Ruszyła deklaracja zasiewów w rejonie wileńskim

23 kwietnia br. ruszył proces przyjmowania deklaracji zasiewów w rejonie wileńskim. Deklaracje można składać do 15 czerwca 2012 r. Zadeklarować zasiewy można będzie również po 15 czerwca, jednak wówczas wsparcie będzie zmniejszane o 1% za każdy dzień zwłoki. Ostateczny termin składania zgłoszeń – 10 lipca 2012 r.

W roku bieżącym przyjmowanie zgłoszeń rozpoczęło się znacznie później niż w roku ubiegłym, dlatego w celu uniknięcia opóźnienia zachęcamy do składania wniosków według swego miejsca zamieszkania. Pracownicy starostw udzielą wszelkich niezbędnych informacji, doradzą oraz pomogą zaznaczyć pola zasiewów, wypełnić niezbędne dokumenty.

Mieszkańcy mogą złożyć wniosek również pocztą elektroniczną po przyłączeniu się do systemu informacyjnego pod adresem https://paseliai.vic.lt.

30 marca br. Rada Samorządu Rejonu Wileńskiego przyjęła uchwałę, zgodnie z którą właściciele gruntów nieuprawianych bądź takich, na  których stwierdzono przypadki palenia trawy, zostaną pociągnięci do odpowiedzialności administracyjnej. Właściciele takich gruntów nie będą mogli również ubiegać się o ulgi podatkowe (Uchwała Rady Samorządu Rejonu Wileńskiego nr T3-1 z dnia 27 stycznia 2012 r.).

Wydział Rolny
Administracji Samorządu Rejonu Wileńskiego