„Kurier” rozpocznie współpracę z „Gazetą Olsztyńską”

W tym tygodniu kierownictwo „Kuriera Wileńskiego” spotkało się z władzami grupy medialnej „Gazeta Olsztyńska”. Rozmawiano o potrzebie podjęcia bliskiej współpracy pomiędzy „Kurierem Wileńskim” oraz grupą medialną „Gazeta Olsztyńska”. Podczas pobytu w Olsztynie prezes zarządu „Kuriera Wileńskiego” Zygmunt Klonowski oraz redaktor naczelny Robert Mickiewicz spotkali się z prezesem zarządu spółki Edytor sp. z o. o., do której należy grupa medialna „Gazeta Olsztyńska” Jarosławem Tokarczykiem, dyrektorem finansowym Edytor sp. z o. o. Adamem Treyderowskim, przedstawicielem działu marketingu Edytor sp. z o. o. Maciejem Gosiewskim. W trakcie tych rozmów omówiono strategie i kierunki przyszłej współpracy.

„Gazeta Olsztyńska” jest geograficznie najbliższą Wilna dużą regionalną grupą medialną w Polsce. Dynamicznie rozwijające się wydawnictwo Edytor sp. z o. o. wydaje, oprócz mającej ponad 100-letnią historię „Gazety Olsztyńskiej”, cały szereg innych regionalnych dzienników, tygodników, miesięczników, gazet bezpłatnych, portali internetowych oraz serwisów tematycznych.

Inf. wł.