Więcej

  Zameldowani w rejonie wileńskim drobni i średni przedsiębiorcy mogą otrzymać wsparcie finansowe

  Czytaj również...

  Już od roku 1999 w rejonie wileńskim działa Fundusz Wspierania Drobnej i Średniej Przedsiębiorczości. Celem funduszu jest udzielanie wsparcia finansowego małym i średnim przedsiębiorstwom, które są zarejestrowane i prowadzą działalność gospodarczą na terenie rejonu wileńskiego. Wspierane są również osoby fizyczne posiadające wydane przez Urząd Skarbowy zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej.

  Środki funduszu są przeznaczone na rozwój przedsiębiorczości, zwiększenie konkurencji pomiędzy firmami, zakładanie nowych oraz zachowanie istniejących miejsc pracy, generowanie nowych produktów i usług itd.

  Środki przeznaczane są również na częściowe pokrycie odsetek z tytułu zaciągniętych pożyczek na realizację projektów, rekompensatę wydatków na szkolenia, na budowanie witryn internetowych.

  Reklama (dobiera algorytm zewnętrzny na podst. ustawień czytelnika)

  Za priorytetowe dziedziny działalności gospodarczej fundusz uznał: produkcję (za wyjątkiem napojów alkoholowych i wyrobów tytoniowych), rozwój agroturystyki, świadczenie usług oraz rozwój nietradycyjnych form działalności gospodarczej.

  Na czele komisji Funduszu stoi mer Samorządu Rejonu Wileńskiego Maria Rekść. Złożone przez firmy wnioski o udzielenie wsparcia finansowego zostaną rozpatrzone na posiedzeniach komisji Funduszu.

  Szczegółowe informacje na temat Funduszu, formularz wniosku o udzielenie wsparcia można znaleźć na stronie internetowej Samorządu Rejonu Wileńskiego www.vilniaus-r.lt. Informacji udziela również główna specjalistka Wydziału Inwestycji Administracji Samorządu Rejonu Wileńskiego Elina Dowgierd, tel. (8 5) 275 24 63, kom. +37061623906.

  Reklama (dobiera algorytm zewnętrzny na podst. ustawień czytelnika)

  Afisze

  Więcej od autora

  Dostępność usług edukacyjnych oraz ich jakość to priorytetowa dziedzina działalności Samorządu

  W Samorządzie Rejonu Wileńskiego oświata jest uważana za dziedzinę priorytetową i na jej finansowanie przeznacza się prawie połowę całego budżetu samorządu. Samorząd Rejonu Wileńskiego przykłada dużą wagę do środowiska edukacyjnego i infrastruktury placówek oświatowych: powstają nowe placówki oświatowe, a...

  Statystyki Wydziału Stanu Cywilnego w 2022 roku: współczynnik urodzeń, imiona noworodków i śluby

  W 2022 r. w Wydziale Stanu Cywilnego Rejonu Wileńskiego łącznie sporządzono 1 057 aktów urodzenia (w 2021 r. – 995), z czego 151 aktów urodzenia dzieci obywateli Republiki Litewskiej urodzonych za granicą. Urodziło się więcej dziewczynek Obserwowana w ostatnich latach wyższa...

  Osoby niepełnosprawne w Niemenczynie mają do dyspozycji nowy autokar

  Centrum Dziennego Pobytu Osób Niepełnosprawnych w Niemenczynie dysponuje obecnie dostosowanym mikrobusem, a na dalsze podróże placówka wynajmowała większe autokary turystyczne. – Nasza wspólnota jest bardzo aktywna, często podróżujemy. Byliśmy w sąsiednich rejonach, udajemy się nad Bałtyk, byliśmy w Polsce, Włoszech,...

  Dostosowanie mieszkań do indywidualnych potrzeb osób niepełnosprawnych

  W 2022 r. dla osób niepełnosprawnych mieszkających w rejonie wileńskim dostosowano 16 mieszkań, w których prowadzono prace ułatwiające poruszanie się w środowisku mieszkalnym: w domu jednorodzinnym zainstalowano windę na drugie piętro z przystankiem na pierwszym piętrze i wyjściem na...