W Niemieżu wyświęcono nowo wybudowaną świątynię

Nowo wybudowany kościół pw. Św. Rafała Kalinowskiego w Niemieżu Fot. archiwum ASRW

W niedzielę, 6 listopada, w samo południe miała miejsce ceremonia wyświęcenia nowo wybudowanego kościoła pw. Św. Rafała Kalinowskiego w Niemieżu.

Wyświęcenia dokonał kardynał Audrys Juozas Bačkis. W chwili obecnej parafia niemieska jest filią parafii Św. Teresy.

Na terenie gminy od dawna działa meczet tatarski, odtąd mieszkańcy wiary katolickiej będą mieli swą świątynię.

Inicjatywa wybudowania katolickiej świątyni w Niemieżu pochodzi od ks. Dariusza Stańczyka, powstała ona w roku 2002. Projektowaniem i związanymi z tym sprawami zajął się starosta niemiecki Włodzimierz Sipowicz, wówczas pełniący również funkcje przewodniczącego wspólnoty niemieskiej. Projektowanie (opracowanie planu szczegółowego, usunięcie kabli z miejsca budowy etc.) trwało około 2 lat. Prace projektowe sfinansowała gmina niemieska oraz wspólnota niemieska pod czujnym okiem Włodzimierza Sipowicza.

Wyświęcenia kościoła dokonał kardynał Audrys Juozas Bačkis Fot. archiwum ASRW

Projekt techniczny kościoła pochodzi z Polski: świątynię niemieską wzniesiono na wzór kościoła pw. Św. Ojca Pio w osiedlu Pawłowo obok Gdańska. Był on dostosowany do warunków i klimatu litewskiego. Budowę rozpoczęto w roku 2004.

Msze w kościele odbywają się już 3. lata, jednakże wszelkie prace skończono dopiero niedawno, kościół zostanie wyświęcony i w pełni przygotowany oddany do użytku wiernych.

Wartość projektu opiewa na ok. 2 mln Lt. Kuria Wileńska z własnych środków wzniosła ściany kościoła, pokryła dachem. Wewnętrzne prace i wykończenie sfinansowała parafia pw. Św. Teresy, jednakże znaczną część prac wykonano za środki zebrane od mieszkańców. Kościół znajduje się na ewidencji Kurii Wileńskiej. Samorząd Rejonu Wileńskiego na budowę kościoła przeznaczył ponad 100 tys. Lt.

Udział w ceremonii wyświęcenia kościoła w Niemieżu wziął ks. Jan Kasiukiewicz z wileńskiej parafii pw. Św. Teresy, wicemer Samorządu Rejonu Wileńskiego Czesław Olszewski oraz wicedyrektor administracji Władysław Kondratowicz. Na uroczystość przybyli również uczniowie Gimnazjum im. Św. Rafała Kalinowskiego, przedstawiciele wspólnoty niemieskiej, mieszkańcy.

Msze w językach polskim i litewskim w kościele niemieskim odprawia ksiądz Włodzimierz Sołowiej z wileńskiej parafii pw. Św. Teresy.


Fot. archiwum ASRW

Fot. archiwum ASRW

Fot. archiwum ASRW

Fot. archiwum ASRW