11 listopada. Cmentarz Wojskowy na wileńskiej Rossie

Wideo: Marian Paluszkiewicz

Wilno, 11 listopada 2011 r.