Z obopólną korzyścią dla mieszkańców obu regionów

Uroczysta chwila podpisania porozumienia o współpracy Fot. archiwum ASRW

Takie motto przyświecało podpisaniu przez Samorząd Rejonu Wileńskiego oraz Gminę Suwałki porozumienia o współpracy w dniu 28 października br. w Pokamedulskim Klasztorze w Wigrach (Polska).

Porozumienie, które jest uwieńczeniem kilkuletniej współpracy obu regionów, stanowi zobowiązanie stron do współpracy w dziedzinie gospodarki, samorządności, kultury, oświaty, turystyki oraz sportu. Zostało ono podpisane przez Wójta Gminy SuwałkiTadeusza Chołko oraz radnego Samorządu Rejonu Wileńskiego Lecha Leonowicza.

Podpisanie umowy jest jednym z działań w ramach projektu „Tradycja łączy pokolenia – euroregionalnie kulturalnie” realizowanego przez Samorząd Rejonu Wileńskiego, Samorząd w Mariampolu oraz Gminę Suwałki. Nastąpiło ono w ramach dwudniowej konferencji trzech partnerów, podczas której dzielono się wiedzą nt. realizacji projektów transgranicznych.

Fot. archiwum ASRW

„Rejon wileński – region o ogromnym potencjale do realizacji działań  projektowych z Polską” – z prezentacją o takim tytule wystąpił podczas konferencji wicedyrektor Samorządu Rejonu Wileńskiego Władysław Kondratowicz, który stwierdził, że w chwili obecnej urząd realizuje ok. 80 projektów, planuje realizację dodatkowych trzydziestu. „Obecny pakiet inwestycyjny Samorządu Rejonu Wileńskiego wynosi ok. 150 mln Lt” – stwierdził W. Kondratowicz.

W ramach działania „Konferencja partnerska w Gminie Suwałki” partnerzy zwiedzili Wojewódzki  Ośrodek  Sportu  i  Rekreacji „Szelment“, Muzeum Wigier w Wigierskim Parku Narodowym, Pokamedulski Klasztor w Wigrach, miejsce trójstyku „Wisztyniec” granic trzech państw: Polski, Litwy oraz Rosji.

Kolejnym działaniem zaplanowanym przez partnerów z rejonu wileńskiego, Gminy Suwałki oraz Samorządu w Mariampolu będzie „Wieczór Andrzejkowy z wykorzystaniem tradycyjnych wróżb z okolic Wileńszczyzny”, który będzie miał miejsce już w listopadzie br. w Muzeum im. Władysława Syrokomli w Borejkowszczyźnie (gmina rukojeńska).

Gmina Suwałki z Gminą Zujuny w rejonie wileńskim współpracuje już od roku 2006. Podpisana dnia 28 października br. przez Samorząd Rejonu Wileńskiego umowa z Gminą Suwałki jest już 47. porozumieniem urzędu z partnerem zagranicznym.


Fot. archiwum ASRW

Fot. archiwum ASRW