Półrocze po odejściu śp. Prałata Józefa Obrembskiego

Fot. archiwum ASRW

7 grudnia br. minęło pół roku od dnia odejścia do Wieczności śp. Prałata Józefa Obrembskiego.

W tej intencji dnia 7 grudnia w kościele pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Mejszagole została odprawiona Msza św. Mszę św. celebrowali: ks. biskup Juozas Tunaitis, ks. Józef Aszkiełowicz, ks. Mirosław Balcewicz, ks. Jerzy Witkowski, ks. Wacław Wołodkiewicz, ks. Henryk Naumowicz.

We Mszy św. wzięli udział: poseł do Parlamentu Europejskiego, przewodniczący Akcji Wyborczej Polaków na Litwie Waldemar Tomaszewski, poseł na Sejm RL, prezes Związku Polaków na Litwie Michał Mackiewicz, poseł na Sejm RL Leonard Talmont, mer Samorządu Rejonu Wileńskiego Maria Rekść, dyrektor administracji samorządu Lucyna Kotłowska, zastępca dyrektora administracji Rita Tamašunienė oraz inni goście.

Fot. archiwum ASRW

Ksiądz Prałat zmarł 7 czerwca br. w wieku 105 lat. 85 lat swego życia poświęcił Wileńszczyźnie, oddał jej 79 lat kapłaństwa. Był księdzem w parafii mejszagolskiej od 1950 r. W ciągu długich lat powszechnego całkowitego negowania wiary plebania parafii mejszagolskiej – „dworek” – stała się miejscem ewangelizacji dla poszukujących Boga pielgrzymów. W 2002 r. na mocy uchwały rady Samorządu Rejonu Wileńskiego legendarnemu księdzu prałatowi nadano tytuł Honorowego Obywatela Rejonu Wileńskiego.

W celu zrealizowania wyrażonej w testamencie woli Patriarchy Wileńszczyzny Józefa Obremskiego, pielęgnowania wartości chrześcijańskich, wychowania młodzieży w duchu katolickim oraz w celu zachowania i przekazania przyszłym pokoleniom pamięci o śp. Księdzu Prałacie, Obywatelu Honorowym Rejonu Wileńskiego Józefie Obrembskim oraz innych księżach Wileńszczyzny w rejonie założone zostanie Muzeum Księdza Prałata Józefa Obrembskiego, które będzie filią Muzeum Etnograficznego Wileńszczyzny. Muzeum będzie czynne w Mejszagole, przy ul. Šv. Antano 5. Oczekuje się, iż muzeum stanie się miejscem pielgrzymek i wycieczek turystycznych.


Fot. archiwum ASRW

Fot. archiwum ASRW

Fot. archiwum ASRW

Fot. archiwum ASRW