0
Zameldowani w rejonie wileńskim drobni i średni przedsiębiorcy mogą otrzymać wsparcie finansowe

Już od roku 1999 w rejonie wileńskim działa Fundusz Wspierania Drobnej i Średniej Przedsiębiorczości. Celem funduszu jest udzielanie wsparcia finansowego małym i średnim przedsiębiorstwom, które są zarejestrowane i prowadzą działalność gospodarczą na terenie rejonu wileńskiego. Wspierane są również osoby fizyczne posiadające wydane przez Urząd Skarbowy zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej.

Środki funduszu są przeznaczone na rozwój przedsiębiorczości, zwiększenie konkurencji pomiędzy firmami, zakładanie nowych oraz zachowanie istniejących miejsc pracy, generowanie nowych produktów i usług itd.

Środki przeznaczane są również na częściowe pokrycie odsetek z tytułu zaciągniętych pożyczek na realizację projektów, rekompensatę wydatków na szkolenia, na budowanie witryn internetowych.

Za priorytetowe dziedziny działalności gospodarczej fundusz uznał: produkcję (za wyjątkiem napojów alkoholowych i wyrobów tytoniowych), rozwój agroturystyki, świadczenie usług oraz rozwój nietradycyjnych form działalności gospodarczej.

Na czele komisji Funduszu stoi mer Samorządu Rejonu Wileńskiego Maria Rekść. Złożone przez firmy wnioski o udzielenie wsparcia finansowego zostaną rozpatrzone na posiedzeniach komisji Funduszu.

Szczegółowe informacje na temat Funduszu, formularz wniosku o udzielenie wsparcia można znaleźć na stronie internetowej Samorządu Rejonu Wileńskiego www.vilniaus-r.lt. Informacji udziela również główna specjalistka Wydziału Inwestycji Administracji Samorządu Rejonu Wileńskiego Elina Dowgierd, tel. (8 5) 275 24 63, kom. +37061623906.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.