Gimnazjum im. św. Rafała Kalinowskiego w Niemieżu aktywnie wspiera osoby potrzebujące

Uczniowie Gimnazjum im. św. Rafała Kalinowskiego w Niemieżu Fot. archiwum ASRW

Gimnazjum im. św. Rafała Kalinowskiego w Niemieżu ostatnio zrealizowało szereg projektów społecznych: program socjalizacji, projekt „Bogactwo Litwy”, przedstawienia zespołu teatralnego „Klajonės” (Tułaczki) dla podopiecznych Centrum Usług Socjalnych Wspólnoty Czarnoborskiej, akcję zbierania artykułów spożywczych dla osób potrzebujących i bezdomnych (z inicjatywy nauczycieli i uczniów prowiant zbierano w kościele, sklepie oraz w szkole), wsparcie jadalni dobroczynnej „Betania” (inicjatywa nauczycielki Anny Mackel oraz uczniów), akcję „Obuwie sportowe dla osób wspieranych” (wspólna akcja kościoła i szkoły, szycie obuwia sportowego; 258 par trampek otrzymali uczniowie potrzebujący wsparcia).

W programach socjalizacji oraz inicjatywach na rzecz zmniejszania ubóstwa i izolacji społecznej wzięli również udział przedstawiciele społeczności gminy niemieskiej: pomoc udzielono osobom potrzebującym wsparcia, domom opieki, jadalni, która nieodpłatnie żywi osoby potrzebujące i bezdomne (z usług jadalni korzysta około 360 osób).

Celem projektów jest udzielanie pomocy osobom potrzebującym wsparcia, uczniom, uwzględnianie ich potrzeb oraz zwrócenie uwagi społeczności gminy niemieskiej na osoby cierpiące biedę i osoby niepełnosprawne, zachęcanie do udzielenia pomocy takim osobom.

Projekty zostały zrealizowane przez Samorząd Rejonu Wileńskiego, Gimnazjum im. św. Rafała Kalinowskiego, wspólnotę gminy Niemież.

Migawki z akcji "Tydzień bez szyderstw Fot. archiwum ASRW

W ramach projektu „Bogactwo Litwy” uczniowie potrzebujący wsparcia wzięli udział w wycieczkach do Ośrodka Przyrodników w Kolonii Wileńskiej, ogrodu zoologicznego w Kownie, ogrodu botanicznego, zwiedzili Starówkę Wileńską (na realizację projektu Samorząd Rejonu Wileńskiego przeznaczył blisko 2,5 tys. Lt). Wrażania z wycieczek oraz zwiedzone miejsca uczniowie utrwalili na plakatach, opisali i przekazali w wierszach, piosenkach, przedstawieniach.

Podczas trwania akcji uczniowie podopiecznym domów opieki socjalnej oraz osobom potrzebującym wypiekali ciasta, bułeczki i inne wypieki, zbierali artykuły spożywcze przy kościele i sklepie, organizowali występy artystyczne w ośrodkach socjalnych, pomagali osobom w starszym wieku. Uczniowie wspierali również jadalnię „Betania” ofiarując artykuły spożywcze, zajmowali się podziałem prowiantu (rodzice uczniów oraz wspólnota gminy niemieskiej ofiarowali na ten cel ponad 2,6 tys. Lt).

Realizacja takich projektów jest nie tylko niezbędna osobom potrzebującym, lecz jest też pożyteczna dal uczniów: są oni zaangażowani w pożyteczną działalność społeczną, uczą się planowania swego czasu, stają się bardziej odpowiedzialni. Udział w programie socjalizacyjnym „Bogactwo Litwy” niewątpliwie wpłynął na zmniejszenie się przypadków znęcania się psychologicznego oraz bójek wśród uczniów. Zauważono, że uczniowie, którzy brali udział w realizowanych projektach, mają lepsze wzajemne relacje, żywią do siebie nawzajem szacunek.

W realizacji projektów wzięło również udział 27 wolontariuszy, którzy otrzymali listy gratulacyjne, nagrody pieniężne oraz upominki. Mamy nadzieję, że liczba chętnych do pomocy będzie stale wzrastała.