcia ucznia według podstawowych tematów z każdego przedmiotu za półrocze.

  Obiektywna i codzienna ocena motywuje uczniów do osiągnięcia nowych sukcesów, do likwidowania luk w razie ich powstawania, a także informuje rodziców o postępach dziecka.

  W imieniu nauczycieli szkół polskich, członków rady metodycznej wyrażam serdeczne podziękowanie Oddziałowi Związku Polaków  na Litwie Rejonu Wileńskiego, starszym specjalistom Wydziału Oświaty Administracji Samorządu Rejonu Wileńskiego i nauczycielom, którzy zrealizowali ten projekt.

  Irena Markiewicz
  nauczycielka metodyk nauczania początkowego
  Gimnazjum im. św. Rafała Kalinowskiego w Niemieżu

  Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  Afisze

  Więcej od autora

  W Samorządzie Rejonu Wileńskiego odbyła się akcja bezpłatnego krwiodawstwa

  Podczas akcji krew oddało 28 osób, w tym kilka osób, które oddały krew nie po raz pierwszy.  – Cieszę się, że pracownicy samorządu chętnie włączyli się w akcję i pomogli potrzebującym krwi. Im więcej będzie dawców, tym większe szanse na...

  Samorząd Rejonu Wileńskiego zdobył odznakę Rady Europy za doskonałe zarządzanie demokratyczne 

  W tym roku Samorząd Rejonu Wileńskiego po raz pierwszy wyraził chęć udziału w projekcie „Wdrożenie zasad dobrego rządzenia na Litwie”, realizowanego przez Centrum Eksperckie Dobrego Rządzenia Rady Europy i Ministerstwo Spraw Wewnętrznych RL. Mieszkańcy samorządu, radni i pracownicy administracji samorządu,...

  W Rudominie odbyła się otwarta dyskusja na temat różnorodności kulturowej Litwy

  Zgromadzonych powitał mer Robert Duchniewicz. Jako przedstawiciel wielokulturowego regionu i wspólnoty narodowej podkreślił znaczenie wspólnoty i potrzebę łączenia aspektów różnorodności kulturowej w wizji przyszłości. – Cieszę się, że ta dyskusja toczy się w bogatym, wielokulturowym rejonie wileńskim, że możemy...

  Ważne zagadnienia infrastruktury drogowej podczas wizyty ministra transportu w rejonie wileńskim

  Najwięcej uwagi poświęcono omówieniu możliwości finansowania odcinków dróg lokalnych z Programu Utrzymania i Rozwoju Dróg. Rozmawiano także o budowie pawilonów oczekiwania dla pasażerów na drogach o znaczeniu państwowym, konieczności uproszczenia procedury przyjętej przez Dyrekcję Dróg, która umożliwiłaby samorządowi w...