Samorząd Rejonu Wileńskiego – wzorcem dbania o dobrobyt mieszkańców, albo komu przeszkadza pomoc okazywana mieszkańcom w kryzysie

Sezon grzewczy, który się właśnie rozpoczął, jest dla większości mieszkańców nie lada kłopotem. Ogrzewanie jest jednym z podstawowych elementów jakości życia, który w sezonie grzewczym pochłania lwią część budżetu każdej rodziny.

Samorząd Rejonu Wileńskiego, uwzględniając trudną sytuację gospodarczo-ekonomiczną w kraju, podjął decyzję o wsparciu swych mieszkańców, którzy ponoszą ogromne wydatki w sezonie grzewczym.

Rada Samorządu Rejonu Wileńskiego mając na celu niesienie pomocy mieszkańcom, na mocy uchwały nr T3-357 z dn. 19.11.2009 zmniejszyła mieszkańcom cenę ogrzewania od około 30 centów, tzn. od ceny zatwierdzonej przez Państwową Komisję Cen i Energetyki, do 19,27 ct/kWh (bez VAT‘u). Rada, nie przekraczając granicy cenowej ustalonej dla spółek dostarczających w sposób scentralizowany energię cieplną dla użytkowników rejonu wileńskiego przez Państwową Komisję Cen i Energetyki, oraz z uwzględnieniem asygnacji budżetu Samorządu Rejonu Wileńskiego, ustaliła wszystkim mieszkańcom – użytkownikom dostarczanej w sposób scentralizowany energii cieplnej – jednakową, lecz mniejszą cenę, zaś różnicę pomiędzy ceną ustaloną przez Komisję a ceną zatwierdzoną dla mieszkańców na rzecz dostawców energii cieplnej postanowiła pokrywać z własnego budżetu.

W roku 2009 na subsydia Samorząd Rejonu Wileńskiego z własnego budżetu przeznaczył 3,5 mln Lt, w roku 2010 – 5,2 mln Lt, w roku 2011 – 5,5 mln Lt. W taki oto sposób w portfelach mieszkańców rejonu wileńskiego znalazła się dodatkowa kwota w wysokości ponad 14 mln Lt.

Warto podkreślić, że Samorząd Rejonu Wileńskiego jest samorządem bardzo gospodarnym, i, nie zważając na udzielone mieszkańcom ogromne wsparcie finansowe, jest jednym z dwóch (obok samorządu w Birsztanach) samorządów (na Litwie jest 60 samorządów), który nie posiada zadłużenia.

Korzyść z subsydiów ustalonych przez Radę Samorządu Rejonu Wileńskiego czerpią nie dostawcy energii cieplnej, tylko mieszkańcy rejonu wileńskiego, którzy są odbiorcami dostarczanej przez spółki w sposób scentralizowany energii cieplnej. Mechanizm wypłacania subsydiów się sprawdza – zmniejszeniu uległy szeregi dłużników, mieszkańcy odczuwają wsparcie, ponieważ płacą mniejsze rachunki, zaś wiedząc o tym, że cena ogrzewania jest stabilna, mogą planować swój budżet rodzinny.

Jednakże dn. 8 grudnia br. pełnomocnik rządu na okręg wileński w niniejszej sprawie wręczył Samorządowi pismo – twierdzi w nim, że Samorząd za dużo uwagi poświęca kłopotom, z jakimi borykają się mieszkańcy oraz zażądał odwołania uchwały Rady o ulgach dla mieszkańców.

Art. 6 punkt 30 Ustawy Republiki Litewskiej o samorządzie lokalnym stanowi, że samorządy ponoszą odpowiedzialność za organizowanie dostaw energii cieplnej oraz wody pitnej, za odprowadzanie ścieków. Art. 6 ust. 1 tejże ustawy stanowi, że do funkcji samodzielnych samorządów należy ustalanie budżetu i jego zatwierdzanie.

Samorząd Rejonu Wileńskiego jest przez pełnomocnika rządu na okręg wileński zmuszany do odwołania przychylnej mieszkańcom uchwały oraz uchylenia ulg, które zostały wprowadzone na jej mocy. Samorząd Rejonu Wileńskiego stoi na stanowisku, że podejmowane w tej dziedzinie decyzje i doświadczenie staną się wzorcem dobrych praktyk dla innych samorządów, staną się bodźcem do tworzenia przez rząd bardziej elastycznego systemu opodatkowania usług. Wszak wraz z nadejściem najdroższego w historii kraju sezonu grzewczego mieszkańcy w całym kraju borykają się z niezmiernie aktualnymi problemami gospodarczo-społecznymi.

Rada Samorządu Rejonu Wileńskiego jest wybierana przez mieszkańców, dlatego pracuje tylko i wyłącznie na ich rzecz w ramach uprawnień, o których jest mowa w Ustawie Republiki Litewskiej o samorządzie lokalnym, zaś rząd oraz jego pełnomocnicy powinni starać się pomagać mieszkańcom, nie zaś podejmować działania, które prowadzą do ich zubożenia.