Więcej

  Posiedzenie Rady Metodycznej Nauczycieli Nauczania Początkowego

  Czytaj również...

  23 września 2010 roku odbyło się posiedzenie Rady Metodycznej Nauczycieli Nauczania Początkowego i Wychowania Przedszkolnego. Posiedzeniem kierowała pani Teresa Wajtiekienienė, st. specjalista Wydziału Oświaty Administracji Samorządu Rejonu  Wileńskiego.

  Członkowie rady omówili wyniki pracy za rok szkolny 2009-2010,  wytyczyli priorytety na r. szk. 2010-2011, ułożyli plan pracy metodycznej.

  Wielką dyskusję wywołał temat oceniania uczniów w klasach 1-4. Już drugi rok nauczyciele pracują według Odnowionego Programu Nauczania, który przewiduje ocenianie według poziomów. Nauczyciele szkół polskich w ciągu ubiegłego roku dobierali formy i sposoby codziennego oceniania. Propozycje były opracowane i efektem tej pracy stała się ,,Książeczka osiągnięć” uczniów klas 1-4, ufundowana przez Wileński Rejonowy Oddział Związku Polaków na Litwie.

  Reklama (dobiera algorytm zewnętrzny na podst. ustawień czytelnika)

  „Książeczka osiągnięć” zawiera dział do codziennego oceniania uczniów, daje także możliwości ocenić osiągnięcia ucznia według podstawowych tematów z każdego przedmiotu za półrocze.

  Obiektywna i codzienna ocena motywuje uczniów do osiągnięcia nowych sukcesów, do likwidowania luk w razie ich powstawania, a także informuje rodziców o postępach dziecka.

  W imieniu nauczycieli szkół polskich, członków rady metodycznej wyrażam serdeczne podziękowanie Oddziałowi Związku Polaków  na Litwie Rejonu Wileńskiego, starszym specjalistom Wydziału Oświaty Administracji Samorządu Rejonu Wileńskiego i nauczycielom, którzy zrealizowali ten projekt.

  Irena Markiewicz
  nauczycielka metodyk nauczania początkowego
  Gimnazjum im. św. Rafała Kalinowskiego w Niemieżu

  Reklama (dobiera algorytm zewnętrzny na podst. ustawień czytelnika)

  Afisze

  Więcej od autora

  Obiekt w rejonie wileńskim przykuł uwagę słynnych architektów

  Fachowcy ze znanej pracowni architektonicznej „Architektūros linija” („Linia architektoniczna”) dostrzegli potencjał Geograficznego Centrum Europy, które charakteryzuje się wyjątkową lokalizacją i historią. Zawodowcy będą pracować nad większą rozpoznawalnością obiektu wśród turystów, zapewniając mu wygląd estetyczny i nowoczesny. Architekci Faustas Lasys i...

  Samorząd podpisał ze studentami pierwsze umowy stypendialne

  W sierpniu Rada Samorządu Rejonu Wileńskiego zatwierdziła pakiet motywacyjny dla studentów zainicjowany przez mer Samorządu Rejonu Wileńskiego Marię Rekść, w tym stypendia w wysokości 250 euro/mies. We wrześniu z kolei radni podwileńscy zatwierdzili listę zawodów priorytetowych do ubiegania się...

  Renowacja dworku w Mazuryszkach nabiera rozpędu

  Samorząd Rejonu Wileńskiego na początku kwietnia br. podpisał umowę o uporządkowanie dworku w Mazuryszkach. Planowane w projekcie zmiany infrastrukturalne obejmują dostosowanie budynku do potrzeb zwiedzających, w tym niepełnosprawnych, zakup nowego sprzętu i mebli. Prace rozpoczęły się na wiosnę, obecnie...

  Na zaproszenie prezydenta RP mer Maria Rekść wzięła w Polsce udział w uroczystościach patriotycznych

  Wierzę głęboko w niepodległą, suwerenną, wolną Polskę. Wierzę głęboko w moich Rodaków. Wierzę głęboko w drzemiące w każdym i w nas wszystkich razem poczucie ogromnej wiary w wartość, jaką jest Polska suwerenna, niepodległa, nasza własna, w której sami się...