Posiedzenie Rady Metodycznej Nauczycieli Nauczania Początkowego

23 września 2010 roku odbyło się posiedzenie Rady Metodycznej Nauczycieli Nauczania Początkowego i Wychowania Przedszkolnego. Posiedzeniem kierowała pani Teresa Wajtiekienienė, st. specjalista Wydziału Oświaty Administracji Samorządu Rejonu  Wileńskiego.

Członkowie rady omówili wyniki pracy za rok szkolny 2009-2010,  wytyczyli priorytety na r. szk. 2010-2011, ułożyli plan pracy metodycznej.

Wielką dyskusję wywołał temat oceniania uczniów w klasach 1-4. Już drugi rok nauczyciele pracują według Odnowionego Programu Nauczania, który przewiduje ocenianie według poziomów. Nauczyciele szkół polskich w ciągu ubiegłego roku dobierali formy i sposoby codziennego oceniania. Propozycje były opracowane i efektem tej pracy stała się ,,Książeczka osiągnięć” uczniów klas 1-4, ufundowana przez Wileński Rejonowy Oddział Związku Polaków na Litwie.

„Książeczka osiągnięć” zawiera dział do codziennego oceniania uczniów, daje także możliwości ocenić osiągnięcia ucznia według podstawowych tematów z każdego przedmiotu za półrocze.

Obiektywna i codzienna ocena motywuje uczniów do osiągnięcia nowych sukcesów, do likwidowania luk w razie ich powstawania, a także informuje rodziców o postępach dziecka.

W imieniu nauczycieli szkół polskich, członków rady metodycznej wyrażam serdeczne podziękowanie Oddziałowi Związku Polaków  na Litwie Rejonu Wileńskiego, starszym specjalistom Wydziału Oświaty Administracji Samorządu Rejonu Wileńskiego i nauczycielom, którzy zrealizowali ten projekt.

Irena Markiewicz
nauczycielka metodyk nauczania początkowego
Gimnazjum im. św. Rafała Kalinowskiego w Niemieżu